Novosti › Vijesti i zbivanja

Istarski ogranak DHK objavio je novu knjigu prof. dr. Vinka Brešića: Kroatistička čitanja: zapisi o hrvatskim piscima, knjigama i običajima (Pula, 2017.). Knjiga je predstavljena 22. listopada 2017. na Filozofskom fakultetu u Puli u sklopu ovogodišnjih Pulski dana eseja, a o njoj su govorili prof. dr. Jelena Lužina, prof. dr. Irvin Lukežić i dr. sc. Boris Domagoj Biletić, urednik.

Srdačno Vas pozivamo na znanstveni skup „Ja kao svoja slika“. Diskurzivnost i koncepti autorstva Tina Ujevića koji će se održati 16. i 17. studenog 2017. u Vijećnici  Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Organizator skupa je Odsjek za kroatistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta u suradnji s Institutom za književnost i umetnost iz Beograda. Skup je posvećen književnome djelu Augustina Tina Ujevića, autora koji je prije nešto više od stoljeća počeo objavljivati prve tekstove i koji je svojim djelovanjem zadužio, između ostalog, i hrvatsku i srpsku kulturu. Ove se godine navršava i stotinu godina otkad je objavljena Svakidašnja jadikovka (1917) odnosno otkad su se pojavili prvi važniji Ujevićevi tekstovi. Potaknuti idejom da nam obljetnice pomažu da, vraćajući se nezavršenim pletivima prošlosti, razumijemo i iskažemo vlastiti prostor i vrijeme – pozivamo vas na skup posvećen stvaralaštvu ovoga autora.

U Osijeku će se 2. i 3. ožujka 2018. održati konferencija ICLOS (International Conference on Literature in Osijek) namijenjena mladim znanstvenicima (diplomantima, magistrima, doktorandima i doktorima znanosti). Detaljne informacije i poziv na prijave u prilogu.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu i  Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku  u povodu obilježavanja 500. obljetnice Dana reformacije pozivaju na predstavljanje pretiska knjige Artikuli ili Deli stare krstjanske vere / Articvli oli Deili te prave stare vere kerszhanske (Urach, 1562) s transliteracijom.

Šestoga listopada u Parizu u 90. godini života umro je Stanko Lasić, ugledni povjesničar književnosti, teoretičar i pisac. Rođenjem vezan za Karlovac, Lasić se obrazovao i svoj profesionalni i intelektualni curriculum vitae ostvario u Zagrebu, Parizu i Amsterdamu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1953. jugoslavstiku i filozofiju. Doktorirao je 1965. disertacijom o Milutinu Cihlaru Nehajevu. Od 1955. do 1976. bio je profesor na Katedri za noviju hrvatsku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu nakon čega odlazi u Pariz gdje je radio kao lektor i profesor slavistike na Sorbonni do 1978. Od 1978. do odlaska u mirovinu 1995. bio je profesor na Sveučilištu u Amsterdamu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu između godina 1968. i 1972. bio je ravnatelj Instituta za znanost o književnosti, uređivao je časopise Croatica (1970–1977) i Književna smotra (1971–1975). Od 1990. do 1992. bio je predsjednik Hrvatskog vijeća Europskoga pokreta.

U organizaciji Croaticuma - Centra za hrvatski kao drugi i strani jezik – prof. dr. sc. Ljiljana Šarić održat će 17. listopada u 10 h predavanje Aspekti istraživanja neuljudnosti, a 18. listopada održat će se prvi Croaticumov okrugli stol. Detaljne informacije niže.

Predavanje prof. dr. sc. Ljiljane Šarić

Prvi COS

Novi broj časopisa studenata kroatistike »Jat« bit će predstavljen 5. listopada 2017. u 19 sati u kafiću Botaničar (Marulićev trg 6).

Pozivnica

Na mrežnim stranicama Fakulteta 20. rujna objavljena je obavijest: "O. d. dekana, izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac odobrio je raspisivanje dekanskih ispitnih rokova od 25.–29. rujna 2017. Mogućnost izlaska na dekanske ispitne rokove vrijedi i za predbolonjske studente." Prema važećem Statutu Filozofskog fakulteta jesenski ispitni rok traje "dva tjedna i završava najkasnije 30. rujna" (čl. 71, st. 2, al. 3). To nije u skladu s važećim Pravilnikom o studiranju koji predviđa najmanje četiri tjedna za svaki ispitni rok te daje pravo dekanu i Fakultetskom vijeću da odrede izvanredne ispitne rokove (čl. 44, st. 2 i 3).

Joža Skok (14. veljače 1931), jedan od najzaslužnijih hrvatskih književnih povjesničara, esejist, antologičar i kritičar, cijenjeni profesor, preminuo je 8. rujna 2017, u 86. godini života.

Svečani kolokvij u čast 70. rođendana profesora Ive Pranjkovića održat će 29. rujna 2017. u dvorani I s početkom u 10 h.

Program kolokvija (PDF)