Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Dr. sc. Helena Delaš, viša lektorica

, 01/4092-070

Vrijeme primanja: utorkom od 17:30 do 18:30, B123, prema e-dogovoru

Biografija

Rođena 1973. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu završila u Jarmini, matematičku Gimnaziju u Vinkovcima, a u Osijeku srednju glazbenu školu. Studirala jednopredmetnu kroatistiku na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala 1999. (profesor hrvatskoga jezika i književnosti), magistrirala 2003. na Poslijediplomskome znanstvenom studiju kroatistike jezičnoga smjera, doktorirala 2009. na Doktorskome studiju kroatistike. 2002. godine izabrana u zvanje mlađeg asistenta na Katedri za hrvatski jezik i književnost u Odsjeku za izobrazbu učitelja Učiteljske akademije Sveučilišta u Zagrebu. 2003. godine izabrana u nastavno zvanje lektora za predmet Jezične vježbe na Katedri za hrvatski standardni jezik u Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U skladu sa svojim znanstvenim i stručnim interesom diplomirala, magistrirala i doktorirala na temama iz akcentologije hrvatskoga jezika (tema diplomskoga rada: Jedan ogled naglaska posavskoga govora; tema magistarskoga rada: Silazni naglasci na nepočetnim slogovima riječi, tema doktorskoga rada: Hrvatska standardna prozodija s obzirom na usporedbu dvaju naglašivanja: Starčevićeva i Daničićeva). Važniji objavljeni radovi: Prozodija Šime Starčevića, Pergamena, Zagreb, 2012. (znanst. monografija); Hrvatska preskriptivna akcentologija, Pergamena, Zagreb, 2013. (znanst. monografija).

 

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=269174