Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stilistiku

Prof. dr. sc. Krešimir Bagić

, 01/4092-081

Vrijeme primanja: četvrtkom, 11–12, B-118

Biografija

bagic

Krešimir Bagić rođen je 1962. u Gradištu. Osnovnu je školu završio u Gradištu, srednju u Županji. Diplomirao je hrvatski ili srpski jezik i jugoslavenske književnosti 1988. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1991. obranio magisterij Lingvistika i pjesnički tekst, a 1995. doktorat Stilistički i genološki aspekti polemičkoga teksta.

Zaposlen je na Katedri za stilistiku matičnoga fakulteta kao – postiplomand-pripravnik (od 1989), asistent (od 1991), docent (od 1999), izvanredni profesor (od 2004), redoviti profesor (2009) i redoviti profesor u trajnom zvanju (2015).

Bio je član uredništava Studentskog lista i književnog časopisa Quorum, uređivao je emisije Bibliovizor i Rječnik Trećeg programa na Trećem programu Hrvatskoga radija, dvije je godine vodio Sekciju za teoriju književnosti. Od 1996. do 1999. godine radio je kao lektor za hrvatski jezik i književnost na Sorboni. Od 2005. do 2009. godine vodio je Zagrebačku slavističku školu. Uređivao je biblioteku Palimpsest u nakladničkoj kući Disput. Urednik je portala Stilistika.org.

Uz znanstvene i stručne tekstove, objavio je i zbirke pjesama: Svako je slovo kurva (s B. Gregorićem – nagrada "Goran", 1988), Između dva snažna dima (1989), Krošnja(1994), Bršljan (1996), Jezik za svaku udaljenost (2001), Le palmier se balance (Pariz, 2003), U polutami predgrađa (2006), Trebalo bi srušiti zidove (nagrada „Dobriša Cesarić“, 2011), Plaši li te moja boja (2013) i Tko baca mrvice kruha dok hoda šumom / Qui sème des miettes de pain en traversant les bois (Rennes, 2016).

<a href="https://www.researchgate.net/profile/Kresimir-Bagic">Krešimir Bagić on ResearchGate</a>

Izabrana bibliografija

Knjige

1988. Četiri dimenzije sumnje. S J. Matanović, V. Bogišić i M. Mićanović. Zagreb: Quorum. Str. 269-355.

1994. Živi jezici. Poetska pisma I. Slamniga, J. Severa i A. Žagar. Zagreb: Naklada MD.

1995. Rječnik Trećeg programa (ur). Zagreb: Biblioteka Hrvatskog radija.

1996. Poštari lakog sna. Proza Quorumova naraštaja. Quorum 2/3.

1996. (22002) Kronologija Hrvatska – Europa – svijet. Ur. I. Goldstein. Autor 182 natuknice iz područja novije hrvatske književnosti. Zagreb: Novi Liber.

1999. Umijeće osporavanja. Polemički stilovi A. G. Matoša i M. Krleže. Zagreb: Naklada MD.

2001. Neue Literatur aus Kroatien (I). Katalog des Dichternachwuchses am Ende der 90er Jahre. Predgovor: “Verführung durch Gewönlickeit”. Preveli: K. Detlef Olof i Christine Okresek. Wien: Botschaft der Republik Kroatien.

2001. Neue Literatur aus Kroatien (II). Katalog des literarischen Nachwuchses am Ende der 90er Jahre. Predgovor: “Die Kurtzgeschichte der Neunziger”. Preveli: K. Detlef Olof i Christine Okresek. Wien: Botschaft der Republik Kroatien.

2002. (22005) Važno je imati stila (ur). Zagreb: Disput.

2002. Brisani prostor. Zagreb: Meandar.

2003. Goli gradAntologija hrvatske kratke priče 80-ih i 90-ih. Zagreb: Naklada MD.

  • [2005. Golo mesto. Antologija hrvaške kratke proze. Ljubljana: Študentska založba.]
  • [2009. Nagie miasto. Antologia chorwackiego krótkiego opowiadania (short story) lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Katowice: Widawnictwo Uniwersytetu Śląskiego]

2003. (22004) Treba li pisati kako dobri pisci pišu. Zagreb: Disput.

2006. Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozorSuvremena francuska i frankofona stilistika (ur). Zagreb: Naklada MD.

2011. Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! (ur). Kijevo – Zagreb: Općina Kijevo - Invictus – AGM.

2012. Leksikon hrvatskih književnih kritičara (s M. Mađarević, T. Sesar, B.-V. Šklebek i J. Zečević). Zagreb – Đakovo: AGM – Matica hrvatska Đakovo – DHK Ogranak slavonsko-baranjsko-srijemski.

