Kroatistika
21. 2. 2024.

Etičko povjerenstvo Odsjeka za kroatistiku (istraživanja)

Etičko povjerenstvo Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu () štiti prava, dostojanstvo i dobrobit sudionika u istraživanjima koja provode nastavnici i studenti Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Članovi su Etičkoga povjerenstva:

  • prof. dr. sc. Bernardina Petrović (predsjednica)
  • izv. prof. dr. sc. Davor Nikolić (zamjenik predsjednice)
  • doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić (članica)

Poslovnik Etičkoga povjerenstva Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PDF)

POSTUPAK DOBIVANJA MIŠLJENJA za sudjelovanje ispitanika u provedbi istraživanja Etičkoga povjerenstva Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (PDF)

OBRAZAC ZA PRIJAVU ISTRAŽIVANJA (DOCX)

Obaviješteni pristanak punoljetnih ispitanika (DOCX)

Obaviješteni pristanak roditelja/skrbnika djece i maloljetnika (DOCX)