Kroatistika
25. 2. 2019.

Kontakt

Odsjek za kroatistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Pročelnik: , konzultacije četvrtkom 9:00–10:00, B-110

Zamjenica pročelnika:

Tajnica Odsjeka: ; +385 1 4092 067, B-111

Voditeljica upisa na diplomski studij:

ISVU‑koordinatorica za preddiplomski studij:

ISVU-koordinatorica za diplomski studij:

Koordinator za CEEPUS:

Koordinatorica za Erasmus:

Satničarka:

Administrator internetskih stranica:

Članica Povjerenstva za kvalitetu Filozofskog fakulteta: