Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Doc. dr. sc. Iva Nazalević Čučević

, 01/4092-074

Vrijeme primanja: ponedjeljkom od 11:00 do 12:00, B-124 

Biografija

nazalevicRođena je 1979. u Banjoj Luci. U Zagrebu je završila osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2005. na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij Kroatistike i Slavistike – Makedonistiku i Slovenistiku. Doktorsku disertaciju Kontrastivna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku obranila je 2015. Od 2. prosinca 2020. u znanstveno-nastavnom je zvanju docenta pri Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku. Izvodi nastavu iz kolegija Hrvatski standardni jezik – Sintaksa, Sintaksa padeža i Jezične vježbe II. Od 2009. do 2013. bila je suradnica na znanstveno-istraživačkom projektu Metodologija i izrada udžbenika i testiranja za hrvatski kao drugi i strani jezik (130-0000000-3623). Od 1. veljače 2020. suradnica je na četverogodišnjem istraživačkom projektu Sintaktička i semantička analiza dodataka i dopuna u hrvatskom jeziku (SARGADA, 2019-04-7896), koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Bavi se hrvatskom sintaksom te usporednim proučavanjima sintakse hrvatskoga i južnoslavenskih jezika, u prvome redu makedonskoga. Znanstveni joj je fokus na temama iz područja gramatičkoga ustroja rečenice, sintakse padeža i sintaktičke negacije. Sintaktička je negacija tema njezine znanstvene monografije Sintaktička negacija – Usporedna analiza sintaktičke negacije u hrvatskome i makedonskome jeziku (Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2016). Posvećena je i temama inojezičnoga hrvatskoga. Izlagala je na dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Autorica je i suautorica dvadesetak znanstvenih i stručnih radova i poglavlja u knjigama. Članica je Hrvatskoga filološkoga društva.

Bibliografija

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/32672