Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Ivana Brković

, 01/4092-082

Vrijeme primanja: utorkom 11:00–12:00, B-119

Biografija

brkovicIvana Brković rođena je u Zagrebu. Završila je matematičku gimnaziju (MIOC) i diplomirala kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1999), na kojem je upisala poslijediplomski studij kroatistike (književni smjer). Nakon završenog diplomskog studija radila je kao profesor hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Sveta Nedelja i honorarno kao lektor u redakciji vijesti na Hrvatskom radiju. Od rujna 2004. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku. Doktorirala je 2011. s temom Semantika prostora u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća, pod mentorstvom prof. dr. Davora Dukića. Sudjeluje u nastavi hrvatske književnosti ranog novog vijeka. Glavna područja njezina istraživačkoga interesa su hrvatska književnost 17. stoljeća, hrvatski i europski barok, književna imagologija, književna topografija i prostornost u književnosti. Usavršavala se na sveučilištima u Beču i Grazu. Radila na istraživačkom projektu "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća", koji vodi prof. dr. Davor Dukić.

Bibliografija

bib.irb.hr/lista-radova?autor=264911