Kroatistika › Katedre
12. 10. 2020.

Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Povijest i djelatnost Katedre

Katedru za povijest i dijalektologiju hrvatskoga jezika (danas: Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika) osnovao je 1949/50. hrvatski dijalektolog i povjesničar hrvatskoga jezika Mate Hraste (od 1955. redoviti profesor). Katedra „pokriva“ dva iznimno važna segmenta jezikoslovne kroatistike – istraživanja suvremenih hrvatskih govorā, skupina govorā, dijalekatā i narječjā te proučavanje povijesne gramatike i tzv. vanjske povijesti hrvatskoga jezika. Na Katedri se izvode obvezni jednosemestralni kolegiji koji se slušaju na drugoj i trećoj godini preddiplomskoga studija (Povijesna gramatika hrvatskoga jezika, Povijest hrvatskoga jezika, Hrvatska dijalektologija I, Hrvatska dijalektologija II) kao i brojni izborni kolegiji na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju.

Članovi Katedre

Bivši članovi Katedre