Kroatistika › Nastavnici
Katedra za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo

Dr. sc. Ivana Eterović, poslijedoktorandica

, 01/4092-083

Vrijeme primanja: utorkom 9:30–10:30, B120

Biografija

eterovicIvana Eterović rođena je 1. kolovoza 1985. u Rijeci. Osnovnu i srednju školu završila je u Opatiji. Godine 2003. upisala je jednopredmetni studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Diplomirala je 2007. s temom Akcenatski tipovi pridjeva u mjesnome govoru Trtna (sinkronijski i dijakronijski aspekt). Iste godine upisala je Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika na Filozofskome fakultetu u Rijeci. Od listopada 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja na projektu Enciklopedija hrvatskoga glagoljaštva pri Katedri za staroslavenski jezik i hrvatsko glagoljaštvo na Odsjeku za kroatistiku zagrebačkoga Filozofskoga fakulteta.

Godine 2009. sudjelovala je na 42. Međunarodnome seminaru za makedonski jezik, književnost i kulturu u Ohridu.

Od 2010. do 2013. bila je nositeljicom fakultativnoga proseminara Staroslavenski i starohrvatski jezik na Zagrebačkoj slavističkoj školi u Dubrovniku.

U akademskoj godini 2011./2012. usavršavala se na Sveučilištu Karl-Franzens u Grazu u okviru četveromjesečne Ceepusove stipendije.

Doktorirala je 2014. s temom Sintaktička svojstva participa u jeziku hrvatskoglagoljskih misala.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=309716