Kroatistika › Časopisi
15. 4. 2015.

Croatica

Croatica je nastavak časopisa Croatica koji je kao znanstveni časopis za proučavanje hrvatske književnosti na poticaj profesora Ive Frangeša pokrenut 1970. u sklopu projekta povijesti hrvatske književnosti tadašnjega Instituta za književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu.

U nakladi Hrvatskoga filološkog društva izlazio je 1983-2000. Nakon šestogodišnje stanke na poticaj profesora Vinka Brešića (glavni urednik) i Cvjetka Milanje od 2007. izlazi pod imenom Nova Croatica, a 2013. vraća svoje staro ime i jedinstvenu numeraciju. Kao odsječni znanstveni časopis za hrvatski jezik, književnost i kulturu izlazi godišnje na prosječnih 12 araka formata 23x16cm s redizajniranom izvornom naslovnicom na kojoj je inicijal iz djela Croatia rediviva P. R. Vitezovića. Svi dosadašnji brojevi dostupni su na Hrčku, portalu Ministarstva znanosti. Adresa časopisa: