Kroatistika › Nastavnici
Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika

Doc. dr. sc. Marija Malnar Jurišić, predstojnica Katedre

, 01/4092-069

Vrijeme primanja: prema dogovoru e-poštom

Biografija

Rođena je 1982. godine u Postojni, Republika Slovenija. Osnovnu školu završila je u Tršću, a opću gimnaziju u Čabru. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike, smjer jezik, upisala je 2006. godine, a doktorirala 2012. godine. Bila je suradnicom na projektu Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije. Od siječnja 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a od prosinca 2018. godine članica je radne skupine na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA). Od studenoga 2021. godine suradnica je na projektu Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika. Stručno se usavršavala na stipendiji na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (2008.), a iste je godine sudjelovala na dijalektološkoj radionici u Poljskoj gdje se upoznala s radom poljskih i ruskih dijalektologa. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013. godine. Od listopada 2019. godine zaposlena je kao docentica na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima. Bila je mentoricom na govorničkoj školi „Ivo Škarić“ (jednotjednom tečaju govorništva za darovite srednjoškolce koji organiziraju Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). Područje njezina znanstvenoga interesa obuhvaća narječja hrvatskoga jezika i frazeologiju.

Bibliografija

Popis radova