Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Doc. dr. sc. Dolores Grmača

, 01/4092-077

Vrijeme primanja: utorkom 15:00–16:00, B119

Biografija

grmacaZavršila je VII. gimnaziju u Zagrebu 1992. Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu završila je studij kršćanske duhovnosti 1995. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završila je studij kroatistike i povijesti 2001. Predavala je hrvatski jezik i povijest 2001–2003. u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Visokom (BiH). Znanstvena je novakinja 2003–2005. na Odsjeku za informacijske znanosti na projektu Hrvatska rječnička baština i računalni prikaz rječničkoga znanja, koji vodi prof. dr. sc. Damir Boras. Od 1. kolovoza 2005. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za stariju hrvatsku književnosti Odsjeka za kroatistiku, najprije na projektu Književna antropologija, a zatim na projektu Oniričko kao poetološki i antropološki problem koji vodi prof. dr. sc. Dunja Fališevac.

U okviru doktorskog studija književnosti usavršavala se u Beču (2007) i u Padovi (2008).

Od 2006. do 2009. obavljala je dužnost koordinatorice dviju međunarodnih znanstvenih CEEPUS-ovih mreža, a potom 2010–2011. ECTS koordinatorice Odsjeka za kroatistiku, te je sklopila 30-ak ugovora sa stranim sveučilištima u programu Erasmus.

Doktorirala je 2010. s temom “Alegorija putovanja u hrvatskoj renesansnoj književnosti”.

Od 2010. urednica je na projektu Enciklopedija Bosne Srebrene u Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža.

Do sada je sudjelovala na desetak međunarodnih i domaćih skupova, prvo radovima iz područja informacijskih znanosti, a zatim iz područja kroatistike.

Bibliografija

1. Grmača, Dolores (2011). “Euridikin prijestup u Vetranovićevoj transformaciji orfejskog mita”. Umjetnost riječi (u tisku).

2. Grmača, Dolores (2010). “Držićevi grijesi u tri prizora”. Marin Držić: 1508-2008. Zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Ur.: Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: HAZU, str. 247-279.

3. Grmača, Dolores (2009). “Držić i Vetranović: suhi javor i Dugi Nos”. U: Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana; u čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića. Dani hvarskog kazališta. Zagreb – Split: HAZU – Književni krug, str. 152-173.

4. Grmača, Dolores (2005). “Nalješkovićeve Pjesni bogoljubne u kontekstu pobožnosti bratovština”. U: Pučka krv, plemstvo duha. Zbornik radova o Nikoli Nalješkoviću. Ur.: Davor Dukić. Zagreb: Disput, str. 153-185.

5. Grmača, Dolores; Kubelka, Ozren; Ljubešić, Nikola (2005). “Development of a System for Computer-assisted Learning of Croatian Orthography Concerning the Yat Reflex (CAL-COR)”. U: IIS 2005 Proceedings. Ur.: Boris Aurer i Miroslav Bača. Varaždin: Faculty of Organization and Informatics Varaždin University of Zagreb, str. 455-461.

6. Boras, Damir; Grmača, Dolores; Ljubešić, Nikola (2005). “Computer-assisted Learning of Croatian Orthography concerning the YAT reflex (CAL-COR)”. U: Computers in Education, Proceedings MIPRO 2005, 28th International Convention. Ur.: Marina Čičin-Šain i dr. Rijeka: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics – MIPRO, str. 115-119.