Najnovije obavijesti
16. 10. 2017.
Mira Menac–Mihalić
16. 10. 2017.
Dean Slavić
16. 10. 2017.
Bernardina Petrović
16. 10. 2017.
Bernardina Petrović
16. 10. 2017.
Lahorka Plejić–Poje
15. 10. 2017.
Tatjana Pišković
15. 10. 2017.
Edita Hercigonja–Mikšik
Posljednje predavanje Stjepana Damjanovića U srijedu, 31. svibnja prof. dr. sc. Stjepan Damjanović trebao je održati svoje posljednje predavanje prije umirovljenja. Međutim, predavanje se pretvorilo u nešto drugo.