Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Dr. sc. Marija Malnar Jurišić, poslijedoktorandica

, 01/4092-069

Vrijeme primanja: po dogovoru e-poštom

Biografija

malnarRođena je 1982. godine u Postojni, Republika Slovenija. Osnovnu školu završila je u Tršću, a opću gimnaziju u Čabru. Diplomirala je na Katedri za povijest i dijalektologiju hrvatskoga jezika na kojoj je od kraja 2006. godine i zaposlena. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike, smjer jezik, upisala je 2006. godine, a doktorirala 2012. godine. Asistentica je na projektu Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije. Surađuje s Institutom za hrvatski jezik i jezikoslovlje te s Institutom za slovenski jezik Frana Ramovša. Stručno se usavršavala na stipendiji na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (2008.), a iste je godine sudjelovala na jednomjesečnoj dijalektološkoj radionici u Poljskoj gdje se upoznala s radom poljskih i ruskih dijalektologa. Sudjeluje na radionicama o dijalektologiji u nastavi. Izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima. Mentorica je na govorničkoj školi „Ivo Škarić“ (jednotjednom tečaju govorništva za darovite srednjoškolce koji organiziraju Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa).

Bibliografija

Popis radova