Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Prof. dr. sc. Ivan Marković, predstojnik Katedre

E-adresa: ,

Konzultacije: B-105, prema e-dogovoru

Biografija

Rodio se u Zagrebu (1974), na zagrebačkome Filozofskom fakultetu diplomirao kroatistiku (1997), magistrirao (2001) i doktorirao (2007) hrvatski jezik. Od 1999. do 2003. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 2003. na Katedri za hrvatski standardni jezik: asistent (2003), viši asistent (2007), docent (2011), izvanredni profesor (2017), redoviti profesor (2022). Član suradnik HAZU u Razredu za filološke znanosti (2022).

Predaje Hrvatsku fonologiju, Hrvatsku morfologiju i Antropološku lingvistiku. Objavio osam autorskih knjiga (dvije u suautorstvu), priredio i uredio devet knjiga, objavio četrdesetak znanstvenih radova u časopisima i knjigama, izlagao na dvadesetak znanstvenih skupova. Za knjigu Hrvatska morfonologija dobio Godišnju državnu nagradu za znanost (2013).

G. 1999/2000. tajnik ondašnjega Vijeća za normu hrvatskoga književnog jezika. G. 2002. tajnik Uredništva Rasprava IHJJ. Od 2013. do 2023. urednik jezikoslovne biblioteke Thesaurus izdavačke kuće Disput, u kojoj je uredio devet knjiga. Od 2016. član Uredništva Croatice. Od ak. god. 2018/19. predstojnik Katedre za hrvatski standardni jezik. Ak. god. 2020/21–2021/22. pročelnik Odsjeka za kroatistiku.

Bibliografija

Hrvatska znanstvena bibliografija, Google Scholar