Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stilistiku

Doc. dr. sc. Nikola Košćak

, 01/4092-081

Vrijeme primanja: ponedjeljkom, od 12:30 do 13:30, B118

Biografija

koscak

Rođen 1979. u Varaždinu, diplomirao kroatistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio kao lektor i književni i glazbeni kritičar u regionalnom tjedniku Varaždinske vijesti te kao nastavnik hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Doktorirao 2012. godine temom Kolokvijalni jezik u suvremenoj hrvatskoj prozi, pod mentorstvom prof. dr. Krešimira Bagića. Izvodi ili je izvodio kolegije Stilistika, Figure i diskurzi, Stilistički koncepti, Stilovi suvremene hrvatske proze i Uvod u grafostilistiku. Bavi se grafostilistikom, stilistikom novije hrvatske pripovjedne proze, žargonom i teorijom stila. Bio je voditelj seminara o suvremenoj hrvatskoj pripovjednoj prozi i retorici otpora na Zagrebačkoj slavističkoj školi. Objavio knjigu Šrajbenzi spiku? Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih. (2018).

Bibliografija

 • Stil i diskursne strategije romana 'Kad magle stanu', u: Nova Croatica II (2008) 2, FF-press Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2008, str. 177-196.
 • Diskursne strategije i stil 'Sarajevskoga Marlbora', u: IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Pečuh, 2010., str. 121-140
 • Stil kao egzemplifikacijski aspekt diskursa, u: Fluminensia GOD. 22, BR. 2, 1-204, Rijeka, 2010, str. 85-94.
 •  Žargon i stilovi suvremene hrvatske proze, u: Vila - kiklop - kauboj: čitanja hrvatske proze, ur: Ryznar, Anera, Zagrebačka slavistička škola, Zagreb, 2012.. Str. 39-69.
 •  Heteroglosija i dijalogičnost u romanu Na Drini ćuprija // Andrićeva ćuprija / Branko Tošović (ur.). Graz, Beograd, Banjaluka : Institut für Slawistik – der Karl-Franzens-Universität Graz, Beogradska knjiga, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige, 2013. Str. 359-374.
 • Heteroglosija i dijalogičnost u romanu Travnička hronika // Andrićs Chronik / Andrićeva Hronika / Branko Tošović (ur.). Graz, Beograd, Banjaluka : Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz – Beogradska knjiga – Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske – Svet knjige, 2014. Str. 233-246.
 • Od stilistike do politike: uporabe žargona u suvremenoj hrvatskoj prozi http://www.kroatistikabrno.cz/?page_id=223
 • Heteroglosija i dijalogičnost u romanu Prokleta avlija. U: Andrićeva Avlija / Andrićs Hof. Tošović, Branko (ur.). Graz, Banjaluka, Beograd: Institut für Slawistik – der Karl-Franzens-Universität Graz, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Svet knjige, nmlibris, 2015. str. 329-336.
 • Grafostilistika i politika. U: Svijet stila, stanja stilistike. Ryznar, Anera (ur.). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015.

  Figure slova. U: XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Zbornik radova. Blažetin, Stjepan (ur.). Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, 2015. str. 403-427.

  Grafička stapanja i grafostopljenice. Romanoslavica. 52 (2016), 2; str. 275-289.

  Grafostilistika u nastavi hrvatskoga pravopisa. U: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě III. Krejčová, Elena - Krejčí, Pavel (ur.). Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2016. str. 173-181.

  Košćak, Nikola; Pycia-Košćak, Paulina. Figure zapisa u hrvatskom i poljskom reklamnom diskursu. U: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Příspěvky přednesené na VII. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 28.–29. listopadu 2016. Štěpanek, Vaclav ; Mitaček, Jiři (ur.). Brno: Moravské zemské muzeum ; Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2017. str. 639-656.

  Šrajbenzi spiku? Stilovi hrvatske žargonske i žargonizirane proze 1990-ih i 2000-ih. Zagreb: stilistika.org; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek za kroatistiku - Katedra za stilistiku, 2018. https://stilistika.org/nikola-koscak-srajbenzi-spiku