Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

Vrijeme primanja: prema dogovoru

Biografija

menac mihalic

Boris Kuzmić rođen je 18. rujna 1973. godine u Zagrebu. Osnovnu školu Jurja Habdelića završio je u Velikoj Gorici, a XVIII. gimnaziju u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1997. završio je studij kroatistike. Iste je godine zaposlen na Odsjeku za kroatistiku matičnoga fakulteta, gdje je najprije bio asistent, zatim viši asistent, docent, izvanredni profesor, a od 2019. redoviti je profesor na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Objavio je dosada četrdesetak radova iz fonološke i morfološke analize dopreporodnih čakavskih i kajkavskih tekstova te četiri (su)autorske knjige:  Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (sa skupinom autora, 2004, 2009), Veprinački zakon (2007), Jazik horvatski. Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova (s Anđelom Frančić, 2009), Povijesna morfologija hrvatskoga jezika (s Martinom Kuzmić, 2015).

Bibliografija:

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17862