Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Izv. prof. dr. sc. Boris Kuzmić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: petkom od 8 do 9 sati

Biografija

kuzmic2

Rođen je 18. rujna 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu Jurja Habdelića završio je u Velikoj Gorici (1988), a XVIII. gimnaziju u Zagrebu (1992). Diplomirao (1997), magistrirao (2000) i doktorirao (2006) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temama iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika. Odmah po završetku studija zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1997). Držao je nastavu iz staroslavenskoga jezika u Zagrebu (1998–2000) i Splitu (2002–2003) i povijesti hrvatskoga jezika u Zagrebu (2009–2014). Od 2001. drži nastavu iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika i nekoliko izbornih kolegija. Poučavao je hrvatski kao ini jezik na ljetnim školama u Zagrebu (1999–2002) i Dubrovniku (1999. i 2003.). Bio je lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (1999). Surađivao je na dvama znanstvenim projektima. Bio je mentor pri izradi jedne doktorske disertacije i šesnaest diplomskih radova. Obnašao je niz odsječkih dužnosti. Bio je biran za docenta (2008) i izvanrednog profesora (2014). Objavio je četiri knjige (tri u suautorstvu) i četrdesetak znanstvenih radova, pretežito iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika. Recenzirao je nekoliko knjiga, velik broj članaka, sveučilišnih i znanstvenih projekata. Član je Matice hrvatske, Kajkavskoga spravišča i uredništva časopisa “Croatica”.

Bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241474