Kroatistika › Nastavnici
Katedra za teoriju književnosti

dr. sc. Zvonimir Glavaš, poslijedoktorand

, 01/4092-080

Konzultacije: utorkom 16:30–17:30, B117

Kratak životopis

glavasZvonimir Glavaš rođen je 25. kolovoza 1989. u Osijeku, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Na osječkom Filozofskom fakultetu završio je dvopredmetni preddiplomski te diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti i Povijesti, diplomiravši 2013. godine. Iste godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, koji završava 2020., obranivši disertaciju naslovljenu "Književnost i književnoteorijsko u postmarksističkoj teoriji".

Od prosinca 2013. do listopada 2014. radio je kao asistent na zamjeni na Odsjeku za filologiju Učiteljskog fakulteta u Osijeku, a od listopada 2014. godine zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za teoriju književnosti. Primarno područje znanstvenog interesa mu je suvremena književna i kulturalna teorija.

Izbor iz bibliografije

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=347781