Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Izv. prof. dr. sc. Ivana Brković

, +385 1 409 20 82

Vrijeme primanja: petkom 14–15, B-119

Biografija

brkovic

Ivana Brković rođena u Zagrebu. Diplomirala je kroatistiku (1999) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je i doktorirala (2011). Radila je kao profesorica Hrvatskog jezika u osnovnoj školi i honorarno kao lektor na Hrvatskom radiju (1999–2004), a od 2004. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku, kao znanstvena novakinja (2004–2011), viša asistentica (2011–2015), docentica (2015–2021) i kao izvanredna profesorica (2022–). Na preddiplomskom i diplomskom studiju kroatistike predaje obavezne i izborne kolegije iz hrvatske književnosti ranog novog vijeka.

Područja njezina znanstvenog interesa su hrvatska predmoderna književnost, književna imagologija, književna topografija i prostornost u književnosti, emocije u književnosti.

Sudjelovala je na projektima Leksikon hrvatske književne kulture 16. stoljeća (2004–2006) i Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća (2007–2013), koje je vodio prof. dr. Davor Dukić, a od 2021. suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Predmoderna hrvatska književnost u europskoj kulturi: kontakti i transferi koji vodi izv. prof. dr. Dolores Grmača.

Stručno se usavršavala na sveučilištima u Grazu (2003; 2007) i Beču (2006).

Od 2011. do 2015. na matičnom je odsjeku bila ECTS koordinatorica za međunarodnu suradnju. U razdoblju od 2012. do 2016. sudjelovala je u izradi ispita iz Hrvatskog jezika za državnu maturu, prvo kao članica stručne radne skupine, a onda kao recenzentica. Od 2016. do 2018. obavljala je dužnost voditeljice Katedre za stariju hrvatsku književnost. U dvogodišnjem mandatu (2017–2018) bila je zamjenica voditeljice Zagrebačke slavističke škole.

Članica je uredništva časopisa Croatica.

Godine 2019. za znanstvenu knjigu Političko i sveto: identitet prostora i prostori identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća (Zagreb–Dubrovnik: HAZU, 2018) dobila je Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Bibliografija

bib.irb.hr/lista-radova?autor=264911