Kroatistika › Katedre
12. 10. 2020.

Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Povijest i djelatnost Katedre

Katedru za povijest i dijalektologiju hrvatskoga jezika (danas: Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika) osnovao je 1949/50. hrvatski dijalektolog i povjesničar hrvatskoga jezika Mate Hraste (od 1955. redoviti profesor). Katedra „pokriva“ dva iznimno važna segmenta jezikoslovne kroatistike – istraživanja suvremenih hrvatskih govorā, skupina govorā, dijalekatā i narječjā te proučavanje povijesne gramatike i tzv. vanjske povijesti hrvatskoga jezika. Na Katedri se izvode obvezni jednosemestralni kolegiji koji se slušaju na drugoj i trećoj godini preddiplomskoga studija (Povijesna gramatika hrvatskoga jezika, Povijest hrvatskoga jezika, Hrvatska dijalektologija I, Hrvatska dijalektologija II) kao i brojni izborni kolegiji na preddiplomskome, diplomskome i poslijediplomskome studiju.

Članovi Katedre

Bivši članovi Katedre

  • Mate Hraste (1897–1970), profesor, član 1950–1965, akademik.
  • Milan Moguš (1927–2017), asistent, docent, profesor, član 1956–1992, akademik.
  • Zvonimir Junković (1929), asistent, član 1958–1963.
  • Josip Vončina (1932–2010), asistent, docent, profesor, član 1960–1999, akademik.
  • Mladen Kuzmanović (1940–2001), asistent, docent, član 1965–2001.