2012. Rječnik stilskih figura. Zagreb: Školska knjiga.

2016. Uvod u suvremenu hrvatsku književnost 1970.-2010. Zagreb: Školska knjiga.

2017. Pogled iz Dubrave. Zagreb: Matica hrvatska.

2017. Jezik in fabula. Pisci o jeziku i stilu (ur. s G. Puljić i A. Ryznar). E-knjiga. http://stilistika.org/jezik-in-fabula-pisci-o-jeziku-i-stilu.

2018. Jezik in fabula. Zbornik radova (ur. s G. Puljić i A. Ryznar). E-knjiga. https://stilistika.org/jezik-in-fabula-zbornik-radova.

2020. Josip Sever: Poezija (ur). Zagreb: Matica hrvatska.

2021. Periferno u hrvatskoj književnosti i kulturi / Peryferie w chorwackiej literaturze i kulturze. (ur. s  M. Levanat-Peričić i L. Małczak). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

2022. Što je vidio Josip Sever? (prir.). Zagreb: Matica hrvatska. 

2022. Život je kao branje šparoga: panorama pjesničke nagrade »Zdravko Pucak« 1995-2022. (ur. s N. Omrčen i D. Polović). Karlovac: Ogranak Matice hrvatske.

2023. Republika stiha. Zagreb: Matica hrvatska.

2023. Figure i stilovi. Zagreb: MeandarMedia.

2023. Wprowadzenie do współczesnej literatury chorwackiej 1970–2010. Przekład Leszek Małczak. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. E-knjiga. https://monograph.us.edu.pl/index.php/wydawnictwo/catalog/view/PN.4180/111/82

Članci

1985. “O stihu hrvatskoga srednjovjekovlja”. Pitanja 3/4: 205-226.

1988. “Nova romaneskna autentičnost u prozama Danila Kiša”. Komparativno proučavanje jugoslavenskih književnosti. Ur. E. Fišer i F. Grčević. Str. 148-158. Zagreb – Varaždin: Zavoda za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu –Gesta.

1990. “Mogućnosti interpretacije pjesničkoga teksta ili: 'zvučni vatromet' bitke Josipa Severa”. Umjetnost riječi 4: 371-385.

1993. “Hrvatska znanost o književnosti 1991/92”. Umjetnost riječi 3/4: 223-234.

1996. “Treba li pisati kako dobri pisci pišu?” Jezik i komunikacija. Ur. L. Zergollern-Miletić i M. Andrijašević. Str. 131-139. Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku.

1996. “‘Praznina’ u suvremenom hrvatskom pjesništvu”. Kolo 1: 5-44.

1996. “Die Prosa der Quorum-Generatin”. Diskurs der Schwelle. Aspekte der kroatischen Gegenwartsliteratur. Ur. V. Biti i D. Burkhart. Str. 225-248. Pr: S. Muhamedagić. Frankfurt am Main – New York : P. Lang.

1997. “Pjesništvo Stojana Vučićevića”. Ravno, Popovo. Ur. I. Lučić. Str. 51-57. Ravno-Zagreb.

1997. “Antun Branko Šimić. Mogući portret pjesnika”. Quorum 4: 33-47; 22008. “‘Drama svijeta’ kao ‘drama jezika’”. Zbornik radova s Međunarodnoga skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Ur. V. Pandžić. Str. 361-373. Drinovci.

1997. “Beletristički stil”. 1Kolo 2: 5-16; 2http://stilistika.org/stiloteka/rasprave/114-beletristicki-stil

1997. “Motiv ‘praznine’ u pjesništvu A. B. Šimića”. Prvi hrvatski slavistički kongres: Pula, 19-23. rujna 1995. Ur.  S. Damjanović. Knj. II. Str. 293-303. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo.

2000. “Je li moguće napisati sve - ispočetka?”. u: Maković, Zvonko. Veliki predjeli, kratke sjene. Str. 5-22. Zagreb: Meandar.

2000. “Pjesnički naraštaj devedesetih”. Zarez 40: 10-11; 22001. Reč 61: 157-168; 32003. Drugo slovensko-hrvaško slavistično srečanje. Ur: V. Požgaj Hadži. Str. 129-139.  Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

2002. “Zavođenje običnošću”. M. Šicel: Antologija hrvatskog književnog eseja XX. stoljeća II. Str. 459-469. Zagreb: Disput.

2002. “Kratka priča devedesetih”. Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Ur. S. Botica. Str. 42-56. Zagreb: Filozofski fakultet; 22006. “Od kritičkog mimetizma do interdiskurzivnosti. Hrvatska kratka priča devedesetih”. Sarajevske sveske 14: 176-197.

