Kroatistika › Katedre
15. 4. 2015.

Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Članovi Katedre

Umirovljeni članovi katedre

  • dr. sc. Stipe Botica

Djelatnost Katedre

Na Katedri za hrvatsku usmenu književnost znanstvena je pozornost ponajprije posvećena fenomenu usmene književnosti i tradicijske kulture uopće. Otkrivaju se zakonitosti nastanka i strukture usmene književnosti u izvedbama i zapisima (od najranijih zapisa do sadašnjih); prati se povijest usmenoknjiževnog zapisivanja, interpretiraju se uspjeliji zapisi i, što je osobito važno, provodi se terensko zapisivanje.

Pri Katedri se trenutno provodi znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija). Voditelj je prof. dr. Stipe Botica, a u projekt su kao znanstveni novaci uključeni Evelina Rudan, Davor Nikolić i Josipa Tomašić.

Prema reformiranom studiju kroatistike u preddiplomskom studiju hrvatska usmena književnost sluša se na drugoj godini kroz obvezatne kolegije Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti i Iz povijesti hrvatske usmene književnosti te više izbornih (Tipologija malih literarnih formi, Biblija i hrvatska usmena književnost). U diplomskom studiju kroatistike (4. i 5. godina studija) predavat će se izborni kolegiji iz odabranih zapisa hrvatske usmene književnosti, primjereni interesima studenata (Hrvatska usmena književnost u 19. stoljeću, Predaja kao žanr).

Povijest Katedre

Katedra se pri osnutku zvala Katedra za narodnu književnost, a kasnije se preimenovala u Katedru za usmenu narodnu književnost. Iako je tzv. narodna književnost prisutna u hrvatskoj visokoškolskoj nastavi od prvih dana novoga zagrebačkoga sveučilišta (posebnu su joj pozornost posvećivali Armin Pavić, Tomo Maretić i Đuro Šurmin), samostalna katedra postoji od akademske godine 1950./51., a od 1956. vodi je asistent Tvrtko Čubelić (Bihać, 1913. – Zagreb, 1995.), koji je od 1962. docent, od 1967. izvanredni, a od 1973. redoviti profesor. Umirovljen je 1983. Usmena se književnost otada slušala u prvoj godini studija kroatistike. U prvome je semestru naglasak bio na usmenoknjiževnom sustavu, oblicima i teoriji, dok se drugi semestar posvećivao povijesti hrvatske usmene književnosti i, posebno, njezinu prožimanju s pisanom hrvatskom književnosti od početka do danas. Godine 1965. na katedri je za asistenta izabran Josip Kekez (Katuni na Cetini, 1937. – Zagreb, 2003.); od 1975. docent, od 1979. izvanredni, a od 1982. redoviti profesor. Godine 1984. za asistenta je izabran Stipe Botica (Otok Dalmatinski, 1948.). Znanstvena novakinja Evelina Rudan zaposlena je na katedri od 2000. godine, novak Davor Nikolić od 2007., a novakinja Josipa Tomašić od 2009. godine.