Kroatistika › Nastavnici
Katedra za teoriju književnosti

Zvonimir Glavaš, prof., asistent

, 01/4092-080

Vrijeme primanja: četvrtkom16:00–17:00, B117

Kratak životopis

glavasZvonimir Glavaš rođen je 25. kolovoza 1989. u Osijeku, gdje je pohađao osnovnu i srednju školu. Na osječkom Filozofskom fakultetu završio je dvopredmetni preddiplomski te diplomski studij Hrvatskog jezika i književnosti i Povijesti, diplomiravši 2013. godine s temom „Postmarksističke književne teorije“. Iste godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisuje Poslijediplomski doktorski studij književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, na kojem trenutno studira.

Od prosinca 2013. do listopada 2014. radio je kao asistent na zamjeni na Odsjeku za filologiju Učiteljskog fakulteta u Osijeku, a od listopada 2014. godine zaposlen je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za teoriju književnosti. Primarno područje znanstvenog interesa mu je suvremena književna i kulturalna teorija.

Izbor iz bibliografije

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=347781