Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

Ured: B-122

E-pošta: 

Vrijeme primanja: po dogovoru e-poštom

Biografija:

2019. redoviti profesor

2014. izvanredni profesor

2008. docent

2006. doktorat iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu

2000. magisterij iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu

1997. zaposlen na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

1997. diploma Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (jednopredmetna kroatistika)

Područja istraživanja:

Povijesna fonologija i morfologija čakavske i kajkavske stilizacije hrvatskoga jezika, jezik suvremenih turopoljskih kajkavskih pisaca

Preddiplomski kolegiji:

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2386)

Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2652)

Druga postignuća:

2021. Nagrada Grada Zagreba kao član radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća.

2016 – ... član uredništva časopisa Croatica.

2010 – 2018. predstojnik Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2002 – 2003. seminarska nastava iz Staroslavenskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

1999.  lektorat na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani

Bibliografija: 

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17862

Google Scholar: 

https://scholar.google.hr/citations?user=O4zAhNMAAAAJ&hl=hr