Novosti › Vijesti i zbivanja

Radionica1

Nagradu Fakulteta "Franjo Marković" ove je godine dobila grupa studentica diplomskog studija kroatistike koju čine Ana Alviž, Marina Maretić, Martina Mišić, Ruža Radoš, Francesca Sammartino, Maja Vrkić i Nikolina Vrkić, i to za radionicu Intertekstualne veze: franjevačke kronike – Andrić – Mlakić koju su vrlo uspješno održale u Sarajevu 1. prosinca 2017. na međunarodnoj znanstvenoj manifestaciji Dani franjevačke kulturne baštine. Istraživanje, pripremu kao i samu radionicu vodila je doc. dr. sc. Dolores Grmača. Na radionici su sudjelovali studenti Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine Filozofskog fakulteta u Sarajevu te studenti Franjevačke teologije u Sarajevu, a poseban je gost bio pisac Josip Mlakić, s kojim je razgovor vodila prof. dr. sc. Lahorka Plejić Poje. Radionica je izazvala velik interes i oduševljenje svih sudionika, posebice pripremljenošću naših studentica i praktičnim radom na tekstu, s ciljem populariziranja znanosti interdisciplinarnim čitanjem suvremenih književnih djela.

Razgovor s Mlakicem2 

Kroatistice s Mlakicem1

ranonovovjekovna m U organizaciji Odsjeka za kroatistiku, Odsjeka za klasičnu filologiju i projekta Tekstualne mreže ranonovovjekovne Hrvatske 18. listopada s početkom u 10 sati u održat će se znanstveni kolokvij Ranonovovjekovna rukopisna baština u Hrvatskoj: artefakt, tekst, kontekst. Svi su zainteresirani dobrodošli!

Kolokvij je zamišljen s namjerom da se izlaganjima propita širok raspon pitanja vezanih uz rukopise i rukopisnu kulturu hrvatskih krajeva u ranom novom vijeku. Filolozi i povjesničari koji su se bavili ranim novovjekovljem bili su, doduše, upućeni na proučavanje rukopisa, no taj se rad najčešće smatrao tek pripremnim poslom za daljnja istraživanja. Posljednjih se pak desetljeća na međunarodnoj sceni, a sve više i u domaćim okvirima, u okrilju povijesti knjige kao relativno mlade poddiscipline, istraživačke perspektive okreću prema istraživanju rukopisne kulture u periodu nakon pojave tiskarskoga stroja, kada rukopisi supostoje s tiskanom knjigom. Nadalje, nedostatak kritičkih izdanja hrvatskih autora ranoga novovjekovlja također upućuje na važnost proučavanja rukopisa. Stoga je zamisao ovoga skupa da se, uz tradicionalna egdotička, kodikološka i paleografska pitanja, iz različitih očišta osvijetle raznovrsni aspekti ranonovovjekovne rukopisne kulture i rukopisa kao materijalnih artefakata, prepisivačkih praksi, nastanka i transmisije rukopisa, njihove cirkulacije i društvene uloge, konteksta u kojima su oni nastajali i širili se, statusa prepisivača i tipova publike koja je rukopise konzumirala, kao i modusa supostojanja rukopisa i tiskane knjige.

Knjižica sažetaka s programom (PDF)

Drage studentice i dragi studenti!

U zimskom semestru akad. god. 2018./2019. može se upisati izborni kolegij „Sport u kulturi Dalekog istoka i Indije“ namijenjen polaznicima/ama svih preddiplomskih i diplomskih studija na Filozofskom fakultetu. Kolegij pruža uvid u sport te njegovu ulogu i važnost u društvima i kulturama Dalekog istoka i Indije. Naglasak je pritom na predstavljanju tradicionalnih istočnjačkih borilačkih i drugih koncepata/sustava u sportu – kineskih: yong chun (Wing Tzun), taiji (Taijiquan); japanskih: nanbudo, aikido, džudo, jiu-jitsu; korejskih: taekwondo i dr.; autentične indijske metode: joge i sustava ajurvede (“znanost o životu”). Nastava će se održavati ponedjeljkom od 18,30 do 20 sati u prostoriji  A-106 te započinje u ponedjeljak, 15. 10. 2018. Studenti se pozivaju na prvi nastavni termin, uključujući studente koji nisu uspjeli formalno prijaviti kolegij. Opširnije informacije o kolegiju dostupne su na sustavu e-učenja Omega.

