Kroatistika › Katedre
17. 10. 2022.

Katedra za teoriju književnosti

Članovi Katedre

Povijest

Katedra za teoriju književnosti utemeljena je 1967. godine, a do svog umirovljenja 1980. godine vodio ju je Jure Kaštelan. Godine 1970. za asistenta je izabran Ante Stamać, koji nakon Kaštelanova umirovljenja preuzima vođenje Katedre. Njegovim dolaskom Kaštelanova primijenjena fenomenološka metoda dopunjena je važnim strukturalističkim i semiotičkim stečevinama. Iste godine za asistenta je izabran Vladimir Biti. Uslijedile su i daljnje metodološke inovacije u nastavi teorije književnosti: studenti se upoznaju s najsuvremenijim teorijskim strujanjima od naratologije, teorije recepcije, dekonstrukcije i teorije sistema do novoga historizma, marksističke teorije, kulturalnih studija, feminističke, psihoanalitičke, postkolonijalne teorije i drugih poststrukturalstičkih škola mišljenja. Trenutno su na Katedri zaposleni doc. dr. sc Zrinka Božić, doc. dr.sc. Andrea Milanko, dr. sc. Zvonimir Glavaš (postdoktorand) i Mirela Dakić (doktorandica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Književne revolucije). 

Nastavna djelatnost

Temeljni predmet Katedre za teoriju književnosti sadržan je u njezinu naslovu – od osnutka do danas Katedra izvodi književnoteorijske kolegije. U aktualnom programu preddiplomskog studija kroatistike dva su obvezna kolegija iz tog predmeta: Uvod u teoriju književnosti Čitanje književnog teksta. Usto, Katedra izvodi niz književnoteorijskih izbornih kolegija (Uvod u teorije kultureSustav književnog tekstaUvod u teoriju žanra,Roman: teorija i povijest žanraFenomenologijska teorija čitanjaIdeologija i književnostFeministička književna teorijaKnjiževne zajednice) kao i izborni kolegij na engleskom jeziku (Psychoanalysis and Literature).

Znanstvena djelatnost

EU projekti: 

The Cartography of the Political Novel in Europe - CAPONEU (HORIZON-CL2-2022-HERITAGE-01, FFZG je koordinator konzorcija) – voditeljica doc. dr. sc. Zrinka Božić

Projekt Hrvatske zaklade za znanost:

Književne revolucije (IP-2018-01-7020) – voditeljica izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec, svi članovi Katedre sudjeluju u projektnom timu.

Institucijski projekti

2017-2018 Identifikacija, emancipacija, kontingencija: suvremene tendencije u znanosti o književnosti, voditeljica doc. dr. sc. Zrinka Božić

2019-2019 Modernost i transgresivne književne prakse, voditeljica doc. dr. sc. Andrea Milanko

2020- 2020 Procedure otpora: književna teorija i filologija, voditeljica, doc. dr. sc. Andrea Milanko

Projekti MZOS-a:

Pojmovnik književne teorije (2001.-2007.) – voditelj prof. dr. sc. Vladimir Biti

Nacija i reprezentacija (od 2007.) – voditelj prof. dr. sc. Vladimir Biti