Kroatistika › Nastavnici
Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

Doc. dr. sc. Tanja Kuštović

, 01/4092-083

Vrijeme primanja: utorkom 10:00-11:00, B120

Biografija

kustovic1971. rođena u Zagrebu

1990. završila srednjoškolski Centar za odgoj i obrazovanje u kulturi i upisala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij kroatistike

1996. diplomirala te stekla zvanje profesora hrvatskog jezika i književnosti

1996.-1997. godine radi u Knjižnicama grada Zagreba

1997. postaje znanstvena novakinja na Filozofskom fakultetu, na Odsjeku za kroatistiku, pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo i sudjeluje na projektu Enciklopedija hrvatskog glagolizma, pod vodstvom akademika Stjepana Damjanovića

2001. magistrirala s temom Jezik Šimuna Kožičića Benje prema njegovim jezikoslovnimkoncepcijama u djelu "Knižice od žitiê rimskihь arhierêovь i cesarovь", te stekla naziv: Magistar humanističkih znanosti, znanstveno polje: jezikoslovlje, grana: kroatistika

2001. u Puli drži seminar iz staroslavenskog jezika za pulske studente

2000.-2004. radi kao lektor u Sveučilišnoj školi hrvatskog jezika za strance

2002, 2004., 2005, 2008, 2009 na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku drži seminar za strane slaviste iz staroslavenskog jezika

2008. na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku drži predavanje: Prilozi za izražavanje prostora

2009. na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku donosi Novosti iz jezikoslovne kroatistike

2005. doktorirala je s temom Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća, te stekla akademski stupanj doktor znanosti, iz znanstvenog polja humanističkih znanosti, znanstveno polje: filologija, znanstvena grana: kroatistika

2007. postaje docentica na Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

Bibliografija

I. Magisterij i doktorat

 1. Jezik Šimuna Kožičića Benja prema njegovim jezikoslovnim koncepcijama u djelu "Knjižice od žitija rimskih arhiereov i cesarov" / magistarski rad. Zagreb : Filozofski fakultet, 22.2. 2000, 167 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan
 2. Prilozi u hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća / doktorska disertacija. Zagreb : Filozofski fakultet, 28.12. 2005, 463 str. Voditelj: Damjanović, Stjepan.

II. Poglavlje u knjizi

 1. Mali staroslavensko-hrvatski rječnik (sastavili: Stjepan Damjanović, Ivan Jurčević, Tanja Kuštović, Boris Kuzmić, Milica Lukić, Mateo Žagar), Matica hrvatska, Zagreb, 2004.
 2. Prilozi za izražavanje prostora // Prostor u jeziku/ Književnost i kultura šezdesetih / Mićanović, Krešimir (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zagrebačka slavistička škola, 2009. Str. 21-30.

III. Znanstvene rasprave

 1. Kuštović, Tanja: Jezikoslovni stavovi i jezična praksa Šimuna Kožičića Benje// Drugi hrvatski slavistički kongres / Sesar, Dubravka ; Vidović Bolt, Ivana (ur.) Zagreb : Hrvatsko filološko društvo, 2001. 275-282.
 2. Kuštović, Tanja: Glagoljaška djelatnost Šimuna Kožičića Benje // Blgari i Hrvati prez vekovete / Božilova, Rumjana (ur.), Sofija : Bugarska akademija nauka, 2003. 58-65.
 3. Kuštović, Tanja: Prilozi u Istarskom razvodu Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta (Zagreb-Krk 2.-6. listopada 2002.) / Dürrigl, Marija Ana ; Mihaljević, Milan ; Velčić, Franjo (ur.) Zagreb - Krk : Staroslavenski institut i Krčka biskupija, 2004. 617-624.
 4. Kuštović, Tanja: Vremenski prilozi u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima // Drugi Hercigonjin zbornik / Damjanović, Stjepan (ur.). Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2005. 199- 210.
 5. Kuštović, Tanja: Homonimni prilozi / Turk, Marija (ur.) Rijeka, Fluminensia 1/ 2006 1-14.
 6. Kuštović, Tanja: Prilozi mjesta i smjera u staroslavenskom jeziku i hrvatskoglagoljskim tekstovima 14. i 15. stoljeća, Slovo, 56-57, ožujak 2008, str. 269-286
 7. Kuštović, Tanja: Tobožnji prilozi u Slovniku jazyka staroslovenskêho, Fluminensia, Zbornik u čast Ive Lukežić, Rijeka 2007, str. 193- 205.
 8. Kuštović, Tanja: Podsjetnik na djelo Vinka Premude, Knjige poštujući knjigama poštovan, Matica hrvatska, Zagreb 2010., str. 307- 314
 9. Kuštović, Tanja i Kuzmić, Boris: Branko Fučić i Bašćanska ploča, „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, ur. Tomislav Galović, Malinska- Rijeka- Zagreb, 2011., str. 615-620

