Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
22. 2. 2018.

Hrvatska dječja književnost

Nositeljice i izvođačice kolegija: doc. dr. sc. Marina Protrka Štimec, dr. sc. Lana Molvarec, poslijedoktorandica

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, ljetni

Status: izborni kolegij

Godina na kojoj se izvodi: preddiplomski jednopredmetni studij kroatistike

Oblik nastave: predavanja, seminarske rasprave, individualni rad

Cilj kolegija: upoznati studentice i studente s povijesnim, stilskim i ideološkim značajkama hrvatske dječje književnosti te istraživačkim pristupima dječjoj književnosti. Potaknuti studente da se kroz samostalan rad i zajedničku raspravu kritički odrede prema  ključnim pojmovima i problemima istraživanja dječje književnosti.

Obaveze: 80% prisutnost na nastavi, sudjelovanje na forumu kolegija, tjedne bilješke pročitanih primarnih tekstova, aktivno sudjelovanje u seminarskim raspravama, samostalno izlaganje.

Način provjere znanja: pismeni ispit

Opis kolegija: Kolegij polazi od shvaćanja književnosti i djetinjstva kao kulturnih, povijesno i društveno specifičnih kategorija. Slijedom povijesnih i poetičkih značajki prominentnih književnih žanrova i nakladničkih formi dječje književnosti (bajka, basna, dječji roman, dječja poezija, slikovnica i sl.) kolegij uvodi u ključne analitičke pojmove u području proučavanja dječje književnosti (peritekst, epitekst, implicitni čitatelj, prijevod, djetinjstvo i dr.), zatim u problematiku odnosa hrvatske dječje književnosti i drugih književnosti (hrvatske književnosti, svjetske književnosti, usmene književnosti, popularne književnosti i sl.), kao i u modele njezina proučavanja i/ili podučavanja u različitim institucionalnim okvirima (npr. osnovnoškolskom, visokoškolskom) i modalitetima (lektira, dječje knjižnice i sl.). Seminarska nastava bit će fokusirana na pojam radikalne dječje književnosti u okviru kojeg će se analizirati tekstovi hrvatske i svjetske dječje književnosti.

1. Uvod u kolegij: upoznavanje sa strukturom kolegija, načinom rada i literaturom.

2. Definicije dječje književnosti: osnovni pojmovi, povijesna dinamika, prijepori i tendencije. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Ivana Kušana Koko i duhovi te film Daniela Kušana Koko i duhovi.

3. Povijest djetinjstva i dječja književnost: odrednice dječje književnosti i specifičnosti povijesti dječje književnosti. Proizvodnost i proizvedenost dječje književnosti. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Sunčane Škrinjarić Ulica predaka.

4. Polje dječje književnosti: Nakladnici, nagradne knjige, lektira. Književna nagrade. Kanon dječje književnosti. (Auto)cenzura. Procesi specijalizacije i profesionalizacije u području dječje književnosti i istraživanja dječje književnosti. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Pipi Duga Čarapa Astrid Lindgren.

5. Autor i čitatelj. Autorstvo, anonimnost, kolektivno autorstvo (autor i ilustrator, autor i prevoditelj), varijantnost. Historiografija i etnografija čitanja, čitanje i književna teorija (teorija čitateljskog odgovora, implicitni čitatelj, interpretativne zajednice). Transmedijalnost i transtekstualnost dječje književnosti: ilustracija, slikovnica i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Mate Lovraka Vlak u snijegu.

6. Žanr: dječja književnost kao žanrovska književnost, žanrovi dječje književnosti. Pripovijetka, igrokaz i strip. Dječja književnost i popularna kultura. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Koralina Neila Gaimana.

7. Slikovnica: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Odnos slikovnice i ilustrirane knjige, naratološki i semiotički pristupi. U okviru seminarske nastave analizirat će se slikovnice Svjetlana Junakovića Velika knjiga portreta i Mauricea Sendaka Where the Wild Things Are.

8. Dječji roman: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Pustolovni roman, roman o siročetu, roman o dječjoj družbi i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić.

9. Bajka: povijesne, poetičke i ideološke odrednice žanra. Bajka i priča, bajka i usmena književnost, bajka i institucije dječje književnosti i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se bajke Ivane Brlić Mažuranić Šuma Striborova i Kako je Potjeh tražio istinu.

10. Dječja poezija: povijesne i poetičke odrednice dječje poezije. U okviru seminarske nastave analizirat će se sljedeća djela: Strašna djeca Gorana Babića, Kako živi Antuntun  Grigora Viteza i Tomislava Torjanca.

11. Animalistička dječja književnost: Povijesne, poetičke i ideološke odrednice basne, priče o životinjama, animalističkog romana, animalističke poezije i dr. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Božidara Prosenjaka Divlji konj.

12. Adolescentska književnost: povijesne, poetičke i ideološke odrednice, žanrovi, mediji. U okviru seminarske nastave analizirat će se roman Jože Horvata Sedmi be.

13. Sinteza i evaluacija: dječja književnost kao kompleksno, dinamično i analitički zahtjevno istraživačko područje i kulturna praksa.

Obavezna ispitna literatura

 • Hameršak, Marijana i Dubravka Zima (2015) Uvod u dječju književnost. Zagreb: Leykam International.

Izborna literatura i izvori

 • Batinić, Štefka i Berislav Majhut. 2001. Od slikovnjaka do Vragobe: hrvatske slikovnice do 1945. Zagreb: Hrvatski školski muzej.
 • Crnković, Milan 1978. „Dječja poezija“. U Hrvatska dječja književnost do kraja XIX stoljeća. Zagreb: Školska knjiga, str. 52-100.
 • Culler, Jonathan. 2001. Književna teorija: vrlo kratak uvod. Zagreb: AGM. (Poglavlja „Književnost – što je to i je li to uopće bitno?“)
 • Hameršak, Marijana. 2004. „Desetljeća Arièsove povijesti djetinjstva”. Časopis za suvremenu povijest 36/3: 1061-1078.
 • Hameršak, Marijana. 2009. „Višestruki odnosi i neočekivani ishodi: prvo stoljeće hrvatske dječje književnosti iz  vizure povijesti čitanja, knjige i djetinjstva”. Časopis za suvremenu povijest 41/3: 783-804.
 • Hameršak, Marijana. 2013. „Autor dječje književnosti: perspektive jedne drugosti”. Detinjstvo 39/1: 3-16.
 • Majhut, Berislav. 2005. Pustolov, siroče i dječja družba: hrvatski dječji roman do 1945. Zagreb: FF press (poglavlja: „Dječje vrijednosti“ i „Zaključak“).
 • Reynolds, Kimberley. 2007. Radical Children’s Literature. New York: Palgrave Macmillan.
 • Soriano, Marc. 1972. „Djetinjstvo umjetnosti: priče o životinjama, priče za upozorenje, pjesmice“. Umjetnost i dijete: dvomjesečnik za estetski odgoj, dječje stvaralaštvo i društvene probleme mladih 23: 70-79.
 • Zima, Dubravka. 2001. „Priče iz davnine i neoromantizam“. U Ivana Brlić Mažuranić. Zagreb: Školska knjiga, str. 104-132.
 • Zima, Dubravka. 2012.  Kraći ljudi: povijest dječjeg lika u hrvatskom dječjem romanu. Zagreb: Školska knjiga.