Kroatistika › Nastavnici
Katedra za teoriju književnosti

Doc. dr. sc. Zrinka Božić

, 01/4092-080

Vrijeme primanja: četvrtkom od 11 do 12 sati u B117

Kratki životopis

Zrinka Božić

Zrinka Božić rođena je 25. travnja 1976. godine u Rijeci. Osnovnu školu pohađala je i završila u Lovranu, a gimnaziju u Opatiji. Na zagrebačkom Filozofskom fakultetu 2000. godine diplomirala je kroatistiku. Iste je godine upisala poslijediplomski studij književnosti na Odsjeku za komparativnu književnost. 2002. godine pohađala je Ljetnu školu književne teorije (Europe and its Other) u organizaciji Sveučilišta u Konstanzu (Konstanz International Summer School of Literary Studies)

Od 2001. godine zaposlena je na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, od 2012. do 2019. godine obnašala je dužnost predstojnice Katedre za teoriju književnosti, a od 2017. do 2020. i prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje.

Magistrirala je 2005. temom Oblikovanje nacionalnog identiteta u hrvatskoj književnoj historiografiji, a doktorirala 2009. temom Problem smrti u suvremenoj književnoj teoriji: o francuskoj recepciji Heideggerove analize bitka ka smrti pod mentorstvom prof. dr. sc. Vladimira Bitija.

Nositeljica je obaveznih kolegija na preddiplomskom studiju kroatistike Uvod u teoriju književnosti i Čitanje književnog teksta. Na diplomskom studiju izvodi izborne kolegije Ideologija i književnost, Fenomenologijska teorija čitanja: tekst - svijest - tijelo, Književne zajednice: desubjektivacija, emancipacija, kolektivizam Feministička književna teorija. Na Doktorskom studiju književnosti, izvedbenih umjetnosti i kulture izvodila je kolegije Književnost - politika - teorija, Književnost i revolucija i Književnost i kritička teorija, a na doktorskom studiju Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu kolegije Dekonstrukcija književne povijesti Suvremene književnoteorijske rasprave

Kao znanstvena novakinja sudjelovala je u nekoliko istraživačkih projekata. Trenutno je suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost Književne revolucije (voditeljica izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec): https://lire.ffzg.unizg.hr/

Autorica je dviju knjiga: Iz perspektive smrti: Heidegger i drugi (Plejada: Zagreb, 2012.) i The Community in Avant-Garde Literature and Politics (Palgrave Macmillan: London, 2022.). Članke, rasprave i recenzije objavljuje u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.

Bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/254456?autor=254456