IV. Prikazi

 1. Kulturološki eseji o počecima hrvatskog jezika (Stjepan Damjanović: Slovo iskona), Kolo, Zagreb, 2002; 277-281.
 2. O jeziku glagoljaša. (Stjepan Damjanović: Jezik hrvatskih glagoljaša), Kolo : časopis Matice hrvatske. 2 (2009) , 3-4; 190-194

IV. Stručni radovi

 1. Kuštović, Tanja i Kuzmić, Boris: Prinos Branka Fučića istraživanju Bašćanske ploče// 900 godina Bašćanske ploče / Dujmović, Milivoj (ur.) Rijeka, Baška : Povijesno društvo otoka Krka, 2000. 249-256.
 2. Spovid općena.Vijenac. VII (1999) , 132; 29.
 3. Georgius Sisgoreus Sibenicensis. Vijenac. VII (1999) , 136; 46.
 4. Kuštović, Tanja i Kuzmić, Boris: Branko Fučić i Bašćanska ploča, „Az grišni diak Branko pridivkom Fučić“, ur. Tomislav Galović, Malinska- Rijeka- Zagreb, 2011., str. 615-620

V. Recenzije i osvrti

 1. Kroatistička smotra.(Prvi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova I. i II.) Hrvatsko slovo. (1998), 157; 14.
 2. O piscima i čitateljima. (Petar Runje: O knjigama hrvatskih glagoljaša). Vijenac. VII. (1998), 119-120; 17.
 3. Vječne priče. (Ivana Brlić- Mažuranić: Priče iz davnine). Vijenac VII (1999), 141-142; 30.
 4. Poznati Petrinjci. (Ivica Golec: Petrinjski biografski leksikon). Vijenac. VII. (1999), 143; 16.
 5. Dometi. (Dometi 1-6). Vijenac. VIII (2000), 155; 37.
 6. Vrela. (Vrela 15-16). Vijenac. VIII (2000), 155; 37.
 7. Klasje naših ravni. (Klasje naših ravni 2). Vijenac. VIII (2000), 155; 37.
 8. Od povijesnica do aktualnosti. (Motrišta, 17/2000). Vijenac. VIII (2000), 155; 45.
 9. Hod stoljetni. (Renata Husinec, Petar Delić: Gimnazija u Križevcima). Vijenac. VIII (2000), 156; 36.)
 10. Tuđmanovi dosjei. (Motrišta 15/2000) Vijenac. VIII (2000), 160; 46.
 11. Poticaj etnolozima. (Ivan Zovko: Uvjerice). Vijenac. VIII (2000), 162; 46.
 12. Matica ide dalje. (Izvješće s glavne skupštine Matice hrvatske: Tanja Kuštović i Boris Kuzmić). Vijenac. VIII (2000), 164; 3-4.
 13. Mučenici iz Košica. (Stanislav Stolárik: Humenski zavod i trojica košičkih mučenika). Vijenac. VIII (2000), 172; 45.
 14. Zvučna cjelina. (Govor, 1). Vijenac. VIII (2000), 173; 17.
 15. Starosjediocima i putnicima. (Hrvoje Miletić: Đakovštinom utjelovljeni). Vijenac. VIII (2000), 174; 45.
 16. Znanstveno i toplo (Stjepan Damjanović: Filološki razgovori). Kolo, časopis Matice hrvatske. 1/2000 (2000) ; 510.
 17. Kulturološki eseji o počecima hrvatskog jezika (Stjepan Damjanović: Slovo iskona), Kolo, Zagreb, 2002; 277-281.
 18. O jeziku glagoljaša. // Kolo : časopis Matice hrvatske. 2 (2009) , 3-4; 190-194 (prikaz, ostalo).