Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stilistiku

dr. sc. Gabrijela Puljić, viša asistentica

, , 01/4092-081

Vrijeme primanja: četvrtkom 13.00–14.00, B118

Biografija

Gabrijela Puljić rođena je 9. rujna 1989. u Vinkovcima gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Filozofski fakultet u Zagrebu završila je 2014. godine diplomiravši kroatistiku i lingvistiku s temom Ideologija u suvremenim hrvatskim distopijskim romanima.

Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture na istome fakultetu upisala je 2016. godine. 

Doktorski rad Stilističko čitanje suvremene hrvatske drame – od dramskoga do kazališnog teksta obranila je 2022. godine. 

Od svibnja 2017. godine zaposlena je kao asistent, a od svibnja 2023. kao viša asistentica na Katedri za stilistiku na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta.

Područja interesa su joj vizualna retorika, analiza diskursa, kritička analiza diskursa, multimodalna stilistika i sociosemiotika.

Bibliografija