Kroatistika › Nastavnici
Katedra za teoriju književnosti

Doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša, predstojnica Katedre

, 01/4092-080

Vrijeme primanja: četvrtkom od 9 do 10 sati u B117 i po dogovoru uz prethodnu najavu mailom

Kratki životopis

bozic blanusaZrinka Božić Blanuša rođena je 25. travnja 1976. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je i završila u Lovranu, a gimnaziju u Opatiji. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirala je hrvatski jezik i književnost, gdje je diplomirala 2000. godine. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. 2002. godine pohađala je Ljetnu školu književne teorije (Europe and its Other) u organizaciji Sveučilišta u Konstanzu (Konstanz International Summer School of Literary Studies)

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2012. godine predstojnica je Katedre za teoriju književnosti.

Magistrirala je 2005. temom Oblikovanje nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnoj historiografiji, a doktorirala 2009. temom Problem smrti u suvremenoj književnoj teoriji: o francuskoj recepciji Heideggerove analize bitka ka smrti pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Bitija.

Nositeljica je obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju kroatistike Uvod u teoriju književnosti i Čitanje književnog teksta. Na diplomskom studiju izvodi izborne kolegije Ideologija i književnostFenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo. Na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti i kulture izvodila je kolegije Književnost - politika - teorijaKnjiževnost i revolucija.

Kao znanstvena novakinja sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata. Dugogodišnja je suradnica Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža i članica Hrvatskog semiotičkog društva.

Autorica je knjige Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi (2012.). Članke, rasprave i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

Bibliografija

Knjiga:

Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi, Plejada, Zagreb 2012.

Članci i rasprave:

 • "Manifesting Dispossession: Politics of the Avant-Garde", Biti, Vladimir ur. Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe, Brill, Leiden/ Boston 2017.
 • "Touched by Disaster: Writing and the Political", Lugarić, Danijela; Car, Milka; Tamás Molnár, Gábor ur. Myth and its Discontents: Memory and Trauma in Central and East European Literatures, Praesens Verlag, Wien 2017.
 • „Concentration Camp on the River Sava: What Remains Afterwards?", Heftrich, Urs; Jacobs, Robert; Kaibach, Bettina; Thaidigsmann, Karoline ur. Images of Rupture between East and West. Winter Verlag, Heidelberg 2016.
 • "Tragajući za političkim: nacionalna književnost i svjetska književna republika", Pieniążek-Marković i Vuković, Tvrtko ur. Transmisije kroatistike, Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Poznanju 9. i 10. prosinca 2013., Filozofski fakultet, Zagreb 2015., str. 37-55.
 • "Obrat k estetici i politka književnosti", Pišković, Tatjana i Vuković, Tvrtko ur., Jezične, kulturne i književne politike, Zbornik radova 43. seminara Zagrebačke slavističke škole, Zagrebačka savistička škola, Zagreb 2015., str. 81-92.
 • "Ispisivanje traga: književnost, politika i političko", Umjetnost riječi, Br. 2 God. LVIII(2014), str. 119-137.
 • "What about the Politics of Deconstruction", Biti, Vladimir ur., Reexamining the National-Philological Legacy: Quest for a New Paradigm, Rodopi, New York/ Amsterdam 2014., str. 265-285.
 • „Vidjeti daimona? Izlaganje jastva u Proljećima Ivana Galeba“, Nova Croatica, Br. 5 God. V.(2011), str. 33-56.
 • „Intelektualna povijest kao dijalog: La Capra i psihoanaliza“, Filozofska istraživanja, Br. 122, God. 31(2011), Sv 2, str. 383-395.
 • „Death and Community“, TRANS: Internet-Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 17 Nr., April 2010., www.inst.at/trans/17Nr/5-3/5-3_blanusa17.htm
 • „Nacija bez subjek(a)ta. Kakva je poststrukturalistička koncepcija nacije“, Filozofska istraživanja, Br. 117-118, God. 30(2010), Sv 1-2, str. 319-329.
 • „Smrt i zahtjev za pisanjem: Blanchot, Hegel, Heidegger“, Književna smotra, Br. 157-158 God. XLII.(2010), Sv 3-4, str. 3-14.
 • „Etika svjedočenja: preživjeli kao drugi tubitka“, Nova Croatica, Br. 4 God. IV.(2010), str. 1-23.
 • „Smrt i zajednica“, Quorum, Br. 5-6 God. XXV (2009), str. 463-481.
 • „Trauma of Literary History“, Beyond Binarisms,Discontinuities and Displacements: Studies  in Comparative Literature, Aeroplano Editora, Rio de Janeiro 2009., str. 135-144.
 • „Bank(noting) Identity“, Semiotische Berichte, Jg.25, 1-4/2001, str. 71-80.
 • „Vođenje neostvarenog dijaloga“, Republika, God. LIX, 5-6(2002), 247-251.