Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
31. 3. 2017.

Od čitanja do interpretacije

Nositelj: Prof. dr. sc. Krešimir Bagić

Izvođač: Prof. dr. sc. Krešimir Bagić

ECTS: 4 boda

Trajanje: 1 semestar

Oblik nastave: 2 sata predavanja, 1 sat seminara

Status: izborni kolegij u diplomskom studiju

Semestar: ljetni

Uvjeti:  –

Cilj: Polaznici kolegija osvijestit će ulogu i smisao komentatorskog diskurza, upoznati analitički metajezik te biti osposobljeni za samostalne interpretacije različitih tipova tekstova i njihovih konteksta. Kolegij će među ostalim ponuditi kratku povijest pisma i čitanja, različite konceptualizacije kritičkoga diskurza, birana poglavlja o cenzuri, polemici te o statusu jezika u književnome tekstu. Temeljni korpus na kojemu će se raditi, unutar kojega će se izdvajati i opisivati ključni fenomeni, poetike, stilovi i tekstovi  bit će korpus hrvatske književnosti nastale između 1970. i 2010. godine.

Način polaganja ispita: seminarski rad; čitateljski nagovor; kontinuirano praćenje; pismeni ispit

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Kratka povijest pisma i čitanja
 2. Zabranjeno čitanje – ulomci iz povijesti cenzure
 3. Privatno i kritičko čitanje – spontana, stručna i umjetnička kritika
 4. Dva pjesnička koncepta: S. Mihalić, MetamorfozaI. Slamnig, Ubili su ga ciglama
 5. Sedamdesete: Hrvatsko proljeće, kultura i popularna kultura
 6. Sedamdesete: Tri koncepta pjesništva – Jesu li borhesovci čitali Borgesa?
 7. Osamdesete: Od Partije bez teksta do strasti razlike
 8. Osamdesete: Postmodernističke poetike – Od 29 redaka do kronisterije
 9. Devedesete: Globalizacija, rat, biljezi i bilježenje vremena
 10. Devedesete: Književnost svjedočenja – Minimalistički fin de siècle
 11. Nulte: Svijet – terorizam i mediokracija; Hrvatska – euforija i depresija
 12. Nulte: Književnost u četiri pojma – stvarnost, FAK, medij, reklama
 13. Jezik u književnom tekstu: polemika: Jonke – Marinković
 14. Jezik u književnom tekstu: stavovi suvremenih pisaca
 15. Zaključne napomene

Literatura

Obvezna

 • Bagić, Krešimir. 2016. Uvod u suvremenu hrvatsku književnost. Zagreb: Školska knjiga
 • Compagnon, Antoine. 2007. Čitatelj. Demon teorije. 161-191. Prev. M. Čale. Zagreb: AGM.
 • Culler, Jonathan. 2001. Jezik, značenje i interpretacija. Književna teorija. Vrlo kratak uvod. 67-81. Prev. M. Hameršak. Zagreb: AGM.
 • Eco /Eko/, Umberto. 2001. Granice tumačenja.  Prev. M. Piletić. Beograd: Paideia.
 • Felski, Rita. 2016. Namjene književnosti.Prev. V Cvetković Sever. Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Manguel, Alberto. 2001. Povijest čitanja. Zagreb. Prev. Ž. Filipi. Zagreb: Prometej
 • Thibaudet, Albert. 1944. Fiziologija kritike. Prev. M. Štetić. Zagreb: Hrvatski izdavalački bibliografski zavod.

