Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Prof. dr. sc. Krešimir Mićanović

, 01/4092-099

Vrijeme primanja: prema e-dogovoru, B-105

Biografija

Krešimir Mićanović rođen 1968. godine u Brčkom. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završio studij kroatistike i južnoslavenskih filologija. Na istome je fakultetu obranio magistarski (Posvojnost u hrvatskome standardnom jeziku, 1999) i doktorski rad (Standardni jezik i problem komunikacijske kompetencije, 2004). Od kraja 2018. redoviti je profesor pri Katedri za hrvatski standardni jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao u nizu znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu. Vodio je Zagrebačku slavističku školu od 2009. do 2012. Član Komisije za standardne jezike pri Međunarodnom slavističkom komitetu. Glavna su područja  znanstvenog interesa: standardologija, jezična politika i povijest hrvatskoga jezičnog standarda.

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231912