Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Izv. prof. dr. sc. Boris Kuzmić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: petkom 9:15-10:15, B-122

Biografija

kuzmic

Rođen je 18. rujna 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu Jurja Habdelića završio je u Velikoj Gorici, a XVIII. gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao (1997), magistrirao (2000) i doktorirao (2006) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Odmah po završetku studija zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (1997). Držao je nastavu iz staroslavenskoga jezika u Zagrebu (1998–2000) i Splitu (2002–2003) i povijesti hrvatskoga jezika u Zagrebu (2009–2014). Od 2001. drži nastavu iz povijesne gramatike hrvatskoga jezika i nekoliko izbornih kolegija. Poučavao je hrvatski kao ini jezik na ljetnim školama u Zagrebu (1999–2002) i Dubrovniku (1999. i 2003.). Bio je lektor hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani (1999). Surađivao je na dvama znanstvenim projektima. Bio je mentor pri izradi jedne doktorske disertacije i šesnaest diplomskih radova. Obnašao je niz odsječkih dužnosti. Od rođenja do konca 2002. živio je u Velikoj Gorici, a danas živi u Zagrebu. Hrvatski je državljanin, katolik, oženjen, otac četvero djece.

Bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=241474