Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

Ured: B-122

E-pošta: 

Vrijeme primanja: dogovorom putem e-pošte 

Biografija

Rođen 18. rujna 1973. u Zagrebu. Diplomirao 1997. g. studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Na istom fakultetu zaposlen od prosinca 1997., najprije na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo, a od 2001. na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Magistarski rad "Kvalitativni pridjevi u Senjskom korizmenjaku" obranio 2000. g. Doktorirao 2006. g. tezom "Odnos između dvojine i množine u predstandardnom razdoblju hrvatskoga jezika". G. 2008. promaknut u znanstveno-nastavno zvanje docenta. G. 2014. stekao znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora, a 2019. zvanje redovitoga profesora. U ljetnom semestru ak. g. 1998./1999. radio kao lektor hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Ljubljani. Vodio seminare iz staroslavenskoga jezika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1998.–2000.) i Splitu (2002.–2003.). Od 2001. vodi seminare, kasnije i predavanja, iz hrvatskih jezičnopovijesnih kolegija. Napisao je samostalno ili u suautorstvu jednu znanstvenu knjigu, četiri visokoškolska priručnika i šezdesetak znanstvenih radova. Pretežito se bavi(o) četirima temama iz hrvatske jezične povijesti: senjski Korizmenjak (2000.–2008.), čakavski i kajkavski pravno-administratitvni spisi (2001.–2012.), dvojina (2006.–2020.), stari i suvremeni turopoljski pisci (2015.–). Bio mentorom pri izradi jedne doktorske disertacije i osamnaest diplomskih radova. Godine 2021. dobitnik Nagrade grada Zagreba, zajedno s 42 suradnika na izdavačkom projektu „Povijest hrvatskoga jezika od srednjega vijeka do 21. stoljeća“ (gl. urednika Ante Bičanića). 

Bibliografija: 

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17862

Google Scholar: 

https://scholar.google.hr/citations?user=O4zAhNMAAAAJ&hl=hr