Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Doc. dr. sc. Evelina Rudan, predstojnica Katedre

, 01/4092-079

Vrijeme primanja: srijedom 14:15–15:00, B116

Biografija

rudanRođena je u Puli 1971. Diplomirala je kroatistiku i južnoslavenske filologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji kao profesorica hrvatskog jezika i književnosti i nakladničkom poduzeću "Josip Turčinović" (Pazin) kao lektorica, novinarka i urednica. Od 2000. zaposlena je kao zn. nov. na projektu Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (voditelj: prof. dr. Stipe Botica) pri Katedri za hrvatsku usmenu književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru projekta arhivirala je i klasificirala suvremene zapise (prikupljana građa u razdoblju od 1986.) te surađivala na izradi računalnog kataloga za arhivu prikupljene građe. Sudjelovala je u izvođenju nastave seminara za studente kolegija Hrvatska usmena književnost, Predaja kao žanr, Hrvatska usmena književnost 18. stoljeća, Iz povijesti hrvatske usmene književnosti, Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti i Tipologija malih literarnih formi. Provodila je terenska istraživanja u Slavoniji, Zagrebu, a najopsežnije u Istri u razdoblju od 2000. do 2003. (43 rkp. i audio-zbirke).

Sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima.

Doktorsku disertaciju pod naslovom: Nadnaravna bića i pojave u usmenim predajama u Istri obranila je 2010. godine.

Bila je tajnica Zagrebačke slavističke škole (2000. – 2003.). Objavila zbirke pjesama: Sve ča mi rabi ovega prolića (2000.), Posljednja topla noć (sa S. Lipovcem i D. Peričićem) (2002.), Breki i ćuki (2008.) te Pristojne ptice (2008.).

Bibliografija (izbor)

“Motivi usmenih predaja u novijem čakavskom pjesništvu Istre”, u: Riječ. časopis za filologiju. 2000. 2; 163 ­ – 171

O predaji u Dugi i kazivačkoj situaciji u Mladosti – dva aspekta usmenoga u Šimunovićevoj prozi”, u: Kijevski književni susreti : Zbornik radova i pjesama. (ur. Matoš, Stipan), Kijevo, Općina Kijevo, 2002., 19 – 30

Rudan, Evelina; Botica, Stipe. “Hrvatske usmene basne u suvremenim zapisima”. u: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Zlatni danci 4 - Basne . (ur. Pintarić, Ana) Osijek : Pedagoški fakultet, 2003; 61– 78

“Authentication Formulae in Demonological Legends”, Narodna umjetnost. Croatian Journal of Ethnology and Foklore Research 43/1, Zagreb, 2006., 89 – 111

“Regionalni identitet u čakavskom pjesništvu Istre 20. i 21. stoljeća (ili od ‘sirotice’ do ‘krasotice’”, Polska i Chorwacja w Europie Środkowej. Integracja europejska w tradycji i przyszłości, (ur. P. Żurek). Bielsko-Biała, 2007., 478 – 506

Premještanje međa u usmenim predajama i molitvama” // Knjige poštujući, knjigama poštovan : Zbornik o 70. rođendanu Josipa Bratulića / Dukić, Davor, Žagar, Mateo (ur.).
Zagreb : Matica hrvatska, 2010.. Str. 121-133.

Fučićev Jure ki načinja ruke ili krsnik kao iscijelitelj” // "Az grišni diak Branko pridivkom Fučić" : Radovi Međunarodnog skupa o životu i djelu akademika Branka Fučića (1920. - 1999.) malinska, Dubašnica, Otok Krk, 30. siječnja - 1. veljače 2009. godine//"I, the Errant Pupil Branko, Surnamed Fučić". Conference Papers from the International scholarly seminar on the life and work of acamedician Branko Fučić (1920-1999): Malinska Dubašnica, Island of Krk, 30 January - 1 February 2009 / Galović, Tomislav (ur.).
Malinska - Rijeka - Zagreb : Hrvatska akademija zannosti i umjetnosti et. al., 2011.. Str. 709-726.

Kljuka or about Impotence, Legends and Antithesis”. // Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku. 48 (2011) , 1; 129-145

Stručni članci

Natuknica: Usmena književnost u: Istarska enciklopedija (ur. M. Bertoša i R. Matijašić) Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2005.

“Iz terenskih bilježnica, u: Istarska Danica 2008. (ur. A. Močibob) “Josip Turčinović” d. o. o. , Pazin 2007., 176 – 183.

“Na boru su jabuke ili o usmenim brojilicama” , u: Istarska Danica 2006. (ur. S. Jelenić), “Josip Turčinović” d. o. o. , Pazin, 2005., 214 – 216

“Molitva kao dio usmenog stvaralaštva” u: Istarska Danica 1999. (ur. S. Jelenić), “Josip Turčinović” d. o. o. , Pazin, 1998., 128 – 133

“Dijalekt kao izbor; Neke poetološke značajake ženskoga rukopisa u hrvatskoj čakavskoj poeziji Istre danas”, Nova Istra : časopis za književnost, kulturološke i društvene teme (ur. B. D. Biletić) 4, 1/12, 1999., 205 – 211