Kroatistika
25. 2. 2019.

Kontakt

Odsjek za kroatistiku
Filozofski fakultet
Sveučilište u Zagrebu
Ivana Lučića 3
10000 Zagreb

Tajnica Odsjeka: ; +385 (0)1 4092 067, B-111

Pročelnik: ; konzultacije: četvrtkom 11:00–12:30, B-110

Zamjenica pročelnika: izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec

Pomoćnica pročelnika za administrativna i tehnička pitanja:

Voditelj upisa na diplomske studije:

ECTS‑koordinatorica:

ISVU‑koordinatorica za preddiplomski studij:

ISVU-koordinatorica za diplomski studij:

Koordinator za CEEPUS:

Koordinatorica za Erasmus:

Satničarka:

Administrator internetskih stranica:

Članica Povjerenstva za kvalitetu Filozofskog fakulteta: