Novosti › Vijesti i zbivanja

Poštovani,

srdačno vas pozivamo na predstavljanje knjige 'Politike autorstva. Kanon, zajednica i pamćenje u novijoj hrvatskoj književnosti' dr. sc. Marine Protrka Štimec, izvanredne profesorice na Odsjeku za kroatistiku.

Predstavljanje će se održati u ponedjeljak, 21. listopada 2019. u 19:30 sati,  u Knjižnici Bogdana Ogrizovića, Preradovićeva 5, Zagreb.

Sudjeluju: dr. sc. Vinko Brešić, red. prof; dr. sc. Tatjana Jukić, red. prof, dr. sc. Aleksandar Mijatović, izv. prof, autorica i urednice, doc. dr. sc. Danijela Lugarić Vukas (urednica Biblioteke L) i Anita Šikić

O knjizi:

Matoševa predodžba o umjetničkom djelu kao flertu, flaniranju, iverju ili igri duhanskoga dima, nastala u osvit moderniteta, upućuje na bitno svojstvo umjetnosti, pa i književnosti, a to je performativnost. Književni se tekst, kako pokazuje Marina Protrka Štimec u knjizi Politike autorstva, proizveden kao materijalni otisak na bjelini papira ili na zaslonu kakva suvremenog tehničkog pomagala zbiva u interakciji zajednice, u neprestanom rastvaranju i obnavljanju mogućnosti da se netko ili nešto iskaze ili pokaze vidljivim.

Pozivnicu za predstavljanje možete pogledati i preuzeti ovdje

Poveznica na Facebook-stranicu događaja nalazi se ovdje.

Radosno Vas očekujemo!

Hrvatska sveučilišna naklada
Zavoda za znanost o književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Knjižnica i čitaonica Bogdana Ogrizovića

Izdavačka kuća Disput nedavno je objavila knjigu Davora Nikolića "Između zvuka i značenja", koja će biti predstavljena u Knjižnici “Bogdan Ogrizović” (Zagreb, Preradovićeva 5) u petak 11. listopada 2019. u 18 sati.

Uz autora Davora Nikolića knjigu će predstaviti urednik Krešimir Bagić, recenzenti Stipe Botica i Marko Liker te izdavač Josip Pandurić.

Pozivnicu na predstavljanje možete pogledati ovdje.

Knjiga Između zvuka i značenja: fonostilistički pristup hrvatskim usmenoretoričkim žanrovima Davora Nikolića prva je hrvatska monografija u potpunosti posvećena usmenoretoričkim žanrovima (basme, zdravice, brojalice, brzalice, blagoslovi, kletve, hvale, rugalice). Obrađene teme (usmenoknjiževni žanrovi, fonostilistika, fonetski simbolizam) autor smješta na sjecište nekoliko iznimno aktivnih disciplina (stilistike, fonologije, fonetike, znanosti o književnosti), a pristupa im imajući na umu potrebe i zahtjeve digitalne humanistike. Takvim istraživačkim okvirom omogućen je izrazito suvremen i inovativan pristup temi hrvatske usmenoknjiževne retorike, o kakvom do sada nismo imali prilike čitati na hrvatskom jeziku. Raznolikost pristupa, iscrpan pregled problematike, širina teorijskih uvida i izvornost predloženoga teorijsko-klasifikacijskoga modela najveće su kvalitete ove knjige. Njima treba pridodati i metodološku dosljednost, visoku razinu akademskoga pisma, ali i oštroumnost zapažanja te lucidnost u rješavanju teorijskih problema.

Između zvuka i značenja izvoran je i vrijedan doprinos hrvatskoj folkloristici i znanosti o književnosti te buduća referentna točka za proučavanje usmenoknjiževne retorike i srodnih fenomena. Monografija je nesumnjivo od iznimne znanstvene i stručne važnosti za hrvatsko jezikoslovlje, književnost i kulturu, a tema je smještena ne samo u relevantan hrvatski kontekst nego je potpuno uronjena u međunarodna nastojanja u ovome području.

Matica hrvatska, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje i Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA pozivaju na predstavljanje pete i šeste knjige znanstveno-izdavačkoga projekta »Povijest hrvatskoga jezika« u srijedu, 23. listopada 2019. u 12:30 sati, Velika dvorana Matice hrvatske, Strossmayerov trg 4, Zagreb.

Pozivnica

Matica hrvatska i književni list za umjetnost, kulturu i znanost Vijenac pozivaju vas na znanstveno-stručni skup u povodu 150 godina od prvog broja Vienca, središnjeg časopisa hrvatske književnosti 19. stoljeća.

Skup se održava u suradnji s Odsjekom za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 9. listopada (9–16.30 sati) i 10. listopada (10–14.15 sati) u Matici hrvatskoj (Dvorana Jure Petričevića) gdje će se okupiti više od 40 znanstvenika.

Cjeloviti program skupa dostupan je ovdje.

Radujemo se Vašem dolasku!

Doc. dr. sc. Ivana Brković dobitnica je Godišnje nagrade za znanost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za knjigu Političko i sveto. Identitet prostora i prostori identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća (Zagreb – Dubrovnik, HAZU, 2018). „Uz golemu stranu teorijsku literaturu vezanu uz paradigmu prostornoga obrata, autorica je, očekivano, pokazala odlično poznavanje kroatističke literature, no jednako tako, što nije nužno ni očekivano, uputila se i u političke teorije ranoga novovjekovlja, kao i općenito u historiografsku građu. Rezultat je metodološki izbrušena, književnopovijesno informativna i jasna studija koja na optimalan način sintetizira teorijske poticaje, historiografsku građu i interpretaciju književnih tekstova. Visokim znanstveno-spoznajnim dosezima valja dodati da je knjiga stilski dotjerana, pisana ekonomično i precizno.“

Čestitamo kolegici Brković!

Vjekoslav Blazsetin dobitnik je Nagrade Franjo Marković Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za diplomski rad Slika Tita u popularnoj kulturi između 1948. i 1953. godine: komparativna analiza. „Znanstveno artikuliranim i utemeljenim pristupom koja uzima u obzir teorijske postavke u proučavanju popularne kulture, diskurzivne analize književnosti i kulture, kulturno-povijesne analize socijalizma te iscrpnom analizom do sada neobrađene ili djelomice obrađene građe, autor doprinosi relevantnom utemeljenju proučavanja odnosa kulture i ideologije tijekom socijalističkog razdoblja u Istočnoj Europi.“

Čestitamo kolegi Blazsetinu!

18. kongres Međunarodnog društva za istraživanje priča (ISFNR-a) s temom: Encountering Emotions in Folk Narrative and Folk Life  održat će se od 21. do 26. lipnja 2020.  na Filozofskom fakultetu u Zagrebu  u organizaciji Instituta za etnologiju i folkloristiku i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Katedre za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku i Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju). Rok za online prijave je: 14. listopada 2019. godine

Jezik pozivnica

U organizaciji Katedre za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Mariboru 20. rujna 2019. s početkom u 9 sati održat će se međunarodni znanstveni skup Jezik hrvatskih protestantskih izdanja u kontekstu hrvatskih i europskih književnojezičnih koncepcija XVI. stoljeća.

U Dubrovniku će se od 19. do 30. kolovoza 2019. održati 48. seminar Zagrebačke slavističke škole.

Ovogodišnja će se jezikoslovna, književnoznanstvena i kulturološka predavanja koncentrirati oko teme »Emocije u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi«. Detaljan program Seminara nalazi se ovdje.

Prof. dr. Dragutin Rosandić, umirovljeni redoviti profesor Odsjeka za kroatistiku, preminuo je u nedjelju 5. svibnja u dobi od 88 godina. Osnivač je naše Katedre za metodiku hrvatskoga jezika, prve katedre za metodiku na Sveučilištu u Zagrebu, i njezin predstojnik do odlaska u mirovinu 2000. godine.