Kroatistika › Nastavnici
Katedra za stariju hrvatsku književnost

Dr. sc. Goranka Šutalo, poslijedoktorandica

, 01/4092-075

Vrijeme primanja: prema dogovoru i/ili e-poštom

Biografija

sutaloGoranka Šutalo, rođena u Kutini, 1979. godine. Diplomirala 2004. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu hrvatski jezik i književnost i filozofiju (profesor hrvatskog jezika i književnosti i filozofije). Radila kao novinarka kulturne rubrike u Vjesniku, u Grafičkoj školi u Zagrebu te kao lektorica za strance na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u Croaticumu. Poslijediplomski doktorski studij ranog novog vijeka upisala u rujnu 2008. Od lipnja 2009. zaposlena kao znanstvena novakinja na Katedri za stariju hrvatsku književnost (projekt Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. st.)

Vanjska suradnica Leksikografskoga zavoda "Miroslav Krleža". Piše prikaze, osvrte i književne kritike u  časopisima Republika, Vijenac, Most i Književna Republika.

Bibliografija