5. 10. 2021.

Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu

Doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu reformiran je i osuvremenjen doktorski studij kroatistike koji priprema polaznike za znanstveno-istraživačke projekte u području filologije, odnosno njezina jezikoslovnog i književnoznanstvenog dijela. Osnovni je cilj studija pripremanje polaznika poslijediplomskog doktorskog sveučilišnog studija (doktoranada) za raznolike znanstveno-istraživačke i stručne potrebe u području filologije, jezikoslovnog ili književnoznanstvenog usmjerenja, s osobitom orijentacijom na područja hrvatskog jezika i hrvatske književnosti. U tome smislu doktorandi se osposobljavaju za primjenu i razvoj stečenih znanja. U studiju su pritom linearno naglašene kroatistička, slavistička i komparatistička i/ili interkulturalna komponenta filologije kao temeljne discipline humanističkih znanosti. Voditelj je studija prof. dr. sc. Tvrtko Vuković.

Inovativnost je ovog poslijediplomskog studija u izrazitoj interdisciplinarnosti i suradnji sa sličnim studijima u zemlji i inozemstvu, zatim u stalnom otvaranju novih istraživačkih problemskih područja unutar jezične i književnoznanstvene filologije, njezina kroatističkog i komparatističkog dijela, kao i njima bliskih područja (hrvatski studiji). Inovativnost se studija odlikuje posebice u stalnoj primjeni najnovijih istraživačkih metoda i spoznaja.

Doktorski studij Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu u Republici Hrvatskoj matični je sveučilišni poslijediplomski znanstveni studij. U odnosu na slične studije u inozemstvu on je nešto opširniji i, s druge strane, detaljniji. Pretpostavlja veće mogućnosti različitih specijalnosti, a pritom omogućava upis inozemnih polaznika, posebno iz zemalja Europske Unije, koji će tim studijem biti osposobljeni za istraživače i/ili nastavnike hrvatskog jezika, hrvatske književnosti, hrvatske kulture i književnih studija uopće. Studij je također usmjeren prema Hrvatima i govornicima hrvatskog jezika iz okolnih zemalja (npr. iz BiH, Srbije, Crne Gore, Mađarske, Austrije, Rumunjske, Slovačke, Italije).

Mrežne stranice poslijediplomskoga sveučilišnog doktorskog studija Hrvatska filologija u interkulturnom kontekstu