Kroatistika › Međunarodna suradnja
22. 12. 2015.

CEEPUS, Central European Exchange Program for University Studies, najznačajniji je program akademske razmjene studenata i profesora srednje i jugoistočne Europe. U programu sudjeluju Albanija, Austrija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Hrvatska, Kosovo, Mađarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija i Srbija.

22. 12. 2015.

Natječaj za sudjelovanje u CEEPUS-ovu programu akademske razmjene studenata i profesora objavljuje se na internetskim stranicama Filozofskog fakulteta.

2. 5. 2016.

ERASMUS je program akademske mobilnosti u sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Life Long Learning Programme - LLP) Europske Unije. Pokrenut je godine 1987. s ciljem povećavanja mobilnosti studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja na visokim obrazovnim ustanovama u Europi te poticanja međusveučilišne suradnje. Program Erasmus omogućuje nastavnicima predavački i istraživački rad, a studentima studijski boravak ili obavljanje stručne prakse na inozemnim visokim učilištima.

Studenti koji su temeljem natječaja stekli pravo sudjelovanja u programu razmjene Erasmus, tj. dobili Erasmus-stipendiju prijavljuju se na željeno inozemno sveučilište. Pritom trebaju: