Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Prof. dr. sc. Anđela Frančić

, 01/4092-085

Vrijeme primanja: slobodna studijska godina

Životopis

Anđela FrančićAnđela Frančić rođena je u Prelogu. Osnovnu je školu završila u Svetoj Mariji, a srednju (Pedagoški obrazovni centar "Bogdan Ogrizović") u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je (1985.), magistrirala (1992.) i doktorirala (1999.). Nakon završetka studija (Jugoslavenski jezici i književnosti) radila je u Zavodu za jezik / Zavodu za hrvatski jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), a od 2002. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika), gdje predaje povijesnojezične i onomastičke kolegije. Petnaestak godina bila je vanjska suradnica na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću (danas Veleučilište Baltazar Zaprešić), gdje je predavala standardnojezične kolegije. Od 2016. redovita je profesorica u trajnome zvanju. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednica Odbora za onomastiku Razreda za filološke znanosti HAZU, članica Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU te glavna i odgovorna urednica Akademijina časopisa Folia onomastica Croatica. Hrvatska je predstavnica u Međunarodnome slavističkom komitetu, članica Onomastičke komisije pri tome Komitetu, članica Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije, Matice hrvatske, ICOS-a (International Council of Onomastic Sciences), Kajkavskoga spravišča i Hrvatskoga filološkog društva.

Popis radova

Autorske  knjige

 • Frančić, Anđela. 2002. Međimurska prezimena. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Frančić, Anđela. 2008. Kultura hrvatskog jezika. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić".

Suautorske knjige

 • Barac-Grum, Vida; Čunčić, Marica; Frančić, Anđela; Mamić, Mile; Menac-Mihalić, Mira; Prpić, Tomislav; Reizer, Zora; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. 1991. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knjiga druga, svezak 6, laž – mučitelica.  Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za hrvatski jezik HFI.
 • Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela; Jembrih, Alojz; Kalinski, Ivan; Lončarić, Mijo; Mamić, Mile; Menac-Mihalić, Mira, Vajs, Nada; Zečević, Vesna. 1995. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knjiga treća, svezak 7, mučitelstvo – nestaja. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za hrvatski jezik HFI.
 • Dedaić, Mirjana; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Jembrih, Alojz; Kalinski, Ivan; Šojat, Antun; Švaćko, Vanja; Vajs, Nada; Zečević, Vesna. 1999. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knjiga treća, svezak 8, nestajati – okobola. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Barac-Grum, Vida; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Kalinski, Ivan; Šojat, Antun; Švaćko, Vanja; Zečević, Vesna. 2002. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika. Knjiga treća, svezak 9, 1. okol – pedesetoletni. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje.
 • Frančić Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 12005, 22006. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris. 2009. Jazik horvatski : Jezične raščlambe starih hrvatskih tekstova. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
 • Bičanić, Ante; Frančić, Anđela; Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica. 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika. Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić".
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2020. Rječnik frazema i poslovica međimurskoga govora Svete Marije. Zagreb: Knjigra.
 • Feletar, Dragutin; Frančić, Anđela; Horvat, Joža (prir.). 2021. Josip Tomec, Virje 1897. – 1904. Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 62. Zagreb – Virje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Uredničke knjige

 • Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris; Malnar-Jurišić, Marija (ur.). 2021. Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić. Zagreb: FF press.

