Kroatistika › Časopisi
15. 4. 2015.

Hrvatski

Časopis Hrvatski pokrenut je 2003. godine s ciljem da pridonosi ostvarbi svrhe nastave hrvatskoga jezika, književnosti, govornoga i pismenoga izražavanja te medijske kulture. Izlazi dva puta godišnje. Izdaje ga Hrvatsko filološko društvo, a glavni je urednik prof. dr. sc. Vlado Pandžić.

Časopis ima dva dijela (rubrike): Rasprave i članci i Prikazi i ocjene. U prvom se objavljuju netiskani izvorni znanstveni radovi, izlaganja sa znanstvenih skupova, pregledni radovi, stručni radovi i prikazi praktičnih iskustava: iz nastave hrvatskoga jezika, školskih i drugih raznovrsnih pristupa proučavanju i interpretaciji te recepciji književnosti, teorije i primjene govornoga i pismenoga izražavanja, istraživanja interakcije medijske kulture i recipijenata (slušatelja, gledatelja...), posebno uloge medijske kulture u odgoju mladeži.

Noviji su brojevi dostupni na portalu Hrčak.

Adresa Uredništva: .