Kroatistika › Časopisi
15. 4. 2015.

Jat

Časopis studenata kroatistike Jat pokrenut je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu početkom 2012. godine, a otad se vodi kao projekt Kluba studenata kroatistike Skup. Prvotna namjera pokretača bila je stvoriti prostor za kritički dijalog, interakciju ideja i njihovu razmjenu, te potaknuti studente na širenje znanja izvan granica studija i ohrabriti ih da se bave njima zanimljivim temama.

Kako je časopis naslovljen prema praslavenskom glasu jatu, ujedno i razlikovnom obilježju hrvatskih narječja, pa i jezika različitih nacionalnih prostora, uredništvo je između ostaloga tim odabirom ukazalo i na sam cilj časopisa, odnosno na htijenje za interdisciplinarnim otvaranjem aktualne jezične problematike u njenim političkim, kulturološkim i ideološkim dimenzijama. Na tom je tragu osmišljena tema prvoga broja časopisa pod naslovom „Jezik u okruženju – predodžba, kontakt, interferencija“. Prvijencem, posvećenim  hrvatskim, srpskim, bosanskim i crnogorskim jezičnim i književnim idiomima, uredništvo je prvenstveno htjelo obuhvatiti problem interkulturalne komunikacije, razvoj hrvatskoga jezika i književnosti unutar nacionalnih granica i izvan njih, potom proces i problem standardizacije te naposljetku jezične dodire, ideološku i imagološku funkciju književnosti.

Prvi broj časopisa izdan je pod pokroviteljstvom Odsjeka za kroatistiku, Filozofskoga fakulteta te Studentskoga zbora Sveučilišta u Zagrebu. Mail adresa uredništva: .

Brojevi časopisa dostupni su na portalu Hrčak.