Poglavlja u knjigama

 • Frančić, Anđela; Novak, Marija. 2007. Rječnik manje poznatih riječi i izraza. U: Marija Novak. Tragovi hrvatske mitologije. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 330–351.
 • Bratulić, Josip; Damjanović, Stjepan; Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris; Lisac, Josip; Matasović, Ranko; Mihaljević, Milan; Žagar, Mateo. 2009. Povijest hrvatskoga jezika. 1. knjiga: srednji vijek (poglavlje Onomastička svjedočenja o hrvatskome jeziku). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 221–259.
 • Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Kapetanović, Amir; Vulić, Sanja; Stolac, Diana; Bratulić, Josip; Damjanović Stjepan; Kuzmić, Boris; Frančić, Anđela; Samardžija Marko; Matasović, Ranko. 2011. Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće (poglavlje Hrvatska imena). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 387–439.
 • Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Kapetanović, Amir; Vulić, Sanja; Stolac, Diana; Bratulić, Josip; Damjanović Stjepan; Kuzmić, Boris; Frančić, Anđela; Samardžija Marko; Matasović, Ranko. 2011. Povijest hrvatskoga jezika. 2. knjiga: 16. stoljeće (poglavlje Antologija djela iz 16. stoljeća). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 483–567.
 • Katičić, Radoslav; Lisac, Josip; Vulić, Sanja; Farkaš Brekalo, Loretana; Štebih Golub, Barbara; Vigato, Ivica; Bratulić, Josip; Žagar, Mateo; Ham, Sanda; Samardžija, Marko; Frančić, Anđela; Matasović, Ranko; Holjevac, Sanja; Stolac, Diana. 2013. Povijest hrvatskoga jezika. 3. knjiga: 17. i 18. stoljeće (poglavlje Hrvatska imena u 17. i 18. stoljeću). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 461–509.
 • Samardžija, Marko; Katičić, Radoslav; Pranjković, Ivo; Štebih Golub, Barbara; Lisac, Josip; Vulić, Sanja; Laco, Gordana; Rišner, Vlasta; Horvat, Marijana, Hudeček, Lana; Mihaljević, Milica; Rezo, Vladimira; Badurina, Lada Brlobaš, Željka; Frančić, Anđela; Bratulić, Josip; Sesar, Dubravka; Holjevac, Sanja Pliško, Lina; Stolac, Diana. 2015. Povijest hrvatskoga jezika. 4. knjiga: 19. stoljeće (poglavlje Hrvatska imena u 19. stoljeću). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 509–547.
 • Frančić, Anđela. 2016. Onomastičar i dijalektolog Petar Šimunović. Spomenica preminulim akademicima : Petar Šimunović 1933. – 2014., sv. 210. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 15–25.
 • Frančić, Anđela; Vranić, Silvana. 2016. Bibliografija radova akademika Petra Šimunovića. Petar Šimunović 1933. – 2014. : Spomenica preminulim akademicima, sv. 210. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 33–72.
 • Samardžija, Marko; Petrović, Bernardina; Hudeček, Lana; Lewis, Kristian; Mihaljević, Milica; Nemeth-Jajić, Jadranka; Frančić, Anđela; Mićanović, Krešimir; Lisac, Josip; Josić, Ljubica; Krešić, Katica; Vulić, Sanja; Matasović, Ranko; Bićanić, Ante; Bratulić, Josip; Brlobaš, Željka; Pliško; Lina; Stolac, Diana, Katičić, Radoslav. 2019. Povijest hrvatskoga jezika. 6. knjiga: 20 – drugi dio (poglavlje Hrvatska imena u 20. stoljeću). Zagreb: Društvo za promicanje hrvatske kulture i znanosti Croatica, 199–239.
 • Frančić, Anđela; Milovan, Maja. 2019. Imena u najstarijoj umaškoj matičnoj knjizi. Matična knjiga krštenih Župe Umag (1483. – 1643.). Pazin: Državni arhiv u Pazinu, 45–77.
 • Frančić, Anđela; Vranić, Silvana. 2020. Карта № 6 L 1903 ‘Веснушки, мелкие коричневые пятнышки на лице’, Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная: Выпуск 12. Личные черты человека. Москва – Санкт-Петербург, 52–55, 57–59.
 • Frančić, Anđela; Horvat, Joža. 2021. Feletar, Dragutin; Frančić, Anđela; Horvat, Joža (prir.). 2021. Josip Tomec, Virje 1897. – 1904. Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 62. (poglavlje Tekstološki osvrt). Zagreb – Virje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 405–413.
 • Frančić, Anđela; Horvat, Joža. 2021. Feletar, Dragutin; Frančić, Anđela; Horvat, Joža (prir.). 2021. Josip Tomec, Virje 1897. – 1904. Zbornik za narodni život i običaje, knjiga 62. (poglavlje Rječnik manje poznatih riječi i izraza). Zagreb – Virje: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 415–481.
 • Frančić, Anđela. 2021. Gramatike i rječnici do Mažuranićeva zakona 1874. Predmet: Hrvatski, katalog izložbe Predmet: Hrvatski. (ur. Čavar, Ana; Plejić Poje, Lahorka). Zagreb: FF press, 32–35.
 • Frančić, Anđela. 2021. Gramatike, pravopisi i nastava hrvatskoga od 1874. do 1918. Predmet: Hrvatski, katalog izložbe Predmet: Hrvatski. (ur. Čavar, Ana; Plejić Poje, Lahorka). Zagreb: FF press, 71–76.

Radovi u časopisima

 • Varga, Anđela. 1987. Ženska osobna imena u Mariji na Muri. Rasprave Zavoda za jezik, 13, Zagreb, 175–189.
 • Frančić, Anđela. 1988. Međimurska ojkonimija i književni jezik. Rasprave Zavoda za jezik, 14, Zagreb, 51–58.
 • Frančić, Anđela. 1989. Prezimenski mozaik međimurske Bistrice danas. Rasprave Zavoda za jezik, 15, Zagreb, 93–113.
 • Frančić, Anđela. 1993. Međimurski obiteljski nadimci od osobnih imena. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 19, Zagreb, 81–91.
 • Frančić, Anđela. 1993. Međimurska prezimena motivirana zanimanjem. Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 67–77.
 • Frančić, Anđela. 1994. Međimurski obiteljski nadimci. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 20, Zagreb, 31–66.
 • Frančić, Anđela. 1995. Prilog proučavanju međimurske povijesne antroponimije: imenovanje žena u kanonskim vizitacijama iz 17. i 18. stoljeća. Filologija, 24–25, Zagreb, 129–134.
 • Frančić, Anđela. 1995. Prilog proučavanju međimurske ojkonimije: dvoleksemni ojkonimi s pridjevima donji/gornji. Rasprave Zavoda za hrvatski jezik, 21, Zagreb, 25–50.
 • Frančić, Anđela. 1996. Pregled mijena imenske formule i osobnog imena u njoj (na primjerima iz međimurske antroponimije). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 22, Zagreb, 17–36.
 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski utjecaj na izbor osobnog imena 1942. – 1944. u Svetoj Mariji (Međimurje). Filologija, 29, Zagreb, 37–50.
 • Frančić, Anđela. 1997. Nasljednost osobnih imena. Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 41–62.
 • Frančić, Anđela. 1997. Iz poredbene frazeologije međimurske kajkavštine. Riječ : časopis za filologiju, III/1, Rijeka, 7–13.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1997–1998. Antonimija u hrvatskoj ojkonimiji. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 23–24, Zagreb, 77–102.
 • Frančić, Anđela. 1998. Preimenovanje naselja i (onomastička) komunikacija. Filologija, 30–31, Zagreb, 451–458.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1998. Osobna imena stranog podrijetla u hrvatskoj antroponimiji. Riječ : časopis za filologiju, IV/1, Rijeka, 30–34.
 • Frančić, Anđela. 1999. "Matiji se rodi Saša" – (osobno)imensko-prezimenske zavrzlame. Riječ : časopis za filologiju, V/2, Rijeka, 17–23.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Milica. 1999. Pomodna osobna imena. Jezik, XLVI/5. Zagreb, 172–178.
 • Frančić, Anđela. 1999. Međimurska ojkonimija kao predmet znanstvenog istraživanja. Folia onomastica Croatica, 8, Zageb, 67–79.
 • Frančić, Anđela. 1999. К проблематике хорватской ономастичесской терминологии. Filológiai Közlöny, XLV, 1–2, Budapest, 6–12.
 • Frančić, Anđela. 2000. Prvi spomen Međimurja. Kaj, XXXIII/1–2, Zagreb, 61–70.
 • Frančić, Anđela. 2000. O prezimenu Zagorec. Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 43–55.
 • Frančić, Anđela. 2002. Uvid u osobna imena rođenih 2001. Folia onomastica Croatica, 11, Zagreb, 77–93.
 • Frančić, Anđela. 2002. O prezimenu Međimurec i njegovim varijantama. Kaj, XXXV/4, Zagreb, 19–31.
 • Frančić, Anđela. 2003. Rečka mikrotoponimija. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 29, Zagreb, 373–389.
 • Frančić, Anđela. 2006. Što je osobno ime? Folia onomastica Croatica, 15, Zagreb, 71–80.
 • Frančić, Anđela. 2006. Antroponimija u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja. Folia onomastica Croatica, 12–13, Zagreb, 121–137.
 • Frančić, Anđela. 2007. Prezimena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 33, Zagreb, 67–89.
 • Frančić, Anđela. 2007. Osobna imena u Kinchu oszebuinom szlavnoga orszaga horvatczkoga Petra Berkea. Studia Slavica, 52/1–2, Budapest, 107–116.
 • Frančić, Anđela. 2007. Uvid u hrvatsku toponimiju na sjeverozapadnoj međi. Jezikoslovni zapiski, 13/1–2, Ljubljana, 147–157.
 • Frančić, Anđela; Žagar Szentesi, Orsolya. 2008. Međimurska ojkonimija na mađarski način. Folia onomastica Croatica, 17, Zagreb, 59–80.
 • Frančić, Anđela. 2008. Povijest imena naselja Sveta Marija. Kaj, 6, Zagreb, 49–60.
 • Frančić, Anđela. 2012. Ojkonim Štrigova kroz stoljeća. Folia onomastica Croatica, 21, Zagreb, 37–58.
 • Frančić, Anđela. 2012. Osobna imena u Rječniku varaždinskoga kajkavskog govora Tomislava Lipljina. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 37/2, Zagreb, 381–391.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2012. Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića. Nova Croatica, 6, Zagreb, 249–274.
 • Frančić, Anđela. 2013. Prinos Božidara Finke hrvatskoj onomastici. Folia onomastica Croatica, 22, Zagreb, 59–68.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2014. Osobna imena u Velikome rječniku stranih riječi, izraza i kratica (11966.) Bratoljuba Klaića. Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 40/2, Zagreb, 275–287.
 • Frančić, Anđela. 2015. Odslik hrvatsko-mađarskih dodira u hrvatskim prezimenima. Linguistica, LV : Slovanski jeziki v stiku z neslovanskimi : diahroni onomastični pogled. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 229–239.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2015. Kratak pogled u Zrinsku sibilu i njezinu frazeologiju. Naučni trudove, tom 53, knj. 1, zb. 2015 – Filologija, Plovdiv, 58–69.
 • Frančić, Anđela. 2015. Suvremena hrvatska onomastika – izazovi, potrebe i mogućnosti. Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XXXIX, Zagreb, 75–85.
 • Frančić, Anđela. 2016. Prezimena – vrela dijalektnih podataka. Hrvatski dijalektološki zbornik, 20, Zagreb, 43–55.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Transilvanija u hrvatskim rječnicima, Romanoslavica, god. 52, br. 2, Bukurešt, 33–52.
 • Frančić, Anđela. 2017. I naša o Vinku Žgan(e)cu. Hrvatski dijalektološki zbornik, 21, Zagreb, 111–128.
 • Frančić, Anđela. 2019. Geolingvistika i antroponomastička istraživanja : prezimena od naziva za osobu koja kroji i šije odjeću. Hrvatski dijalektološki zbornik, 23, Zagreb, 55–80.
 • Frančić, Anđela. 2019. Granice među antroponimijskim kategorijama. Onomastica, LXIII, Kraków, 51–65.
 • Frančić, Anđela. 2021. Ime Martin u hrvatskoj ojkonimiji. Croatica et Slavica Iadertina, XII/1, Zadar, 157–181.
 • Frančić, Anđela. 2021. Kum, kuma i njihove izvedenice u govoru Svete Marije. Hrvatski dijalektološki zbornik, 25, Zagreb, 57–78.
 • Frančić, Anđela. 2021. Osobnoimenska sastavnica u štrigovskoj antroponimiji 18. stoljeća. Kaj, 5–6, Zagreb, 71–90.

Radovi u zbornicima sa skupova

 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski elementi u međimurskoj antroponimiji. Mađari i Hrvati u svjetlu prožimanja kultura i jezika. Pečuh, 169–175. 
 • Frančić, Anđela. 1997. Mađarski elementi u međimurskim prezimenima. Prvi hrvatski slavistički kongres, sv. 1, Zagreb, 241–247. 
 • Frančić, Anđela. 1998. Imensko-prezimenska homonimija. VI. međunarodni slavistički dani, Sambotel – Pečuh, 234–242.
 • Frančić, Anđela. 1998. Osobno ime u imenskoj formuli. Riječki filološki dani, 2, Rijeka, 209–214.
 • Frančić, Anđela. 1998. Pravopisna norma i službena imenska formula. Jezična norma i varijeteti, Zagreb – Rijeka, 157–162.
 • Frančić, Anđela. 1999. Antroponimi u reklamama. Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike, Zagreb – Rijeka, 241–246.
 • Frančić, Anđela. 2000. Promjene osobnih imena. IV. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 58–68.
 • Frančić, Anđela. 2000. Istoimenost i onomastička komunikacija. Riječki filološki dani, 3, Rijeka, 99–103.
 • Frančić, Anđela. 2001. Jesu li prezimena nepromjenljiva? Drugi hrvatski slavistički kongres, Zagreb, 393–399.
 • Frančić, Anđela. 2001. Hadrovicsev prinos proučavanju međimurske ojkonimije. Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 209–217.
 • Frančić, Anđela. 2001. Budim i Pešta kao osnove u tvorbi hrvatskih prezimena. Hrvati u Budimu i Pešti, Budimpešta, 453–459.
 • Frančić, Anđela. 2003. Imena i standardni jezik. Hrvatski književni jezik, Budimpešta, 147–151.
 • Frančić, Anđela. 2003. Prezimena u nastavi hrvatskoga jezika. Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 3, Čakovec, 31–43.
 • Frančić, Anđela. 2004. Prezimena u Vedešinu i Umoku 1728. – 1848. Kajkavci med gradišćanskimi Hrvati, Budimpešta, 73–92.
 • Frančić, Anđela. 2005. Hungarizmi u međimurskim prezimenima. Na brzu ruku skupljeni skup, Budimpešta, 153–162.
 • Frančić, Anđela. 2005. Značenje imena. Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, Zagreb – Split, 235–241.
 • Frančić, Anđela. 2005. Imena u frazeologiji. Učitelj : godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu, 5, Čakovec, 31–41.
 • Frančić, Anđela. 2006. Antroponimija novinskih naslova. Jezik i mediji. Zagreb – Split, 251–258.
 • Frančić, Anđela. 2006. Proučavanje antroponimije u 20. stoljeću. Hrvatski jezik u XX. stoljeću. Zagreb: Matica hrvatska, 405–421.
 • Frančić, Anđela. 2007. Osobna imena u nastavi hrvatskoga jezika. Šokačka rič, 4, Vinkovci, 53-66.
 • Frančić, Anđela. 2008. Ženska prezimena i(li) prezimena ženskih osoba, Riječki filološki dani, 7, Rijeka, 579–588.
 • Frančić, Anđela; Jurčević, Marina. 2009. Fonološka raščlamba Došenove Jeke planine. Šokačka rič, 6, Vinkovci, 197–212.
 • Frančić, Anđela. 2010. Mađarizacija međimurskih ojkonima – (neuspio) pokušaj brisanja hrvatskog identiteta Međimurja, IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 205–215.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2010. Onomastičko nazivlje u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima. Riječki filološki dani, 8, Rijeka, 525–535.
 • Frančić, Anđela. 2010. Hrvatski jezik u 17. i 18. stoljeću. Povijest hrvatskog jezika – Književne prakse sedamdesetih, zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagreb, 29–47.
 • Frančić, Anđela; Hudeček, Maja. 2011. Pridjevi u Relkovićevu Kućniku. Šokačka rič, 8, Vinkovci, 237–251.
 • Frančić, Anđela; Mihaljević, Ivan. 2011. Hagionimi i teonimi u Hrvatskim pučkim popijevkama iz Međumurja Vinka Žganca. 1. Međimurski filološki dani, Čakovec, 23–31.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2012. Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku. Šokačka rič, 9, Vinkovci, 259–278.
 • Frančić, Anđela. 2013. O prezimenu Ugrin i njegovim inačicama. XI. međunarodni kroatistički znanstveni skup, Pečuh, 97–111.
 • Frančić, Anđela. 2013. Istraživanje frazema sa sastavnicama koje znače oborine u hrvatskoj dijalektnoj frazeologiji. "Voda" v slavjanskoj frazeologii i paremiologii. Budapest: Izdatel'stvo "Tinta", 701–707.
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2013. Istraživanje i leksikografska obradba hrvatske dijalektne frazeologije. A tko to ide?/A xto tam idze? : Hrvatski prilozi XV. Međunarodnom slavističkom kongresu. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada – Hrvatsko filološko društvo, 67–84.
 • Frančić, Anđela; Pezelj, Tamara. 2013. Slavonija u imenima zagrebačkih ulica. Šokačka rič, 10, Vinkovci, 283–302.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2014. Podrubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića. Riječki filološki dani, 9, Rijeka, 329–344.
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2014. Hrvatski dijalektni frazemi koji kao sastavnice imaju naziv životinje i glagol tipa gledati. Animalistički frazemi u slavenskim jezicima. (mrežno izdanje)
 • Frančić, Anđela; Škvorc, Anita. 2014. Imena u Tadijanovićevu jezičnome priručniku Svašta po malo. Šokačka rič, 11, Vinkovci, 329–343.
 • Frančić, Anđela. 2014. Osobna imena u matičnoj knjizi krštenih uvrštenoj u Kvadernu kapitula lovranskog. Zbornik Lovranšćine, knjiga 3, Lovran, 137–162.
 • Frančić, Anđela. 2015. Imena i standardnojezična norma. Nestandardni hrvatski jezik prema standardnom hrvatskom jeziku (prir. A. Suvala, J. Pandžić). Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje – Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42–54.
 • Frančić, Anđela. 2015. Imena u Habdelićevu "Dictionaru". A magyar tudomány napján elhangzott idegennyelvű előadások gyűjteménye 2013-ig. Baja: Eötvös József Főiskolai Kiadó, 111–124.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Važnija fonološka i morfološka obilježja Zrinske sibile. Riječki filološki dani, 10, Rijeka, 425–436.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Osobna imena u Nĕmačko-hrvatskome rĕčniku (1860.). Bogoslav Šulek a jeho filologické dílo / i njegov filološki rad. Kolektivní monografie. Krejčí, P.; Krejčová, E. (eds.). Brno, 95–106.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2016. Osobna imena u suvremenim hrvatskim gramatikama. Zbornik radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa. Prvi svezak. Zagreb, 289–297.
 • Frančić, Anđela. 2016. Hrvatska antroponimija poslije Tridentskoga koncila. Tridentska baština : Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama (zbornik radova). Zagreb: Matica hrvatska – Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu – Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu, 491–503.
 • Frančić, Anđela; Petrović, Bernardina. 2018. Hungarizmi u Zrinskoj sibili, Zbornik radova s Jedanaestoga znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Rijeci od 24. do 26. studenoga 2018., Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, 167–182.
 • Čilaš Šimpraga, Ankica; Frančić, Anđela. 2019. Pogled u hrvatsku onomastičku terminologiju. Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére. 20. slovenská onomastická konferencia (zborník referátov). Bratislava: Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied v Bratislave – VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 29–43.
 • Frančić, Anđela. 2019. Osobna imena u Rječniku bračkih čakavskih govora Petra Šimunovića. U početku bijaše ime : Tragovima onomastičkih istraživanja Petra Šimunovića, Split: Filozofski fakultet u Splitu, 83–102.
 • Frančić, Anđela; Menac-Mihalić, Mira. 2020. Upitni frazemi Donjega Međimurja (govor Svete Marije). Sarajevski filološki susreti 5: zbornik radova (knj. 1), Sarajevo: Bosansko filološko društvo,
 • Frančić, Anđela. 2020. Onomastički pogled na antroponimijsku formulu Mihovil Pavlek Miškina. Mihovil Pavlek Miškina. Život i djelo. Koprivnica: Povijesno društvo Koprivnica – Izdavačka kuća Meridijani – Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju, 111–125.
 • Frančić, Anđela. 2021. Matija Smodek. Zaslužnik za početak visokoškolske nastave hrvatskoga jezika. Hrvatski jezik 1950-ih. Zbornik radova sa znanstvenog skupa povodom 70. obljetnice Katedre za standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (ur. Ivan Marković). Zagreb: Stilistika.org – Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za kroatistiku – Katedra za stilistiku, 7–23.
 • Frančić, Anđela. 2021. Pogled u neslužbenu antroponimiju Svete Marije s posebnim osvrtom na deklinaciju muških osobnih imena u njezinu govoru. Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić (ur. Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris; Malnar Jurišić, Marija). Zagreb: FF press, 139–162.
 • Frančić, Anđela. 2022. Antonimija u hrvatskoj onimiji. Binarnosti i suprotnosti u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik radova 49. seminara Zagrebačke slavističke škole (ur. Gligorić, Igor Marko; Nazalević Čučević, Iva). Zagreb: FF press, 27–41.

Radovi u ostalim publikacijama

 • Frančić, Anđela. 2004. Knjiga o Svetomarski fari. Hrvatski kajkavski kolendar. Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec, 176–178.
 • Frančić, Anđela. 2004. O svetomarskim prezimenima ili kak se pišejo Svetomarščani. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 1, Sveta Marija, 9.
 • Frančić, Anđela. 2005. Svetomarski obiteljski nadimci. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 2, Sveta Marija, 7.
 • Frančić, Anđela. 2005. Svetomarska prezimena. Hrvatski kajkavski kolendar. Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Čakovec, 184–188.
 • Frančić, Anđela. 2006. Nekaj o imenima Svetomarščanof i Svetomarščic. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 3, Sveta Marija, 6.
 • Frančić, Anđela. 2007. Od Altarca i Družilovca do Svete Marije. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 4, Sveta Marija, 20.
 • Frančić, Anđela. 2008. Petrof škedenj, Đermadijef ocet i Tokarovo porišče. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 5, Sveta Marija, 7.
 • Frančić, Anđela. 2009. Vitomerci, Paljičnjak, Vogrinovica, Štrkovica, Željeznica, Kanižnica, Črni lok, Jokna, Mezova… Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 6, Sveta Marija, 9.
 • Frančić, Anđela. 2010. Store moringe. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 7, Sveta Marija, 12.
 • Frančić, Anđela; Markač, Pavao. 2014. Povijest Župe Sveta Marija. Hrvatski kajkavski kolendar, Čakovec: Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, 17–21.
 • Frančić, Anđela. 2015. Kak sem čitala ovo knjigo (pogovor). U: Ivan Varga, Knjiga ot Štefeka z Međimorja, Čakovec, 107–108.
 • Frančić, Anđela. 2015. Zvoni zvonido. Svetomarsaki ljistek, informativno glasilo Općine Sveta Marija, 12, Sveta Marija.
 • Frančić, Anđela. 2016. Pešočenje, španceranje i premišljovanje. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 13, Sveta Marija, 19.
 • Frančić, Anđela. 2017. Ljisteka ti pišem… Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 14, Sveta Marija, 38.
 • Frančić, Anđela. 2018. A ve malo venodjanja. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 15, Sveta Marija, 35.
 • Frančić, Anđela. 2019. Svetomarske vuljice. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 16, Sveta Marija, 16.
 • Frančić, Anđela. 2020. Ljepi naš svetomarski. Svetomarski ljistek : informativno glasilo Općine Sveta Marija, 17, Sveta Marija, 40.

