Kroatistika
4. 4. 2015.

Croaticum

Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku  Filozofskoga fakulteta u Zagrebu najstariji je i najveći centar za učenje hrvatskog kao drugog i stranog jezika. Osnovan je 1962. godine i dugo je radio pod nazivom Pripremna godina studija. Svoj današnji naziv stekao je 2007. godine. Do sada je na Croaticumu učilo hrvatski jezik oko 10500 ljudi iz 130 zemalja svijeta.

Na Croaticumu hrvatski jezik uče strani kroatisti i slavisti s brojnih inozemnih sveučilišta, kao i inozemni studenti drugih studijskih smjerova te osobe koje uče hrvatski jezik iz različitih drugih razloga.  Nastava na Croaticumu  održava u šest stupnjeva te obuhvaća studente i polaznike u rasponu od potpunih početnika do onih koji izvrsno znaju hrvatski jezik. Broj studenata u grupama na početnim stupnjevima ne prelazi dvanaest, a na srednjim i višim stupnjevima grupe imaju petnaestak studenata. Nastava na Croaticumu organizira se kao semestralni tečaj (220 sati po semestru), kombinirani jednomjesečni tečaj (76 sati), skraćeni semestralni tečaj za studente koji su došli preko mreže Erasmus (76 sati), Mala ljetna škola hrvatskoga jezika (76 sati) i individualna nastava. Croticum je i mentorski centar u kojemu se izobražavaju lektori za inojezični hrvatski koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa upućuje na rad na strana sveučilišta. Jednom godišnje za njih se organizira Stručno savjetovanje za lektore inojezičnoga hrvatskoga. Croaticum je i ispitni centar te provodi ispite iz poznavanja inojezičnoga hrvatskoga te izdaje službene potvrde. Najviše se ispita provodi na razini B1 po ZEROJ-u, a po potrebi se provode i ispiti na drugim razinama.

Internetske stranice Croaticuma