5. 10. 2021.

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij hrvatske kulture

Studij se izvodi na Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a u izvođenju sudjeluju i nastavnici drugih odsjeka Filozofskog fakulteta, nastavnici drugih fakulteta u Zagrebu (Katolički bogoslovni fakultet, Ekonomski fakultet), znanstvenici znanstvenih instituta (Institut za povijest umjetnosti, Institut za etnologiju i folkloristiku, Hrvatski institut za povijest, Institut za antropologiju, Zavod za povijest hrvatske književnosti, kazališta i glazbe HAZU-a, Zavod za povijesne znanosti HAZU-a u Dubrovniku, Kinoteka), nastavnici ostalih hrvatskih sveučilišta (Osijeka, Pule, Rijeke, Splita i Zadra). Voditelj je studija doc. dr. sc. Davor Nikolić.

Inovativnost je ovoga programa u povezivanju važnijih sastavnica kulture. U interdisciplinarnosti računa na studijsko proučavanje i razumijevanje bitnih sastavnica kulture, za razumijevanje integracije i međudjelovanja svih vrsta i stilova u području kulture općenito i posebice hrvatske kulture, za spoznaju i valorizaciju cjeline materijalnih, duhovnih i socijalnih vrjednota u hrvatskoj kulturi, te doprinosi znanstvenom razmišljanju unutar kulture i hrvatske kulture. Nastojat će razvijati, i znanstveno usmjeravati, i posebne interese i potrebe studenata te širiti njihove vidike s obzirom na svjetske trendove u kulturi.

Plan i program poslijediplomskog sveučilišnog studija hrvatske kulture (PDF: 996 kb)