Kroatistika › Nastavnici
Katedra za hrvatski standardni jezik

Izv. prof. dr. sc. Tatjana Pišković

,

Vrijeme primanja: prema e-dogovoru

Biografija

piskovicRođena u Zaboku gdje je završila opću gimnaziju. Na zagrebačkome Filozofskom fakultetu diplomirala kroatistiku i komparativnu književnost (2003) i doktorirala hrvatski jezik (2010). Akademske godine 2003/2004. radila kao vanjska suradnica na Croaticumu. Od 2004. zaposlena na Katedri za hrvatski standardni jezik.

Predaje Hrvatsku morfologiju i Hrvatsku leksikologiju.

Od 2012. do 2016. zamjenica voditelja Zagrebačke slavističke škole, od 2017. do 2021. voditeljica Zagrebačke slavističke škole.

Članica uredništva časopisa Suvremena lingvistika i Croatica.

Zahvaljujući stipendijama mrežâ CEEPUS i Erasmus, boravila na stručnom usavršavanju u Grazu (2007) i Amsterdamu (2015).

Dobitnica Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu za monografiju Gramatika roda (2011).

Bibliografija

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=277410