Kroatistika › Časopisi
15. 4. 2015.

Lahor

LAHOR: časopis za hrvatski kao materinski, drugi i strani jezik pokrenut je 2005. godine na poticaj  Odjela za kulturu hrvatskoga jezika. Uz kroatističke radove svrha mu je okupljati lingvističke, sociolingvističke i interdisciplinarne radove koji se bave proučavanjem i jezičnim razvojem hrvatskoga kao materinskoga i inoga jezika (drugoga, stranoga, nasljednoga).

Lahor je jedini časopis koji se sustavno bavi inojezičnim hrvatskim, uključujući i njegovo poučavanje. Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom (usvajanje, učenje) druga je važna tema radova koje potiče ovaj časopis. Adresa uredništva:

Prvi broj izišao je 2006. godine. Časopis izlazi dva puta godišnje. Izdaje ga Hrvatsko filološko društvo, a glavni je urednik prof. dr. sc. Zrinka Jelaska. Osim MZOŠ, HFD i donatora, časopis podupire i Odsjek za kroatistiku. Časopis sadrži recenzirane znanstvene i stručne radove te prikaze knjiga, časopisa, znanstvenih i drugih skupova, ljetnih škola itd. Svi dosadašnji brojevi dostupni su na portalu Hrčak.