Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: petkom od 8 do 9 sati

Biografija

kuzmic2

Rođen 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu Jurja Habdelića završio u Velikoj Gorici, a XVIII. gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od listopada 1998. drži nastavu iz dijakronijskih jezičnih kolegija na Odsjeku za kroatistiku u Zagrebu. 

Bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241474