2003. “Figure ponavljanja v pesništvu Miroslava Mićanovića”. Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo. Ur. M. Jesenšek. Str. 325-329. Ljubljana: Slavistično društvo Slovenije.

2003. “Proza urbanog pejzaža”. K. Bagić: Goli grad. Str. 5-23. Zagreb: Naklada MD; 22005. “Proza urbanega pejsaža”. K. Bagić, “Golo mesto. Antologija hrvaške kratke proze. Str. 301-312. Ljubljana: Študentska založba.

2005. “Damoklesowy miecz rzeczywistości. chorwacka short story lat dziewięćdziesiątych”. Widzieć Chorwację. Panorama chorwackiej literatury i kultury (1990-2005). Ur. K. Pieniążek-Marković, G. Rem i B. Zieliński. Str. 663-685. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

2005. „Motiv oblaka u Cesarićevoj lirici“. 1Književna revija 1: 57-65; 2http://stilistika.org/stiloteka/stilisticka-citanja/71-motiv-oblaka-u-cesaricevoj-lirici

2006.   “Od stilema do globalnoga stilskog potpisa”. K. Bagić: Bacite stil kroz vrata, vratit će se kroz prozor. Suvremena francuska i frankofona stilistika. Str. 5-13. Zagreb: Naklada MD.

2006. “Figurativnost reklamnoga diskurza”. 1Jezik i mediji – Jedan jezik više svjetova. Ur. J. Granić. Zagreb – Split: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku. Str. 43-52; 22006. Raslojavanje jezika i književnosti. Zbornik radova 34. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Str. 81-93. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 3http://stilistika.org/stiloteka/rasprave/162-figurativnost-reklamnoga-diskurza

2007.   “Postoji li jezik fikcije”. Jezik književnosti i književni ideologemi. Zbornik radova 35. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Str. 37-49. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. 

2008. “Retorika i politika hiperbole”. Jezik, književnost i mediji u nastavi hrvatskoga jezika. Ur. M. Češi i M. Barbaroša-Šikić. Str. 122-135. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje.

2008. “Pjesnički koncepti pedesetih”. Način u jeziku/ Književnost i kultura pedesetihZbornik radova 36. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Bagić. Str. 87-100. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola.

2008. “Paradoksalnost i dijalogičnost Kaštelanova pjesništva”. VII. Kijevski književni susreti (zbornik). Ur. V. Pandžić. Str. 99-108. Kijevo – Zagreb: Općina Kijevo – Invictus – AGM.

2010. “Parafraza ili diskurz koji nije nevin”. Hrvatski jezik u kontekstu suvremenoga obrazovanja. Ur. M. Barbaroša–Šikić i M. Češi. Str. 11–27. Zagreb: Agencija za odgoj i obrazovanje.

2010. “‘Prereži žicu na zgodnom mjestu’: lirski patriotizam Borisa Marune”. 1Boris Maruna. Zbornik radova IX. Kijevskih književnih susreta. Ur. S. Grgas. Str. 49-61. Kijevo – Zagreb: Općina Kijevo – Pučko otvoreno učilište Invictus; 2http://stilistika.org/pisci-i-stilovi/boris-maruna/87-prerezi-zicu-na-zgodnom-mjestu-lirski-patriotizam-borisa-marune

2010. “Uvod u sedamdesete”. Povijest hrvatskoga jezika/ Književne prakse sedamdesetih. Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Mićanović. Str. 125-147. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola.

2010. “Kako je moguće kazati nemoguće”. IX. međunarodni kroatistički znanstveni skup (zbornik). Str. 297-308. Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj; 22010. “Literatura i kultura chorwacka lat siedemdziesiątych XX wieku”. Chorwacja lat siedemdziesiątych XX wieku. Kultura- Język-Literatura. Ur. L. Małczak i P. Pycia. Str. 9-35. Katowice: Uniwersytet Śląski – Wydawnictwo Gnome.

2011. “Retorički glosar Slamnigova pjesništva”. 1Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta. Ur. K. Bagić. Str. 189-215. Kijevo – Zagreb: Općina Kijevo – Pučko otvoreno učilište Invictus – AGM; 2http://stilistika.org/studentski-kutak/abc/52-retoricki-glosar-slamnigova-pjesnistva

2011. “Od Partije bez teksta do strasti razlike. Hrvatska kultura i književnost osamdesetih”. Sintaksa hrvatskoga jezika/ Književnost i kultura osamdesetih. Zbornik radova 39. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. K. Mićanović. Str. 81-109. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola; 22011. “Literatura i kultura chorwacka lat osiemdziesiątych”. Chorwacja lat siemdziesiątych XX wieku. Kultura – język – literatura. Ur. L. Małczak, P. Pycia i A. Ruttar. Str. 9-43. Katowice: Uniwersytet Śląski – Wydawnictwo Gnome.

