Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Boris Kuzmić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: po dogovoru e-poštom

Biografija

Rođen 1973. u Zagrebu. Od rođenja do konca 2002. živio u Velikoj Gorici. Osnovnu školu Jurja Habdelića završio u Velikoj Gorici, a XVIII. gimnaziju u Zagrebu. Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od listopada 1998. drži nastavu iz dijakronijskih jezičnih kolegija na Odsjeku za kroatistiku u Zagrebu. Od 2015. intenzivno se bavi fonološkim i morfološkim istraživanjima jezika starih i suvremenih turopoljskih kajkavskih pisaca.

ODABRANA BIBLIOGRAFIJA (samo online radovi)

1. Kuzmić, Boris (2001), Jezik Veprinačkog zakona, Fluminensia, 1-2, str. 1-24.

https://hrcak.srce.hr/7403

2. Kuzmić, Boris (2001), Oblici pridjeva u Senjskom korizmenjaku (1508.), Senjski zbornik, 28, str. 79-104.

https://hrcak.srce.hr/29062

3. Kuzmić, Boris (2001), Pridjevni vid u hrvatskoj jezičnoj starini (raščlamba građe iz Senjskog korizmenjaka, 1508.), Suvremena lingvistika, 51-52, str. 113-122.

https://hrcak.srce.hr/16359

4. Kuzmić, Boris (2002), Jezična obilježja Senjskog korizmenjaka (1508), Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 28, str. 87-101.

https://hrcak.srce.hr/68808

5. Kuzmić, Boris (2003), Jezik Karlobaškog statuta (1757.), Čakavska rič, 1-2, Split, str. 71-82.

https://hrcak.srce.hr/111836

6. Kuzmić, Boris (2007), Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Croatica et Slavica Iadertina, 3, str. 9-29.

https://hrcak.srce.hr/19111

7. Kuzmić, Boris; Kuzmić, Martina (2007), Deklinacija brojeva dva, oba, tri i četiri u kajkavskim pravnim tekstovima od 16. do 18. stoljeća, Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, str. 263-288.

https://hrcak.srce.hr/22042

8. Kuzmić, Boris (2007), Slobodna (parna) dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 14. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1, str. 55-83.

https://hrcak.srce.hr/38332

9. Kuzmić, Boris (2008), O dvojini u Senjskom korizmenjaku (1508.), Slovo, 56-57, str. 287-302.

https://hrcak.srce.hr/22365

10. Kuzmić, Boris (2008), Senjski govor nekad i danas na primjeru Korizmenjaka (1508.), Senjski zbornik, 35, str. 47-54.

https://hrcak.srce.hr/42847

11. Kuzmić, Boris; Pupek, Lidija (2012), Dvojina u glagola u kajkavskome književnom jeziku 17. i 18. stoljeća, Kaj, 4-5, str. 81-88.

https://hrcak.srce.hr/97791

12. Kuzmić, Boris (2012), O jezikoslovnim istraživanjima slavonskih pravnih tekstova XVIII. stoljeća, Nova Croatica, 6, str. 195-205.

https://hrcak.srce.hr/174584

13. Kuzmić, Boris (2014) Sindetična dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Čakavska rič, 1-2, str. 121-145.

https://hrcak.srce.hr/130960

14. Kuzmić, Boris (2015) Fonološko-morfološke osobitosti turopoljsko-posavskih povijesnih dokumenata 16. stoljeća, Filologija, 64, str. 71-83.

https://hrcak.srce.hr/153439

15. Kuzmić, Boris (2015) O fonološkim i morfološkim osobitostima Habdelićeva Zrcala Marijanskoga (1662), Slovo (Uppsala), 56, str. 24-36.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1263615&dswid=-5468

16. Kuzmić, Boris (2015), Pomaže li povijesna gramatika razumijevanju hrvatskoga standardnog jezika?, Croatica, XXXIX, 59, 137-147.

https://hrcak.srce.hr/164444

17. Kuzmić, Boris; Šimudvarac, Mario (2015) Vezana dvojina u čakavskim pravnim tekstovima od 13. do 18. stoljeća, Croatica et Slavica Iadertina, 11/1, str. 37-55.

https://hrcak.srce.hr/153537

18. Kuzmić, Boris; Klinčić, Ivana (2016) Kongruentna (sročna) dvojina u kajkavskome hrvatskom književnom jeziku 16., 17. i 18. stoljeća, Kaj, 1-2, str. 29-36.

https://hrcak.srce.hr/160158

19. Kuzmić, Boris; Šimudvarac, Mario (2016) Kongruentna (sročna) dvojina u srednjovjekovnim čakavskim pravnim tekstovima, Croatica et Slavica Iadertina, 12/1, str. 25-40.

https://hrcak.srce.hr/177767

20. Kuzmić, Boris (2016) O jeziku najstarijega hrvatskog bontona, Fluminensia, 28, 1, str. 45-55.

https://hrcak.srce.hr/161121

21. Kuzmić, Boris (2016), Šezdeset i pet godina Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, 111-128.

https://hrcak.srce.hr/161732

22. Kuzmić, Boris; Šivak, Danijela (2017) Fonološko-morfološke osobitosti turopoljskih povijesnih dokumenata 17. stoljeća, Jezikoslovlje, 18, 3, str. 539-554.

https://hrcak.srce.hr/190918

23. Kuzmić, Boris (2018) O jeziku kajkavskoga pjesništva Đurđe Jandriš-Parać, Kaj, 3-4, str. 47-58.

https://hrcak.srce.hr/216776