Novosti › Vijesti i zbivanja
9. 6. 2022.

Terenska nastava u Čakovcu, Varaždinu, Štrigovi

Dana 21. svibnja 2022. studenti kroatistike uputili su se u sklopu kolegija na drugoj godini preddiplomskog studija (Hrvatska književnost  17. i 18. stoljeća i Mit, književnost i kulturno pamćenje)  na jednodnevnu terensku nastavu predjelima Međimurja i Podravine – u Štrigovu, Čakovec, Nedelišće, Kuršanec i Varaždin.

U Štrigovi smo posjetili crkvu Svetog Jeronima  i crkvu Svete Marije Magdalene i na taj način proširili svoje znanje o velikom bratu Jeronimu. Nakon toga  pošli smo u Čakovec i ondje se prošetali Međimurskom riznicom (poznatijom kao Gradski muzej grada Čakovca), a nekolicina studenata uspjela je doživjeti i izložbu poznatog  varaždinskog umjetnika Stephana Lupina. Sljedeći je pohod bio replici Guttenbergova tiskarskog stroja koji je smješten u osnovnoj školi u Dunjkovcu. Na samom kraju zaokružili smo dan u Varaždinu odavanjem počasti gorostasu slavistike Vatroslavu Jagiću. Do sljedeće godine i novih generacija!

Nikolina Fajt, Anamarija Mrkonjić, Veronika Vrgoč

Fotoalbum