Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stilistiku

Gabrijela Bionda, asistentica

, , 01/4092-081

Vrijeme primanja: petkom 10–11, B118

Biografija

Gabrijela Bionda (r. Puljić) rođena je 9. rujna 1989. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Filozofski fakultet u Zagrebu završila je 2014. godine diplomiravši kroatistiku i lingvistiku s temom Ideologija u suvremenim hrvatskim distopijskim romanima.

Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na istome fakultetu upisala je 2016. godine.

Od svibnja 2017. godine zaposlena je kao asistent na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta.

Područja interesa su joj vizualna retorika, analiza diskursa, kritička analiza diskursa, multimodalna stilistika i sociosemiotika.

Bibliografija