Kroatistika
21. 2. 2024.

Kontakt

Odsjek za kroatistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb, Hrvatska

Pročelnica:

Vrijeme primanja: srijedom 13–14, B-110

E-adresa:

Zamjenica pročelnice:

Tajnik Odsjeka: , bacc. admin. publ.

tel: +385 1 4092 067

Radno vrijeme: 7–15, B-111

E-adresa:

Voditeljica upisa na diplomski studij:

ISVU‑koordinatorica za prijediplomski studij:

ISVU-koordinatorica za diplomski studij:

Mentor-nastavnik:

Koordinatorica za Erasmus:

Koordinator za CEEPUS:

Satničarka: 

Administrator mrežnih stranica:

Članica Povjerenstva za kvalitetu Filozofskoga fakulteta: