Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Doc. dr. sc. Josipa Tomašić Jurić

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: prema dogovoru

Životopis

tomasicRođena u Požegi 12. studenog 1982. godine. Nakon završene opće gimnazije upisala studij hrvatskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Dobitnica Rektorove nagrade (2002. godine). Diplomirala 2007. godine, a iste godine upisala i Poslijediplomski doktorski studij hrvatske kulture. Od veljače 2009. godine zaposlena kao znanstvena novakinja/asistentica na Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku (znanstveni projekt Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija)). U prosincu 2014. godine obranila je doktorsku disertaciju Pučka sastavnica u djelu Luke Ilića Oriovčanina.

Od akademske godine 2009/2010. izvodi seminarsku nastavu na Odsjeku za kroatistiku, a od zimskoga semestra akademske godine 2019/2020. sudjeluje u nastavi na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Sudjelovala je u arhiviranju i klasificiranju rukopisne građe Katedre za hrvatsku usmenu književnost. Provodila je terenska istraživanja u Slavoniji i Zagrebu.

Bila je članicom Organizacijskoga odbora i tajnicom Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa. Članica je Organizacijskoga odbora 18. međunarodnog kongresa ISFNR-a (18th Congress of the International Society for Folk Narrative Research). Suradnica je na projektu digitalizacije usmenoknjiževne građe Katedre za hrvatsku usmenu književnost uz potporu Ministarstva kulture. Suradnica je na projektu Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje Ignac Kristijanović – zaboravljeni dragulj hrvatskoga kajkavskoga književnoga jezika (voditeljica dr. sc. Barbara Štebih Golub). Članica je Hrvatskoga filološkog društva i Matice hrvatske.

Suurednica je (sa S. Boticom, D. Nikolićem i I. Vidović Bolt) Zbornika radova Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa u dva sveska (Zagreb, 2016. i 2018), (sa S. Boticom, M. Malnar Jurišić, D. Nikolićem i I. Vidović Bolt) zbornika Hrvatski prilozi 16. međunarodnom slavističkom kongresu (Zagreb, 2018), (s E. Rudan i D. Nikolićem) zbornika radova Tragovi tradicije, znakovi kulture. Zbornik u čast Stipi Botici (Zagreb, 2018).

Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Objavljuje znanstvene radove u domaćim i stranim publikacijama. Osnovna su područja njezina interesa folkloristika, usmena i pučka književnost, književna recepcija.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=316444