Kroatistika › Časopisi
15. 4. 2015.

Croatica je nastavak časopisa Croatica koji je kao znanstveni časopis za proučavanje hrvatske književnosti na poticaj profesora Ive Frangeša pokrenut 1970. u sklopu projekta povijesti hrvatske književnosti tadašnjega Instituta za književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

15. 4. 2015.

Časopis Hrvatski pokrenut je 2003. godine s ciljem da pridonosi ostvarbi svrhe nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. Izlazi dva puta godišnje. Izdaje ga Hrvatsko filološko društvo, a glavni je urednik prof. dr. sc. Vlado Pandžić.

15. 4. 2015.

Časopis studenata kroatistike Jat pokrenut je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu početkom 2012. godine, a otad se vodi kao projekt Kluba studenata kroatistike Skup. Prvotna namjera pokretača bila je stvoriti prostor za kritički dijalog, interakciju ideja i njihovu razmjenu, te potaknuti studente na širenje znanja izvan granica studija i ohrabriti ih da se bave njima zanimljivim temama.

15. 4. 2015.

LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik pokrenut je 2005. godine na poticaj  Odjela za kulturu hrvatskoga jezika. Uz kroatističke radove svrha mu je okupljati lingvističke, sociolingvističke i interdisciplinarne radove koji se bave proučavanjem i jezičnim razvojem hrvatskoga kao materinskoga i inoga jezika (drugoga, stranoga, nasljednoga).