Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Dr. sc. Josipa Tomašić, poslijedoktorandica

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: četvrtkom 11:00–12:00, B116

Životopis

tomasicRođena u Požegi 12. studenog 1982. godine. Nakon završene opće gimnazije upisala studij hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica Rektorove nagrade (2002. godine). Diplomirala 2007. godine, a iste godine upisala i Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Od veljače 2009. godine zaposlena kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)).

U prosincu 2014. godine obranila je doktorsku disertaciju Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina. Sudjelovala je u arhiviranju i klasificiranju rukopisne građe Katedre. Provodila je terenska istraživanja u Slavoniji i Zagrebu.

Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavljuje znanstvene radove u domaćim i stranim publikacijama.

Bila je tajnicom Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa (Vukovar i Vinkovci od 10. do 13. rujna 2014.).

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=316444