Kroatistika
21. 12. 2020.

Kontakt

Odsjek za kroatistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb, Hrvatska

Pročelnik: , petkom 11–12, B-110

Zamjenica pročelnika:

Tajnica Odsjeka: , +385 1 4092 067, B-111

Voditeljica upisa na diplomski studij:

ECTS‑koordinatorica za preddiplomski studij:

ECTS-koordinatorica za diplomski studij:

Koordinatorica za Erasmus:

Koordinator za CEEPUS:

Satničarka:

Administrator mrežnih stranica:

Članica Povjerenstva za kvalitetu Filozofskoga fakulteta: