10. 5. 2020.

Osnovne informacije o studiju

Studij kroatistike

Sveučilišni preddiplomski i diplomski, jednopredmetni  i dvopredmetni studij

Koliko godina traje studij kroatistike?

Studij kroatistike traje pet godina.

Kako je studij strukturiran?

Prva, druga i treća godina čine preddiplomski studij, a četvrta i peta diplomski studij.
Na preddiplomskom stupnju kroatistika se studira kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij. Na diplomskom stupnju kroatistika se studira kao jednopredmetni studij nastavničkog smjera te dvopredmetni studij nastavničkoga, književnoga i jezikoslovnoga smjera.

Koja se znanja stječu na preddiplomskom studiju kroatistike?

Na preddiplomskom studiju stječu se temeljna znanja iz hrvatskog jezika i hrvatske književnosti.

Koji se stručni naziv stječe?

Stječe se stručni naziv sveučilišnog prvostupnika kroatistike ili sveučilišne prvostupnice kroatistike.

Gdje se može zaposliti nakon preddiplomskoga studija kroatistike?

Znanja stečena na studiju omogućuju zapošljavanje na manje zahtjevnim stručnim

poslovima u kulturi, medijima, državnoj upravi, turizmu, administraciji gospodarskih tvrtki i sl. Preddiplomski studij kroatistike preduvjet je za upis diplomskog studija kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na drugim hrvatskim sveučilištima (u Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Osijeku).

Koja se znanja stječu na diplomskom studiju kroatistike i kakve su mogućnosti zapošljavanja?

Diplomskim studijem kroatistike nastavničkog smjera stječu se kompetencije za rad u školstvu (nastavnik hrvatskog jezika i književnosti u osnovnim i srednjim školama). Jezikoslovni i književni smjer omogućuju zapošljavanje na zahtjevnim stručnim poslovima u kulturi, medijima, znanstvenim institucijama i državnoj upravi. Završen diplomski studij kroatistike omogućuje najboljim studentima upis na doktorski studij kroatistike ili srodnih struka te zapošljavanje u znanstvenim institutima humanističkih disciplina.

Koji se stručni naziv stječe?

Završetkom studija stječe se stručni ili akademski naziv magistra/magistre edukacije, smjer hrvatski jezik i književnost (za nastavnički smjer), magistra/magistre kroatistike, književni smjer ili magistra/magistre kroatistike, jezikoslovni smjer.

Koliko se studenata upisuje na prvu godinu studija?

Na jednopredmetni se studij kroatistike upisuje 40, a na dvopredmetni 80 studenata.

Kako je organiziran Odsjek za kroatistiku?

Odsjek za kroatistiku čini devet katedara:

U okviru Odsjeka djeluju Knjižnica Zavoda za slavensku filologiju, Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik te Zagrebačka slavistička škola.

Detalje o studijskom programu kroatistike možete proučiti na sljedećim poveznicama:

Izvedbeni plan preddiplomskog jednopredmetnog studija

Izvedbeni plan preddiplomskog dvopredmetnog studija

Izvedbeni plan diplomskog jednopredmetnog studija, nastavnički smjer

Izvedbeni plan diplomskog dvopredmetnog studija, nastavnički smjer

Izvedbeni plan diplomskog dvopredmetnog studija, jezikoslovni smjer

Izvedbeni plan diplomskog dvopredmetnog studija, književni smjer