Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

Ured: B-122

E-pošta: 

Vrijeme primanja: naknadno

menac mihalic

Biografija:

2019. redoviti profesor

2014. izvanredni profesor

2008. docent

2006. doktorat iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu

2000. magisterij iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu

1997. diploma Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

Područja istraživanja:

Povijesna fonologija hrvatskoga jezika, povijesna morfologija hrvatskoga jezika, jezik suvremene hrvatske dijalektne književnosti

Preddiplomski kolegiji:

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2386)

Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2652)

Druga postignuća:

Predavao je na sveučilištima u Splitu (2002–2003) i Ljubljani (1999). Član je Kajkavskoga spravišča i uredništva časopisa Croatica. Dobitnik je Nagrade Grada Zagreba za 2021. kao član radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća.

Bibliografija: 

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/17862

Google Scholar: 

https://scholar.google.hr/citations?user=O4zAhNMAAAAJ&hl=hr