2011. „Pranjićeva disertacija (treće čitanje)“. 1Književna republika 10–12: 69–77; 2http://stilistika.org/2015-12-04-22-39-48/stilisticari/krunoslav-pranjic/101-pranjiceva-disertacija-trece-citanje

2012. “Igra riječima (oblici i fukcije)”. X. međunarodni kroatistički znanstveni skup (zbornik). Ur. S. Blažetin. Str. 147-166. Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj.

2013. “Uvod u nulte”. Vrijeme u jeziku/ Nulti stupanj pisma. Zbornik radova 41. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. T. Pišković i T. Vuković. Str. 129-147. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola.

2014. “Polemički stil A. G. Matoša”. 1Poznańskie Studia Slawistyczne 7: 24-37; 2http://stilistika.org/pisci-i-stilovi/antun-gustav-matos/155-polemicki-stil-a-g-matosa

2015. “Stopljenica: riječ, figura, kultura”. Svijet stila, stanja stilistike (e–knjiga). Ur. Anera Ryznar. www.stilistika.org

2015. „Devedesete Lakše ih je voljeti iz daljine“. XII. međunarodni kroatistički znanstveni skup. Ur. Stjepan Blažetin. Str. 9–41. Pečuh : Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj.

2016. „Retorika Frole Traktoriste“. Jezik medija nekada i sada. Ur. Vlasta Rišner. Str. 297–307. Zagreb – Osijek : Hrvatska sveučilišna naklada – Filozofski fakultet u Osijeku.

2018. Četiri teksta pjesme Smrt A. B. Šimića. Jezik in fabula: zbornik radova. Ur.: K. Bagić, G. Puljić i A. Ryznar. Zagreb: Stilistika.org. http://stilistika.org/cetiri-teksta-pjesme-smrt-a-b-simica

2018. Kriptogram – vrlo kratak uvod. Croatica, 42, 62; 343-364.  https://hrcak.srce.hr/206765

2019. Ujevićeva metafora i njezina jeka. Metafore u hrvatskome jeziku, književnosti i kulturi. Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Ur.: L. Molvarec i T. Pišković. Zagreb: Zagrebačka slavistička škola. Str. 15-49.

2019. Anagram – vrlo kratak uvod. Govor : časopis za fonetiku, 36, 1; 35-54. https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=336666

2019. Prva hrvatska stilistika. Pogovor e-knjizi Janko Tomić – Hrvatska stilistika. Ur. K. Bagić. Zagreb: Stilistika.org. http://stilistika.org/kresimir-bagic-prva-hrvatska-stilistika

2019. Mali svemiri na radnom stolu (Danijel Dragojević – Kasno ljeto. Kolo, 2. https://www.matica.hr/kolo/581/mali-svemiri-na-radnom-stolu-29267/

2019. Poezija nasuprot beznađu (Ernest Fišer – Trošenje nade). Kolo, XXIX, 4; 201-207. https://www.matica.hr/kolo/597/poezija-nasuprot-beznau-29910/

2020. Otisak Frangešovih prstiju. Čarobnjak riječi (Zbornik u čast Ivi Frangešu). Ur. A. Pavešković. Zagreb: Društvo hrvatskih književnika. Str. 17-33.

2020. Predgovor. Josip Sever: Poezija. Zagreb: Matica hrvatska. Str. 13-35.

2020. Hifen kao stilem (O jednom obilježju raspravljačkog diskurza Petra Guberine). Pogovor e-knjizi Petar Guberina – Zvuk i pokret u jeziku. Ur. K. Bagić. Zagreb: Stilistika.org. http://stilistika.org/hifen-kao-stilem

2021. Polemika Ljudevita Jonkea i Ranka Marinkovića (1954–1955). Hrvatski jezik 1950-ih. Ur. I. Marković. Zagreb: Stilistika.org, 2021. str. 143-156. http://stilistika.org/polemika-ljudevita-jonkea-i-ranka-marinkovica-1954-1955

2023. Tekuće hrvatsko pjesništvo – na prvi pogled. Pedeset godina hrvatskih odjeka – ishodišta i dosezi. Zbornik radova 50. seminara Zagrebačke slavističke škole. Ur. Z. Jelaska. Zagreb: Filozofski fakultet. Str. 177–194.

2023. Antologija ili izbor? (T. Brlek: Od Matoša do Maleša). Republika 3–4: 57–70.

2023. (11. 12) Mediteran kakav nikad nije bio. Kozmopolis. Treći program Hrvatskoga radija.