Kroatistika › Katedre
22. 7. 2021.

Katedra za teoriju književnosti

Članovi Katedre

Povijest

Katedra za teoriju književnosti utemeljena je 1967. godine, a do svog umirovljenja 1980. godine vodio ju je Jure Kaštelan. Godine 1970. za asistenta je izabran Ante Stamać, koji nakon Kaštelanova umirovljenja preuzima vođenje Katedre. Njegovim dolaskom Kaštelanova primijenjena fenomenološka metoda dopunjena je važnim strukturalističkim i semiotičkim stečevinama. Iste godine za asistenta je izabran Vladimir Biti. Uslijedile su i daljnje metodološke inovacije u nastavi teorije književnosti: studenti se upoznaju s najsuvremenijim teorijskim strujanjima od naratologije, teorije recepcije, dekonstrukcije i teorije sistema do novoga historizma, marksističke teorije, kulturalnih studija, feminističke, psihoanalitičke, postkolonijalne teorije i drugih poststrukturalstičkih škola mišljenja. Godine 2001. na Katedri su kao asistentice zaposlene Zrinka Božić Blanuša i Jelena Rudež, sljedeće godine zaposlena je Marija Španjić, 2007. Aleksandar Mijatović, 2012. Andrea Milanko, a 2014. Zvonimir Glavaš. Trenutno su na Katedri zaposleni Zrinka Božić Blanuša, Andrea Milanko i Zvonimir Glavaš.  Od 2008. do 2012. rad Katedre koordinirao je prof.dr.sc. Davor Dukić, od 2012. do 2019. predstojnica Katedre je doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, a od 2019. doc. dr. sc. Andrea Milanko.

Nastavna djelatnost

Temeljni predmet Katedre za teoriju književnosti sadržan je u njezinu naslovu – od osnutka do danas Katedra izvodi književnoteorijske kolegije. U aktualnom programu preddiplomskog studija kroatistike dva su obvezna kolegija iz tog predmeta: Uvod u teoriju književnosti i Čitanje književnog teksta. Usto, Katedra izvodi niz književnoteorijskih izbornih kolegija (Suvremene teorije kulture I, Suvremene teorije kulture II, Feministička teorija književnosti, Fenomenologijska teorija književnosti, Problemi književne povijesti, Tekst – čitanje – čitatelj/ica, Psihoanaliza i književnost, Perspektive postkolonijalne teorije, Ideologija i književnost) kao i izborni kolegij na engleskom jeziku (Psychoanalysis and Literature).

Znanstvena djelatnost

Projekti MZOS-a:

  • Pojmovnik književne teorije (2001.-2007.) – voditelj prof. dr. sc. Vladimir Biti
  • Nacija i reprezentacija (od 2007.) – voditelj prof. dr. sc. Vladimir Biti

Projekt HZZ:

  • Književne revolucije (IP-2018-01-7020) – voditeljica izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec