Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Izv. prof. dr. sc. Ivan Marković, predstojnik Katedre

Konzultacije: petkom 17–18, B-105

Biografija

Rodio se u Zagrebu (1974), na zagrebačkome Filozofskom fakultetu diplomirao (1997), magistrirao (2001) i doktorirao (2007) hrvatski jezik. Od 1999. do 2003. u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Od 2003. na Katedri za hrvatski standardni jezik.

Predaje Hrvatsku fonologiju, Hrvatsku morfologiju i Antropološku lingvistiku.

G. 2002. tajnik Uredništva Rasprava IHJJ. Od 2013. urednik jezikoslovne biblioteke Thesaurus izdavačke kuće Disput. Od 2016. član Uredništva Croatice.

Objavio sedam autorskih knjiga (dvije u suautorstvu), priredio šest knjiga, objavio tridesetak znanstvenih radova u časopisima i knjigama.

Godišnja državna nagrada za znanost u području humanističkih znanosti za značajno znanstveno dostignuće (Hrvatska morfonologija, 2013).

Bibliografija

Hrvatska znanstvena bibliografija, Google Scholar