Kroatistika › Katedre
19. 3. 2021.

Katedra za stilistiku

Članovi Katedre

Povijest

Početkom šezdesetih godina 20. stoljeća asistent Krunoslav Pranjić u okviru Katedre za suvremeni hrvatski književni jezik počinje voditi stilističke vježbe iz kojih u akademskoj 1968/69. godini izrasta kolegij Stilistika. Nakon što je dvije godine bio predstojnikom središnje nacionalne jezične katedre (1973-75), prof. Pranjić je u svibnju 1975. g. utemeljio Katedru za stilistiku i tako potaknuo institucionalizaciju te znanstvene discipline u našem akademskom krajoliku. Kada je 2001. godine – u zvanju professora emeritusa – Pranjić otišao u mirovinu, predstojnikom Katedre za stilistiku postao je Krešimir Bagić.

Nastava

Katedra u preddiplomskom studiju kroatistike izvodi nastavu iz tri obvezna kolegija – Stilistika (za sve studente), Praksa čitanja i Figure i diskurzi (za jednopredmetne kroatiste).

U preddiplomskom i diplomskom studiju članovi Katedre nude više izbornih kolegija: Diskurzi suvremenih medija, Jezik dramskoga teksta, Književna kritika, Mislim, dakle gdje sam: književni (kon)tekst 1971–2010Od čitanja do interpretacije, Polemički stilovi, Publicistički i medijski diskurz, Razgovorni jezik i žargon, Stilistički koncepti, Stilovi suvremene hrvatske prozeUvod u grafostilistiku.

K. Bagić je predavao i predaje na različitim poslijediplomskim doktorskim studijima na zagrebačkom i splitskom Filozofskom fakultetu te na zagrebačkoj Učiteljskoj akademiji, i to kolegije Teorija stila, Figure, Od figure do kulture, Stilistička interpretacija književnog teksta i Riječi i svjetovi .

Projekti

Članovi Katedre stilistička istraživanja jezičnih i književnih fenomena provode i u sklopu znanstvenih projekata:

  • Stilistička istraživanja suvremene hrvatske književnosti (0130431), voditelj: Krešimir Bagić, od 2002. do 2005.
  • Figure i diskurzi (130-1300749-0751), voditelj: Krešimir Bagić, od 2006 do 2013. Suradnici: Marin Andrijašević, Katarina Brajdić, Nikola Košćak i Anera Ryznar.
  • Stilistički repozitorij (sveučilišni projekt), voditelj: Krešimir Bagić, od 2015. Suradnici: Anera Ryznar, Nikola Košćak. www.stilistika.org
  • Katedra je organizirala i dva znanstvena kolokvija: 28. svibnja 2002. godine Važno je imati stila posvećen djelu i djelatnostima prof. Krunoslava Pranjića (istoimeni je zbornik tiskan iste godine u nakladničkoj kući Disput) te 13. veljače 2015. godine Svijet stila, stanja stilistike (e-izdanje zbornika objavljeno je na www.stilistika.org).