Izborna

 • Bagić, Krešimir – Marina Mađarević – Tea Sesar – Biljana-Valentina Šklebek – Josipa Zečević (ur.). Leksikon hrvatskih književnih kritičara. Zagreb – Đakovo: AGM – Matica hrvatska – DHK Ogranak slavonsko-baranjski-srijemski.
 • Baker [Bejker], Catherine. 2011. Zvuci granice. Popularna muzika, rat i nacionalizam u Hrvatskoj posle 1991. Prev. I Cvijanović i A. Bešić. Beograd: XX vek.
 • Barthes, Roland. 2009. Kritika i istina. Prev. L. Čale-Feldman. Zagreb: Algoritam.
 • Biti, Vladimir. 1983. Književna kritika. Uvod u književnost. 93-137. Zagreb: GZH.
 • Čale Feldman, Lada. 2006. Bijela knjiga, nepoćudna književnost u kulturnoindustrijskoj perspektivi. Devijacije i promašaji (ur.: L. Čale Feldman i I. Prica). Str. 52–69. Za­greb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 • Čale Feldman, Lada. 2009. Humor, ironija, parodija i travestija u hrvatskoj drami se­damdesetih. Povijest hrvatskoga jezika/ Književne prakse sedamdesetih. Zbornik radova 38. seminara Zagrebačke slavističke škole. (ur. K. Mićanović). Str. 173–185. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola.
 • Duda, Dean. 2010. Hrvatski književni bajkomat. Zagreb: Disput.
 • Duda, Dean. 2006. Užas je moja furka. Socijalistički urbani imaginarij Branimira Štu­lića. Devijacije i promašaji (ur.: L. Čale Feldman i I. Prica). Str. 95–120. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
 • Duda, Igor. 2010. Pronađeno blagostanje. Svakodnevni život i potrošačka kultura 1970–ih i 1980–ih. Zagreb: Srednja Europa.
 • Genette /Ženet/, Gérard. 2002. Da umreš od smeha. Figure V. 137-237. Prev. V. Kapor. Novi Sad: Svetovi.
 • Hačion [Hutcheon], Linda. 1996. Poetika postmodernizma. Prev. V. Gvozden i Lj. Stan­ković. Novi Sad: Svetovi.
 • Hirsch /Hirš/, Eric Donald. 1983. Tumačenje i kritika. Načela tumačenja. Str. 148–185. Prev. T. Vučković. Beograd: Nolit.
 • Jambrešić Kirin, Renata. 1997. Egzil i hrvatska ženska autobiografska književnost 90-ih. Reč 2: 175–197.
 • Kolanović, Maša. 2011. Udarnik! Buntovnik? Potrošač... Zagreb: Ljevak.
 • Milanja, Cvjetko. 2003. Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. III. Zagreb: AltaGAMA.
 • Milanja Cvjetko. 2012. Hrvatsko pjesništvo od 1950. do 2000. IV(1–2). Zagreb: AltaGAMA.
 • Milanja, Cvjetko. 2014. Pitanjaška ideja književnosti. Zagreb: AltaGAMA.
 • Novak, Slobodan Prosperov. 2004. Povijest hrvatske književnosti. Sv. III–IV. Split: Slobodna Dalmacija – Marjan tisak.
 • Oblučar, Branislav. 2009. Nulte, dobra pjesnička berba. Osvrt na pjesništvo mlađe generacije u Hrvatskoj. Sarajevske sveske 25–26: 95–99.
 • Pavičić, Jurica. 2000. Hrvatski fantastičari. Jedna književna generacija. Zagreb: ZZK FF.
 • Perasović, Benjamin. 2001. Urbana plemena. Sociologija subkultura u Hrvatskoj. Za­greb: HSN.
 • Postnikov, Boris. 2012. Književnost i(li) reklama? Diskurs i ekonomija oglašavanja u suvremenoj hrvatskoj prozi. Vila – kiklop – kauboj. Čitanja hrvatske proze (ur. A. Ryznar). Str. 133–153. Zagreb: ZSS.
 • Pogačnik, Jagna. 2012. Kombajn na književnom polju (proze, pisci, pojave). Zagreb: HDP.
 • Ponoš, Tihomir. 2007. Na rubu revolucije – studenti ’71. Zagreb: Profil.
 • Primorac, Strahimir. 2005. Prozor u prozu. Zagreb: DHK.
 • M. Radović (prir.). 1989. Savremene teorije čitanja. Književna kritika 3: 7-114.
 • Rem, Goran. 2010. Pogo i tekst. Zagreb: MeandarMedia.
 • Ryznar, Anera. 2013. Interdiskurzivnost u suvremenom hrvatskom romanu. Doktorski rad. Zagreb: Filozofski fakultet.
 • Sablić Tomić, Helena. 2005. Gola u snu. O ženskom književnom identitetu. Zagreb: Znanje.
 • Srhoj, Vinko. 1998. Grupa Biafra 1970.–1978. (doktorska disertacija). Zadar.
 • Starobinski, Jean. 1990. Kritički odnos – Leo Špicer i stilističko čitanje. Kritički odnos. Str. 7-41. Prev. I. Dimić. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića.
 • Škreb, Zdenko. 1983. Interpretacija. U: Uvod u književnost. 629-642. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske.
 • Vrgoč, Dubravka. 1997. Nova hrvatska drama. Kolo 2: 125–181.
 • Vuković, Tvrtko. 2005. Svi kvorumaši znaju da nisu kvorumaši – aporije reprezentacije u kvorumaškome pjesništvu. Zagreb: Disput.
 • Vuković, Tvrtko. 2012. Čitljivost i nečitljivo. Ratno i stvarnosno pjesništvo u devedesetima između kanona i treša. Povijest hrvatskoga jezika / Književnost i kultura devedesetih. Str. 137-154. Zagreb: ZSS.
 • Zlatar Violić, Andrea. 2006. Pretvorbe ženskog glasa u suvremenoj hrvatskoj prozi. Sarajevske sveske 13: 97–128.
 • 2010. Bijela knjiga Stipe Šuvara. Originalni dokument Centra CK SKH za informiranje i propagandu od 21. ožujka 1984. Zagreb: Edicija Večernji.
 • 2010. Znakovi i simboli. Slikovni vodič kroz njihovo podrijetlo i značenje. Prev. K. Meštrović. Zagreb: Profil.

Antologije, pregledi, panorame

 • Bagić, Krešimir. 2003. Goli grad: antologija hrvatske kratke priče osamdesetih i devedesetih. Zagreb: Naklada MD.
 • Boko, Jasen. 2002. Nova hrvatska drama: izbor iz drame devedesetih. Zagreb: Znanje.
 • Čegec, Branko – Miroslav Mićanović. 1995. Strast razlike, tamni zvuk praznine. Quorum 5/6.
 • Đurđević, Miloš. 2004. Rušenje orfičkog hrama: antologija novije hrvatske poezije. Zagreb: V.B.Z.
 • Mićanović, Miroslav. 2006. Utjeha kaosa. Zagreb: ZSS.
 • Mrkonjić, Zvonimir. 2004. Međaši. Zagreb: Profil.
 • Pogačnik, Jagna. 2008. Tko govori, tko piše: antologija suvremene hrvatske proze. Zagreb: ZSS.
 • Rafolt, Leo. 2007. Odbrojavanje: antologija suvremene hrvatske drame. Zagreb: ZSS.
 • Šodan, Damir. 2010. Drugom stranom: antologija suvremene hrvatske „stvarnosne“ poezije. Zagreb: Ljevak.
 • Vuković, Tvrtko. 2001. Off-line. Hrvatsko pjesništvo devedesetih. Quorum 5/6.