19. 7. 2024.

Prijediplomski dvopredmetni studij

Upute

Kolegiji sa zvjezdicom (*) izvode se ciklički, svake druge godine.

Fakultativni modul Temeljne nastavničke kompetencije čine kolegiji:

Moguće ih je izabrati između 1. i 6. semestra.

Kolegije Generičkih vještina biraju studenti koji uz kroatističku grupu studiraju neku drugu grupu stranih jezika (npr. anglistiku, germanistiku...). U tom slučaju biraju generički kolegij iz prvog ili iz drugog semestra, a ne iz obaju semestara.

Studenti koji kao svoju drugu grupu nemaju strani jezik biraju jezik iz ponude Strani jezik za akademske potrebe i slušaju ga u prvom i drugom semestru.

1. semestar

Obavezni kolegiji

Strani jezik za akademske potrebe 1 – odabrati 2 ECTS (#48289)

Zamjena za strani jezik / generičke vještine – odabrati ukupno 4 ECTS (#48290)

Izborni kolegiji – tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS (#48300)

2. semestar

Obavezni kolegiji

Strani jezik za akademske potrebe 2 – odabrati 2 ECTS (#48291)

Izborni kolegiji – tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS (#48300)

Zamjena za strani jezik / generičke vještine – odabrati ukupno 4 ECTS (#48290)

3. semestar

Obavezni kolegiji

Izborni kolegiji – tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS (#48300)

4. semestar

Obavezni kolegiji

Izborni kolegiji – tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS (#48300)

5. semestar

Obavezni kolegiji

Svjetska književnost – odabrati 2 ECTS (#48296)

Izborni kolegiji – tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS (#48300)

6. semestar

Obavezni kolegiji

Izborni kolegiji – tijekom studija odabrati najmanje 9 ECTS (#48300)