Silabi i rokovi › Silabi: zimski semestar
28. 9. 2016.

Hrvatska dječja književnost

Nositeljica kolegija: doc. dr. sc. Marina Protrka

Izvođačica kolegija: dr. sc. Lana Molvarec

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, zimski

Status: izborni kolegij

Godina na kojoj se izvodi: 1., 2. i 3. godina preddiplomskog jednopredmetnog studija kroatistike

Oblik nastave: predavanja, rasprave, studentska izlaganja, individualne i grupne vježbe

Cilj kolegija: upoznati studentice i studente s povijesnim, stilskim i ideološkim značajkama hrvatske dječje književnosti te istraživačkim pristupima dječjoj književnosti. Potaknuti studente da se kroz samostalan rad i zajedničku raspravu kritički odrede prema  ključnim pojmovima i problemima istraživanja dječje književnosti.

Obaveze: 80% prisutnost na nastavi, sudjelovanje na mrežnom forumu kolegija, aktivno sudjelovanje u raspravama i vježbama, čitanje te bilješke o svim tekstovima najavljenim za seminarsku raspravu, samostalno izlaganje.   

Način provjere znanja: pismeni ispit

Opis kolegija: Kolegij polazi od shvaćanja književnosti i djetinjstva kao kulturnih, povijesno i društveno specifičnih kategorija. Slijedom povijesnih i poetičkih značajki prominentnih formi dječje književnosti (bajka, basna, dječji roman, dječja poezija, slikovnica i sl.) kolegij uvodi u ključne analitičke pojmove u području proučavanja dječje književnosti (peritekst, epitekst, implicitni čitatelj, prijevod, djetinjstvo i dr.), zatim u problematiku odnosa hrvatske dječje književnosti i drugih književnosti (hrvatske nedječje književnosti, svjetske književnosti, usmene književnosti, popularne književnosti i sl.), kao i u modele njezina proučavanja i/ili podučavanja u različitim institucionalnim okvirima (npr. osnovnoškolskom, visokoškolskom) i modalitetima (lektira, dječje knjižnice i sl.). Seminarska nastava bit će posvećena iščitavanju tekstova većinom hrvatske, manjim dijelom svjetske, dječje književnosti u svjetlu kulturnog obrata (cultural turn) koji je već nekoliko desetljeća prisutan u proučavanjima nedječje književnosti, no čije mogućnosti nisu do kraja iskorištene u domaćim istraživanjima dječje književnosti. To znači da pri interpretaciji tekstova pažnja neće biti usredotočena samo na njihove formalne, žanrovske ili stilističke odrednice, nego osobito na konstrukciju predodžbe djeteta i djetinjstva, roda, klase, nacije, Drugih, kao i na političke i ideološke mehanizme koji stoji u pozadini tih konstrukcija.

1. Uvod u kolegij: upoznavanje sa strukturom kolegija, načinom rada i literaturom.

2. Definicije dječje književnosti: osnovni pojmovi, povijesna dinamika, prijepori i tendencije. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić Mažuranić.

3. Povijest djetinjstva i dječja književnost: odrednice dječje književnosti i specifičnosti povijesti dječje književnosti. Proizvodnost i proizvedenost dječje književnosti. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Sunčane Škrinjarić Ulica predaka.

4. Polje dječje književnosti: Nakladnici, nagradne knjige, lektira. Književna nagrade. Kanon dječje književnosti. (Auto)cenzura. Procesi specijalizacije i profesionalizacije u području dječje književnosti i istraživanja dječje književnosti. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Josip Pavičića Poletarci te Ferenca Molnára Junaci Pavlove ulice.

5. Autor i čitatelj. Autorstvo, anonimnost, kolektivno autorstvo (autor i ilustrator, autor i prevoditelj), varijantnost. Historiografija i etnografija čitanja, čitanje i književna teorija (teorija čitateljskog odgovora, implicitni čitatelj, interpretativne zajednice). Transmedijalnost i transtekstualnost dječje književnosti: ilustracija, slikovnica i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se slikovnice Janko Raščupanko (Heinrich Hoffmann) i Tamo gdje su divlji stvori (Maurice Sendak).

6. Žanr: dječja književnost kao žanrovska književnost, žanrovi dječje književnosti. Pripovijetka, igrokaz i strip. Dječja književnost i popularna kultura. U okviru seminarske nastave analizirat će se fantasy novela Koralina Neila Gaimana i strip Borovnice Darka Macana.

7. Slikovnica: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Odnos slikovnice i ilustrirane knjige, naratološki i semiotički pristupi. U okviru seminarske nastave analizirat će se slikovnica Svjetlana Junakovića Velika knjiga portreta te Krava na mjesecu autora teksta i ilustratora Dušana Vukotića te ilustratora Rudolfa Borošaka i Posjet iz svemira autora teksta Dušana Vukotića i ilustratora Pavla Štaltera.

