Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

Vrijeme primanja: prema dogovoru

Biografija

menac mihalic

Boris Kuzmić rođen je 18. rujna 1973. godine u Zagrebu. Osnovnu školu Jurja Habdelića završio je u Velikoj Gorici, a XVIII. gimnaziju u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. završio je studij kroatistike. Iste je godine zaposlen na Odsjeku za kroatistiku matičnoga fakulteta, gdje je najprije bio asistent, zatim viši asistent, docent, izvanredni profesor, a od 2019. redoviti je profesor na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Objavio je dosada četrdesetak radova s područja povijesne gramatike hrvatskoga jezika i (su)autorske knjige:  Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (sa skupinom autora, 2004, 2009), Veprinački zakon (2007), Jazik horvatski. Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova (s A. Frančić, 2009), Povijesna morfologija hrvatskoga jezika (s M. Kuzmić, 2015). Član je Matice hrvatske i Kajkavskoga spravišča.

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA:

1. O jeziku kajkavskoga pjesništva Đurđe Jandriš-Parać, Kaj, 3-4, 2018, str. 47-58.

https://hrcak.srce.hr/216776

2. O jeziku kajkavskoga pjesništva Đurđe Jandriš-Parać (pretisak rada iz časopisa Kaj, 3-4, 2018), Škrijna turopŏlska, 2, 2019, str. 33-45.

3. O jeziku kajkavskoga pjesništva Jasne Vuge, Dijalekti, jezična povijest i tradicija. Zbornik u čast Josipu Liscu, Ur. Josip Bratulić, Gordana Čupković i Josip Galić, Sveučilište u Zadru - Matica hrvatska - Ogranak Matice hrvatske u Zadru, Zadar - Zagreb - Zadar, 2020, str. 417-426.

4. O jeziku kajkavskih dramskih tekstova Josipa Kovačevića, Croatica et Slavica Iadertina (u tisku)

5. O jeziku kajkavskoga pjesništva Slavice Sarkotić (predano na recenziju)

POTPUNA BIBLIOGRAFIJA: 

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/241474