Najnovije obavijesti
24. 6. 2017.
Mira Muhoberac
23. 6. 2017.
Dean Slavić
23. 6. 2017.
Edita Hercigonja–Mikšik
22. 6. 2017.
Krešimir Bagić
22. 6. 2017.
Tatjana Pišković
Posljednje predavanje Stjepana Damjanovića U srijedu, 31. svibnja prof. dr. sc. Stjepan Damjanović trebao je održati svoje posljednje predavanje prije umirovljenja. Međutim, predavanje se pretvorilo u nešto drugo.