Kroatistika
10. 10. 2016.

Kontakt

Odsjek za kroatistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Tajnica Odsjeka: ; 01/4092-067, B-111

Pročelnik: ; pročelnička primanja: srijedom 11:00-13:00, B-112 ili B-110, 01/4092-075, 01/4092-239

Zamjenik pročelnika: ; 01/4092-099, B-105

Pomoćnica pročelnika za administrativna i tehnička pitanja:

ECTS‑koordinatorica:

ISVU‑koordinatorica za preddiplomski studij:

ISVU-koordinator za diplomski studij:

Koordinator za CEEPUS:

Koordinatorica za Erasmus:

Satničarka:

Administrator internetskih stranica:

Google Map