Prikazi, ocjene, recenzije

 • Frančić, Anđela. 1987. Bilogorski kajkavski govori (prikaz monografije Mije Lončarića Bilogorski kajkavski govori). Kaj, XX/ 3, Zagreb, 89–91.
 • Frančić, Anđela. 1991. Jadransko primorje u ogledalu zemljopisnih imena (prikaz knjige Petra Šimunovića Istočnojadranska toponimija). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 171–174.
 • Frančić, Anđela. 1991. Hrvatska antroponimija u Madžarskoj (prikaz knjige Živka Mandića Povijesna antroponimija bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 175–177.
 • Frančić, Anđela. 1991. Iz povijesne antroponimije stare Srbije (prikaz knjige Milice Grković Rečnik imena Banjskog, Dečanskog i Prizrenskog vlastelinstva u XIV. veku). Onomastica Jugoslavica, 14, Zagreb, 178–180.
 • Frančić, Anđela. 1992. Iz staropoljske antroponimije apelativnog porijekla (prikaz knjige Aleksandre Cieślikowe Staropolskie odapelatywne nazwy osobowe. Proces onimizacji). Folia onomastica Croatica, 1, Zagreb, 101–103.
 • Frančić, Anđela. 1993. Osobno ime kao sociolingvistički znak (prikaz knjige Miloslave Knappové Rodné jméno v jazyce a společnosti). Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 133–135.
 • Frančić, Anđela. 1993. Priručnik o uporabi prezimena u suvremenom češkom jeziku (prikaz knjige Miloslave Knappové Příjmení v současně češtině). Folia onomastica Croatica, 2, Zagreb, 136–138.
 • Frančić, Anđela. 1996. Kapitalno djelo hrvatske antroponomastike (prikaz knjige Petra Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost). Folia onomastica Croatica, 5, Zagreb, 96–100.
 • Frančić, Anđela. 1996. Hrvatska prezimena (prikaz knjige Petra Šimunovića Hrvatska prezimena : podrijetlo, značenje, rasprostranjenost). Encyclopaedia moderna, 46, Zagreb, 122–124.
 • Frančić, Anđela. 1997. Onomastika u Ruskoj enciklopediji (prikaz knjige Russkaja onomastika i onomastika Rosii). Folia onomastica Croatica, 6, Zagreb, 205–208.
 • Frančić, Anđela. 1999. Etimologijsko-motivacijski rječnik staropoljske antroponimije (prikaz pet knjiga objavljenih pod zajedničkim naslovom Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 223–226.
 • Frančić, Anđela. 1999. Makedonska onomastika bogatija za tri nove knjige Ljubice Stankovske (prikaz knjiga Makedonska ojkonimija, knj 1; Makedonska ojkonimija, knj. 2, Rečnik na ličnite iminja kaj Makedoncite). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 217–222.
 • Frančić, Anđela. 1999. Bačko-baranjsko-srijemsko mjestopisno troknjižje (prikaz triju knjiga Ante Sekulića Hrvatski bački mjestopisi, Hrvatski baranjski mjestopisi, Hrvatski srijemski mjestopisi). Folia onomastica Croatica, 8, Zagreb, 227–232.
 • Frančić, Anđela. 2000. Knjiga o jednom hrvatskom govoru u Slovačkoj (prikaz knjige Sanje Vulić i Bernardine Petrović Govor Hrvatskoga Groba u Slovačkoj). Marulić, XXXIII/2, Zagreb, 397–400.
 • Frančić, Anđela. 2000. Rječnik suvremenih ruskih prezimena (prikaz knjige I. M. Ganžine Slovar' sovremennyh russkih familij). Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 175–178.
 • Frančić, Anđela. 2000. Ogulinsko-modruška udolina u svjetlu svoje povijesti i svojih prezimena (prikaz knjige Hrvoja Salopeka Stari rodovi Ogulinsko-modruške udoline). Folia onomastica Croatica, 9, Zagreb, 179–182.
 • Frančić, Anđela. 2001. Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj (prikaz knjige Živka Mandića Osobna imena bunjevačkih Hrvata u Madžarskoj). Marulić, XXXIV/1, Zagreb, 188–191.
 • Frančić, Anđela. 2001. U Erdelju otkriven dosad najstariji dramatizirani kajkavski Marijin plač (prikaz knjige Stjepana Lukača Dramatizirani kajkavski Marijin plač iz Erdelja 1626). Kaj, 1–2, Zagreb, 105–107.
 • Frančić, Anđela. 2001. Pregled hrvatskoga tiska u dijaspori (prikaz knjige Sanje Vulić Hrvatski tisak u dijaspori). Dubrovnik: časopis za književnost i znanost, XII/1, Dubrovnik, 206–208.
 • Frančić, Anđela. 2001. Matične knjige triljske župe – vrelo demografskih i antroponimijskih podataka (prikaz knjige Mladena Andreisa Stanovništvo župe sv. Mihovila arhanđela u Trilju u 19. st. : demografska i antroponimijska analiza na temelju podataka iz matičnih knjiga krštenih). Čakavska rič, XXIX/2, Split, 141–144.
 • Frančić, Anđela. 2001. Imena tvrtki očima jezikoslovca (prikaz knjige Alenke Gložančev Imena podjetij kot jezikovnokulturno vprašanje). Rasprave Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 27, Zagreb, 368–372.
 • Frančić, Anđela. 2006. Hrvatski u Hrvatskoj na sporednome kolosijeku (prikaz knjige Nives Opačić Hrvatski u zagradama – globalizacijske jezične stranputice). Lahor, 2, Zagreb, 241–243.
 • Frančić, Anđela. 2015. Antun Šimčík, Jezične bilješke (priredio i pogovor napisao Marko Samardžija), Zagreb: Nova stvarnost, 2015, 303 str. Folia onomastica Croatica, 24, Zagreb, 148–152.
 • Frančić, Anđela. 2016. Ivan Varga, Knjiga ot Štefeka z Međimorja, Čakovec, 2015. Svetomarski ljistek, 13, Sveta Marija, 34.
 • Frančić, Anđela. 2016. 13. Znanstveni skup o hrvatskim dijalektima (Zagreb, 29. – 30. rujna 2016.). Jezik : Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika, 63/4 – 5, Zagreb, 199 – 200.
 • Frančić, Anđela. 2017. Ivan Lupić i Bojana Schubert, Prvi hrvatski Shakespeare. Ludbreg: Pučko otvoreno učilište "Dragutin Novak", 2016., 111 str. Filologija, 67, Zagreb, 123–127.
 • Frančić, Anđela. 2017. Blago Podravskih Podgajaca (prikaz knjige Marije Znike, Rječnik podgajačkoga govora. Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2017.). Glas Koncila, br. 31, 6. kolovoza 2017., Zagreb, 24.
 • Frančić, Anđela. 2018. Nova knjiga o jeziku hrvatskih književnika (prikaz knjige Sanje Vulić, Jedinstvo različitosti : Radovi iz hrvatske filologije, Književni krug Split, Split 2018.). Matica, mjesečna revija Hrvatske matice iseljenika, ožujak, 3, Zagreb, 53.
 • Frančić, Anđela. 2018. Josip Bedeković, Knjiga o sv. Jeronimu, Iliriku i Međimurju. Zagreb – Čakovec: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Tkalčić – Društvo za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije – Družba "Braća Hrvatskoga Zmaja" – Zrinska garda Čakovec – Izdavačka kuća Meridijani, 2017. Folia onomastica Croatica, 27, Zagreb, 207–210.
 • Frančić, Anđela. 2019. Amira Turbić-Hadžagić i Elvir Musić, Bosanskohercegovačka prezimena I. Prezimena po imenima navjestitelja Božije riječi. Zagreb: Bošnjačka nacionalna zajednica za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, 2018. Folia onomastica Croatica, 28, Zagreb, 207–210.
 • Frančić, Anđela. 2021. Pismom i zvukom zabilježeno blago gradišćanskohrvatskih govora. Anita Celinić, Zorka Kinda-Berlaković, Josip Lisac, Mira Menac-Mihalić, Edith Mühlgaszner, Ivo Szucsich, Robert Špralja,Sanja Vulić.  Po našu: Ozvučena čitanka. Eisenstadt/Željezno: Hrvatski kulturni i dokumentarni centar, 2020. Hrvatski dijalektološki zbornik, 25, Zagreb, 319–322.
 • Frančić, Anđela. 2021. Silvo Torkar, Zgodovinska antroponimija in toponimija vzhodne Tolminske. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Folia onomastica Croatica, 30, Zagreb, 242–246.
 • Frančić, Anđela. 2021. Priča o jednom Kaju Bojane Schubert – riječju i slikom ispričana povijest kajkavskoga književnog jezika. Bojana Schubert, Priča o jednom Kaju. Zagreb: Srednja Europa za mlade, Kaj, 5–6, Zagreb, 145–147.