Želimo vam uspješan zimski semestar akademske godine 2018/19!

Nositelji: prof. dr.sc. Tvrtko Jakovina, i mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.

Ova obavijest odnosi se na sve studente/ice koji su dužni pohađati obaveznu nastavu tjelesne i zdravstevene kulture. Na pojedine kineziološke aktivnosti možete se prijaviti  ovdje od utorka, 9. 10. 2018. u 00:05 h do subote, 13. 10. 2018. u 23.55h.

Nakon ulaska u aplikaciju valja temeljito pregledati popis, opis i osnovne informacije o ponuđenim aktivnostima (ukupno ih je 36 odnosno 63 nastavne grupe) razvrstanima po danima u tjednu odnosno prema vremenu održavanja. Nakon što pronađete aktivnost koja vam odgovara i ne preklapa se s redovitim nastavnim obavezama na studiju, možete se prijeviti klikom na oznaku „upiši“. Ako vaš odabir ne bude prihvaćen, to će značiti da je zadana kvota popunjena, te možete izabrati neku drugu aktivnost.

Raspored nastave i dodatne informacije o njezinoj izvedbi za studente/ice 1. i 2. godine preddiplomskog studija u zimskom semestru akad. god. 2018/19. dostupne su na stranicama Samostalne katedre za kineziologiju, u sustavu e-učenja Omega te u prezentaciji koja se nalazi na Omegi.

Želimo vam uspješan zimski semestar akademske godine 2018/19!

Predstojnica Samostalne Katedre za kineziologiju
mr. sc. Jelka Gošnik, v. pred.

U zagrebačkom Kinu „Europa“ obilježen je 26. rujna 2018. Europski dan jezika. U obilježavanju su sudjelovale mlade kroatističke snage glagoljaši Ivana Đerke i Luka Velić, koji su govorili o jednome od hrvatskih pisama – glagoljici.

Rodni jezici. Zbornik radova o jeziku, rodu i spolu (uredila i uvodnu studiju napisala Tatjana Pišković, prevela Nevena Erak Camaj, FF press – Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2018) i Izvedbe roda u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 46. seminara Zagrebačke slavističke škole (uredile Ivana Brković i Tatjana Pišković, FF press – Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2018).

U organizaciji Odsjeka za kroatistiku i Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Odsjeka za slavensku filologiju i Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju Sveučilišta Adam Mickiewicz u Poznanu održat će se 7. i 8. lipnja u Dvorani 1 Filozofskog fakulteta znanstveni skup »Umjetnost i demokracija«. Srdačno pozivamo sve zainteresirane.

Program i raspored

Odjel za književnost Matice hrvatske u srijedu 16. svibnja u 19 sati organizira tribinu Ex cathedra, na kojoj gostuje prof. Boris Senker. S njim će razgovarati Maja Vrkić i Nikolina Vrkić. Radujemo se susretu i druženju!

Pozivnica

Objavljen je drugi krug Natječaja za sufinanciranje studentskih projekata za kalendarsku godinu 2018.

Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Studenti koji se žele odazvati dužni su do petka, 4. svibnja 2018. do 16 sati prijaviti rad na mrežnim stranicama Sveučilišta. U okviru prijave rada njihov je mentor dužan do istog roka u odgovarajući obrazac unijeti obrazloženje po čemu predloženi rad udovoljava kriterijima izvrsnosti.