Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stilistiku

Doc. dr. sc. Nikola Košćak

, 01/4092-081

Vrijeme primanja: petkom, 14:30–15:30, B118

Biografija

koscak

Rođen 1979. u Varaždinu, diplomirao kroatistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao lektor i književni i glazbeni kritičar u regionalnom tjedniku Varaždinske vijesti te kao nastavnik hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama.  Doktorirao 2012. godine temom Kolokvijalni jezik u suvremenoj hrvatskoj prozi, pod mentorstvom prof. dr. Krešimira Bagića. Izvodi ili je izvodio kolegije Stilistika, Figure i diskurzi, Stilistički koncepti, Stilovi suvremene hrvatske proze i Uvod u grafostilistiku. Bavi se grafostilistikom, stilistikom novije hrvatske pripovjedne proze, žargonom i teorijom stila. Posljednjih godina voditelj je seminara o suvremenoj hrvatskoj pripovjednoj prozi i retorici otpora na Zagrebačkoj slavističkoj školi.

Bibliografija

  • Stil i diskursne strategije romana 'Kad magle stanu', u: Nova Croatica II (2008) 2, FF-press Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2008, str. 177-196.
  • Diskursne strategije i stil 'Sarajevskoga Marlbora', u: IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 2010., str. 121-140
  • Stil kao egzemplifikacijski aspekt diskursa, u: Fluminensia GOD. 22, BR. 2, 1-204, Rijeka, 2010, str. 85-94.
  •  Žargon i stilovi suvremene hrvatske proze, u: Vila - kiklop - kauboj: čitanja hrvatske proze, ur: Ryznar, Anera, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2012.. Str. 39-69.
  •  Heteroglosija i dijalogičnost u romanu Na Drini ćuprija // Andrićeva ćuprija / Branko Tošović (ur.). Graz, Beograd, Banjaluka : Institut für Slawistik – der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige, 2013. Str. 359-374.
  • Heteroglosija i dijalogičnost u romanu Travnička hronika // Andrićs Chronik / Andrićeva Hronika / Branko Tošović (ur.). Graz, Beograd, Banjaluka : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige, 2014. Str. 233-246.
  • Od stilistike do politike: uporabe žargona u suvremenoj hrvatskoj prozi http://www.kroatistikabrno.cz/?page_id=223