Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatsku usmenu književnost

Izv. prof. dr. sc. Evelina Rudan

, 01/4092-079

Vrijeme primanja:

Ponedjeljkom 15,30 -16,30, prema prethodnoj e-najavi, B116

Biografija

Kroatistiku i južnoslavenske filologije diplomirala je na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Od 1994. do 2000. radila je u izdavačkom poduzeću „Josip Turčinović” d. o. o. kao lektorica, novinarka i urednica. Od 1995. paralelno je radila i u Pazinskom kolegiju – klasičnoj gimnaziji. Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku, na projektu prof. dr. Stipe Botice Novi zapisi hrvatske usmene književnosti kao znanstvena novakinja, od 2013. zaposlena je kao docentica a od 2019. kao izvanredna profesorica. Na studiju kroatistike predavala je ili predaje obavezne kolegije Iz povijesti hrvatske usmene književnosti i Teorija i poetika hrvatske usmene književnosti te izborne kolegije: Usmena književnost u 18. stoljeću; Tipologija malih literarnih formi i usmenost; Mit, književnost i kulturno pamćenje te Predaja kao usmenokniževni žanr, predaje i različite kolegije  iz književnoznanstvenih,  kulturnoantropoloških i folklorističkih aspekata i tema emocionalnoga obrata u književnosti na više poslijediplomskih studija. Od 2014. predstojnica je Katedre za hrvatsku usmenu književnost na Odsjeku za kroatistiku.

Članica je uredništva edicije Stoljeća hrvatske književnosti Matice hrvatske od 2017,  a od 2018. godine i znanstvenoga časopisa Croatica. Bila je suradnica na znanstvenim projektima: Novi zapisi hrvatske usmene književnosti i Novi zapisi hrvatske usmene književnosti (sistematizacija i valorizacija), na projektu Hrvatske zaklade za znanost Narrating Fear: From Archival Records to a New Orality (Pripovijedanje straha: Od starih zapisa do nove usmenosti) IP-2016-06-2463; 2017-2022. Vodila je više sveučilišnih projekata, projekt Ministarstva kulture te sudjelovala u različitim projektima popularizacije znanosti. U okviru projekata Agencije za odgoj i obrazovanje i Ministarstva kulture RH održavala je radionice čitanja i pisanja poezije u Zagrebu (kontinuirano, jednom mjesečno tijekom školske godine u razdoblju od 2013-2019), a radionice čitanja i pisanja poezije te folklorističke istraživačke radionice održavala je i u drugim mjestima na poziv škola ili kulturnih institucija.

Bavi se usmenim žanrovima, intertekstualnim (i intermedijalnim) vezama usmene i suvremene pisane književnosti, posebno iz perspektive afektivnoga i prostornoga obrata, kulturnim i komunikacijskim pamćenjem te oblicima nove usmenosti.

Za autorsku  knjigu: Vile s Učke. Žanr, kontekst, izvedba i nadnaravna bića predaja (Zagreb-Pula, 2016) dobila je 2017. godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta za znanstvenu knjigu.

 Objavila je zbirke pjesama: Sve ča mi rabi ovega prolića (2000), Posljednja topla noć (2002, zajedno sa Slađanom Lipovcem i Denisom Peričićem), Uvjerljiv vrt/Convicing Garden u elektroničkom obliku (2003, prijevod na engleski  Hana Dada Banak), Breki i ćuki (2008, nagrada Drago Gervais za rukopis 2007) i Pristojne ptice (2008) te slikovnicu (zajedno s ilustratorom Svenom Nemetom) Kraljevićev san (2010). Za knjigu Smiljko i ja si mahnemo (2020, 2. izd. 2021) dobila je književnu nagradu Fran Galović, bijenalnu pjesničku nagradu Ivan Goran Kovačić,  nagradu HAZU za književnost, pjesničku nagradu Tin Ujević te nagradu Drago Gervais. Pjesme su joj prevođene na više jezika i zastupljena je u više antologija i pregleda suvremene hrvatske poezije.

Bibliografija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=255832