Kroatistika › Katedre
15. 4. 2015.

Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Povijest i djelatnost Katedre

Katedru za povijest i dijalektologiju hrvatskoga jezika (danas: Katedru za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika) osnovao je 1950. hrvatski dijalektolog i povjesničar hrvatskoga jezika Mate Hraste (od 1958. redoviti profesor). Katedra „pokriva“ dva iznimno važna segmenta jezične kroatistike – istraživanja suvremenih hrvatskih govorā, skupina govorā, dijalekatā i narječjā te proučavanje povijesne gramatike i tzv. „vanjske“ povijesti hrvatskoga jezika. Na katedri se izvode obvezni jednosemestralni kolegiji koji se slušaju na drugoj i trećoj godini preddiplomskoga studija (Povijesna gramatika hrvatskoga jezika, Povijest hrvatskoga jezika, Hrvatska dijalektologija I, Hrvatska dijalektologija II) kao i brojni izborni kolegiji na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj nastavi. Danas su na katedri zaposlene dvije redovite profesorice, jedan izvanredni profesor i jedna znanstvena novakinja.

Članovi Katedre

Bivši članovi Katedre