Kroatistika › Časopisi
15. 4. 2015.

Croatica

Croatica je znanstveni časopis koji objavljuje radove o hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi te recenzije i kritike novih izdanja iz tih područja. Nastavak je časopisa istoimenog naziva koji je na poticaj profesora Ive Frangeša pokrenut 1970. u sklopu tadašnjega Instituta za književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Instituta za književnost i teatrologiju JAZU (HAZU), a izlazio je do 2000. godine. Nakon stanke od šest godina na poticaj profesora Vinka Brešića i Cvjetka Milanje od 2007. izlazi pod imenom Nova Croatica, a 2013. časopis vraća svoje staro ime i jedinstvenu numeraciju. Od godine 2016. glavni urednik je prof. dr. Mateo Žagar.

Članovi Uredništva: Zrinka Božić Blanuša (Zagreb), Ivana Brković (Zagreb), Maciej Falski (Varšava), Janneke Kalsbeek (Amsterdam), Boris Kuzmić (Zagreb), Ivan Marković (Zagreb), Bernardina Petrović (Zagreb), Krystyna Pieniążek-Marković, (Poznanj), Tatjana Pišković (Zagreb), Marina Protrka Štimec (Zagreb), Leo Rafolt (Osijek), Evelina Rudan (Zagreb), Ljiljana Šarić (Oslo), Stijn Vervaet (Oslo).

Adresa Uredništva: Odsjek za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, HR–10000 Zagreb.

E-mail adresa: .

Časopis je dostupan mrežnim stranicama i na portalu Ministarstva znanosti Hrčak.

Nakladnici časopisa su Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, Hrvatsko filološko društvo i FF-press Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

Kao odsječni znanstveni časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu Croatica izlazi jedanput na godinu, na prosječnih 15 araka formata 23 × 16 cm. Od godine 2017. časopis ima novu naslovnicu koju je dizajnirala Nikolina Jelavić Mitrović.