Kroatistika › Nastavnici
Katedra za teoriju književnosti

Mirela Dakić, asistentica

, 01/4092-080

Konzultacije: utorkom od 14 do 15 sati, B117

Biografija

Mirela DakićMirela Dakić rođena je 10. veljače 1993. godine u Stuttgartu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Karlovcu. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 2011. godine upisala je dvopredmetni studij kroatistike i sociologije, gdje je diplomirala 2017. Iste godine upisuje Poslijediplomski doktorski studij znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture na Odsjeku za komparativnu književnost, na kojem trenutno studira. Od lipnja 2019. zaposlena je na projektu Književne revolucije Hrvatske zaklade za znanost (IP-2018-01-7020) pod vodstvom izv. prof. dr. sc. Marine Protrka Štimec pri Katedri za noviju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom doktorskog studija sudjelovala je na nizu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu, a znanstvene radove i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Područja interesa su joj književna i kulturna teorija te novija hrvatska književnost.

Bibliografija

Profil na stranicama Hrvatske zaklade za znanost