Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stilistiku

Doc. dr. sc. Anera Ryznar

, 01/4092-081

Konzultacije: utorkom od 14:00 do 15:00, B118 (za vrijeme trajanja online nastave isključivo mailom)

Biografija

ryznarAnera Ryznar rođena je 1982. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij kroatistike i anglistike kao i poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma. Doktorirala je 2013. s temom Interdiskurzivnost u suvremenom hrvatskom romanu. Od 2007. zaposlena je prvo kao znanstvena novakinja, a onda kao docentica na Katedri za stilistiku te na projektima Figure i diskurzi i Stilistički repozitorij pod vodstvom prof. dr. sc. Krešimira Bagića. Područja interesa su joj teorija stila, diskurzna stilistika, suvremena hrvatska proza te publicistički i javni diskurz.

Uredila je zbornik čitanja hrvatske proze Vila-kiklop-kauboj (Zagrebačka slavistička škola, 2012), zbornik Svijet stila, stanja stilistike (2015), suuredila knjigu Jezik in fabula: pisci o jeziku i stilu (2017), a s engleskog prevela knjige Glas i ništa više Mladena Dolara (Disput, 2009) i Metafore koje život znače Georgea Lakoffa i Marka Johnsona (Disput, 2015). Objavila je knjigu Suvremeni roman u raljama života: studija o interdiskurzivnosti (Disput, 2017). Urednica je na portalu stilistika.org.

Bibliografija