Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
29. 9. 2012.

Svjetska književnost u nastavi

Nositelj kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

Izvođač kolegija: dr. sc. Vlado Pandžić, red. prof. (u trajnom zvanju)

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status (obvezni/izborni i stupanj izbornosti): obvezni

Semestar izvođenja (svejedno/zimski/ljetni/oba): 9. semestar (zimski); V. godina

Oblici nastave (P/S/V) s brojem sati semestralno: 1 + 1

Uvjeti za upis kolegija: -

Način provjere znanja: pismeni i usmeni

Cilj kolegija (očekivane kompetencije): Upoznavanje studentica/studenata s teorijom i praksom nastave (školske recepcije) svjetske književnosti te osposobljavanje za izvedbu te nastave u osnovnoj školi i srednjim školama.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Svjetska književnost u hrvatskim nastavnim programima (uvodno predavanje)
 2. Svjetska književnost u osnovnoj školi
 3. Temeljna civilizacijska književna djela u srednjoškolskoj nastavi
 4. Stara grčka književnost u srednjoškolskoj nastavi
 5. Rimska književnost u srednjoškolskoj nastavi
 6. Europska srednjovjekovna književnost u srednjoškolskoj nastavi
 7. Predrenesansa i humanizam u srednjoškolskoj nastavi
 8. Renesansa u srednjoškolskoj nastavi
 9. Barok u srednjoškolskoj nastavi
 10. Klasicizam i prosvjetiteljstvo u srednjoškolskoj nastavi
 11. Romantizam u srednjoškolskoj nastavi
 12. Realizam u srednjoškolskoj nastavi
 13. Naturalizam u srednjoškolskoj nastavi
 14. Modernizam u srednjoškolskoj nastavi
 15. Postmodernizam u srednjoškolskoj nastavi

Literatura

Obvezna literatura (samo izabrana poglavlja prema sadržaju kolegija):

 • Milivoj Solar, Povijest svjetske književnosti, Zagreb, 2003.
 • Vlado Pandžić, Putovima školske recepcije književnosti, Zagreb, 2001.
 • Vlado Pandžić - Goran Novaković, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 1, Zagreb, 2004.
 • Goran Novaković - Vlado Pandžić, Hrvatska čitanka iz svjetske književnosti 2, Zagreb, 2006.

Dopunska literatura (neobvezna literatura):

 • Nevenka Košutić-Brozović, Čitanka iz stranih književnosti, 1, Zagreb, 1996. Nevenka Košutić-Brozović, Čitanka iz stranih književnosti, 2, Zagreb, 2006.
 • Ivo Frangeš, Čitanka iz svjetske književnosti, Zagreb, 1953.
 • Vlado Pandžić - Gea Cetinić, Hrvatska čitanka 1: Udžbenik za prvi razred gimnazije, Zagreb, 2004.
 • Gea Cetinić - Vlado Pandžić, Hrvatska čitanka 3: Udžbenik za treći razred gimnazije, Zagreb, 2004.
 • Leksikon antičkih autora, Zagreb, 1996.
 • Leksikon stranih pisaca, Zagreb, 2001.
 • Leksikon svjetske književnosti: djela, Zagreb, 2004.
 • Ivan Slamnig, Svjetska književnost zapadnoga kruga, Zagreb, 1990.
 • Povijest svjetske književnosti, 1, Zagreb, 1982.
 • Povijest svjetske književnosti, 2, Zagreb, 1977.
 • Povijest svjetske književnosti, 3, Zagreb, 1982.
 • Povijest svjetske književnosti, 4, Zagreb, 1974.
 • Povijest svjetske književnosti, 5, Zagreb, 1974.
 • Povijest svjetske književnosti, 6, Zagreb, 1976.
 • Povijest svjetske književnosti, 7, Zagreb, 1975.
 • 100 najvećih djela svjetske književnosti, Zagreb, 1970.
 • Zdeslav Dukat, Grčka tragedija, Zagreb, 1996.
 • Vesna Krmpotić, Tisuću lopoča, Zagreb, 1994.
 • Radoslav Katičić, Stara indijska književnost, Zagreb, 1973.
 • Milivoj Sironić, Rasprave o helenskoj književnosti, Zagreb, 1995.
 • Viktor Žmegač, Težišta modernizma, Zagreb, 1986.
 • Ivo Vidan, Roman struje svijesti, Zagreb, 1971.
 • Aleksandar Flaker, Proza u trapericama, Zagreb, 1983.
 • Ingrid Šafranek - Branimir Donat, Temelji modernog romana, Zagreb, 1971.
 • Frano Čale, Petrarca i petrarkizam, Zagreb, 1971.
 • Viktor Žmegač, Povijesna poetika romana, Zagreb, 1991.
 • Pavao Pavličić, Poetika manirizma, Zagreb, 1988.