Nekrolozi

 • Frančić, Anđela. 2014. U spomen : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Jezik, LXI/4-5, Zagreb, 121–124.
 • Frančić, Anđela. 2014. In memoriam : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Folia onomastica Croatica, 23, Zagreb, 295–300.
 • Frančić, Anđela. 2015. In memoriam : Petar Šimunović (Dračevica, 19. veljače 1933. – Split, 5. kolovoza 2014.). Slovo : Časopis Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 65, Zagreb, 169–174.
 • Frančić, Anđela; Kuzmić, Boris; Malnar, Marija; Menac-Mihalić, Mira. 2019. In memoriam Milan Moguš (Senj, 25. travnja 1927 – Zagreb, 19. studenoga 2017), Croatica : časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu, XLIII/63, Zagreb, 145–151.
 • Frančić, Anđela. 2020. Ricordo di Ankica Čilaš Šimpraga (1970-2020) Rivista Italiana di Onomastica RIOn, XXVI/2, Rim, 10811082.
 • Frančić, Anđela. 2020. In nemoriam Ankica Čilaš Šimpraga (Knin, 9. kolovoza 1970. – Zagreb, 6. veljače 2020.), Onomastica, 64, Kraków, 19–22.
 • Frančić, Anđela. 2020. In nemoriam Ankica Čilaš Šimpraga (Knin, 9. kolovoza 1970. – Zagreb, 6. veljače 2020.), Folia onomastica Croatica, 29, Zagreb, 261–268.

Skripta

 • Frančić, Anđela. 2008. Hrvatski jezik u poslovnoj komunikaciji. Zaprešić: Visoka škola za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić".