Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: ponedjeljkom od 8.00 do 10.00, B-122

Biografija

Rođen 1973. u Zagrebu. Osnovnu školu Jurja Habdelića završio u Velikoj Gorici, a XVIII. gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od listopada 1998. drži nastavu na Odsjeku za kroatistiku. Od 2015. intenzivno se bavi fonološkim i morfološkim istraživanjima jezika starih i suvremenih turopoljskih kajkavskih pisaca.

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA:

1. Kuzmić, Boris (2015) Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata 16. stoljeća, Filologija, 64, str. 71-83.

https://hrcak.srce.hr/153439

2. Kuzmić, Boris (2015) O fonološkim i morfološkim osobitostima Habdelićeva Zrcala Marijanskoga (1662), Slovo (Uppsala), 56, str. 24-36.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1263615&dswid=-5468

3. Kuzmić, Boris (2016) O jeziku najstarijega hrvatskog bontona, Fluminensia, 28, 1, str. 45-55.

https://hrcak.srce.hr/161121

4. Kuzmić, Boris; Šivak, Danijela (2017) Fonološko-morfološke osobitosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća, Jezikoslovlje, 18, 3, str. 539-554.

https://hrcak.srce.hr/190918

5. Kuzmić, Boris (2018) O jeziku kajkavskoga pjesništva Đurđe Jandriš-Parać, Kaj, 3-4, str. 47-58.

https://hrcak.srce.hr/216776