Kroatistika › Nastavnici
Katedra za teoriju književnosti

Doc. dr. sc. Zrinka Božić Blanuša

, 01/4092-080

Vrijeme primanja: petkom od 10,30 do 11,30 sati u B117 i po dogovoru uz prethodnu najavu mailom

Kratki životopis

bozic blanusaZrinka Božić Blanuša rođena je 25. travnja 1976. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je i završila u Lovranu, a gimnaziju u Opatiji. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu studirala je hrvatski jezik i književnost, gdje je diplomirala 2000. godine. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. 2002. godine pohađala je Ljetnu školu književne teorije (Europe and its Other) u organizaciji Sveučilišta u Konstanzu (Konstanz International Summer School of Literary Studies)

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 2012. godine predstojnica je Katedre za teoriju književnosti.

Magistrirala je 2005. temom Oblikovanje nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnoj historiografiji, a doktorirala 2009. temom Problem smrti u suvremenoj književnoj teoriji: o francuskoj recepciji Heideggerove analize bitka ka smrti pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Bitija.

Nositeljica je obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju kroatistike Uvod u teoriju književnosti i Čitanje književnog teksta. Na diplomskom studiju izvodi izborne kolegije Ideologija i književnostFenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo. Na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti i kulture izvodila je kolegije Književnost - politika - teorijaKnjiževnost i revolucija, a na doktorskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu kolegije Dekonstrukcija književne povijesti Suvremene književnoteorijske rasprave

Kao znanstvena novakinja sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata. Trenutno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Književne revolucije (voditeljica izv.prof.dr.sc. Marina Protrka Štimec): https://lire.ffzg.unizg.hr/

Autorica je knjige Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi (2012.). Članke, rasprave i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

Bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/254456?autor=254456