8. Dječji roman: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Pustolovni roman, roman o siročetu, roman o dječjoj družbi i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Mate Lovraka Vlak u snijegu te roman Ivana Kušana Koko u Parizu.

9. Bajka: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Bajka i priča, bajka i usmena književnost, bajka i institucije dječje književnosti i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se Priče iz davnine (izbor) Ivane Brlić Mažuranić.

10. Dječja poezija: povijesne i poetičke odrednice dječje poezije. U okviru seminarske nastave analizirat će se sljedeća djela: Strašna djeca Gorana Babića, Kako živi Antuntun  Grigora Viteza i Tomislava Torjanca i Grga Čvarak Ratka Zvrka i Tomislava Torjanca.

11. Animalistička dječja književnost: Povijesne, poetičke i ideološke odrednice basne, priče o životinjama, animalističkog romana, animalističke poezije i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Božidara Prosenjaka Divlji konj.

12. Adolescentska književnost: povijesne, poetičke i ideološke odrednice, žanrovi, mediji. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Jože Horvata Sedmi be.

13. Sinteza i evaluacija: dječja književnost kao kompleksno, dinamično i analitički zahtjevno istraživačko područje i kulturna praksa.

Ispitna literatura

 • Hameršak, Marijana i Dubravka Zima (2015) Uvod u dječju književnost. Zagreb: LeykamInternational.

Dodatna literatura i izvori

 • Batinić, Štefka. 2004. „'Crna pedagogija' u hrvatskim dječjim časopisima 19. stoljeća“. Anali za povijest odgoja (IV), str. 37-49.
 • Batinić, Štefka i Berislav Majhut. 2001. Od slikovnjaka do Vragobe: hrvatske slikovnice do 1945. Zagreb: Hrvatski školski muzej.
 • Bošković-Stulli, Maja. 1983. „Svijet bajke i dijete“. U: Usmena književnost nekad i danas. Beograd: Prosveta, str. 187-196.
 • Crnković, Milan. 1978. „Dječja poezija“. U Hrvatska dječja književnost do kraja XIX stoljeća. Zagreb: Školska knjiga, str. 52-100.
 • Culler, Jonathan. 2001. Književna teorija: vrlo kratak uvod. Zagreb: AGM. (Poglavlja „Književnost – što je to i je li to uopće bitno?“)
 • Hameršak, Marijana. 2004. „Desetljeća Arièsove povijesti djetinjstva”. Časopis za suvremenu povijest 36/3: 1061-1078.
 • Hameršak, Marijana. 2009. „Višestruki odnosi i neočekivani ishodi: prvo stoljeće hrvatske dječje književnosti iz vizure povijesti čitanja, knjige i djetinjstva”. Časopis za suvremenu povijest 41/3: 783-804.
 • Hameršak, Marijana. 2013. „Autor dječje književnosti: perspektive jedne drugosti”. Detinjstvo 39/1: 3-16.
 • Hourihen, Margery.1997. „The Linear Journey“ U: Deconstructing the Hero: Literary Theory nad Children's Literature. London and New York: Routledge, str. 46-51.
 • Majhut, Berislav. 2005. Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman do 1945. Zagreb: FF press.
 • Rudan, Evelina. 2012. „Strah na dvije razine: likovi kojih se plaše odrasli i likovi kojima odrasli plaše djecu“. U: Peti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova. Turk Marija i Ines Srdoč-Konestra, ur. Rijeka: Filozofski fakultet, str. 669-676.
 • Rudd, David. 2009. "Animals and Object Stories". U:Grenby, M. O. i Andrea Immel (ur.), The Cambridge Companion to Children's Literature (str. 242-257). Cambridge: Cambridge University Press
 • Soriano, Marc. 1972. „Djetinjstvo umjetnosti: priče o životinjama, priče za upozorenje, pjesmice“. Umjetnost i dijete: dvomjesečnik za estetski odgoj, dječje stvaralaštvo i društvene probleme mladih 23: 70-79.
 • Soriano, Marc. 1969. "From Tales of Warning to Formulettes: The Oral Tradition in French Children's Literature". Yale French Studies 43: 24-43. Prevela Julia Bloch Frey.
 • Zima, Dubravka. 2001. „Priče iz davnine i neoromantizam“. U Ivana Brlić Mažuranić. Zagreb: Školska knjiga, str. 104-132.
 • Zima, Dubravka. 2012. Kraći ljudi: povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu. Zagreb: Školska knjiga.