Silabi i rokovi › Silabi: ljetni semestar
24. 8. 2021.

Hrvatska književna avangarda

Nastavnici: izv. prof. dr. sc. Maša Kolanović, doc. dr. sc. Lana Molvarec

ECTS: 4 boda

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 (jedan) semestar: VII. (zimski) semestar, IV. godina studija

Status: Izborni kolegij za studentice i studente VII. (zimskog) semestra jednopredmetnoga i dvopredmetnoga studija kroatistike

Uvjet za upis: Upisan VI. semestar

Cilj kolegija: Cilj je kolegija upoznavanje temeljnih književnopovijesnih, kulturnih i teorijskih smjernica u proučavanju hrvatske književne avangarde, njezinih književno-umjetničkih pravaca između 1910. i 1930. te društvenih i kulturnih praksi u sklopu europskoga konteksta. Interpretacije najvažnijih tekstova hrvatske književne avangarde.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Specifični kulturni, povijesni, književni i društveni aspekti avangardne umjetnosti, čije je temeljno obilježje osporavanje i prevrednovanje tradicije i zatečenih književnih i umjetničkih struktura, predstavljaju prijelomnu točku dvadesetostoljetne umjetnosti čije je naslijeđe prepoznatljivo i u nekim suvremenim kulturno-umjetničkim i društvenim pojavama.

Oblik nastave: Seminari.

Korištene metode: Rasprava, različiti oblici multimedijalne prezentacije, rad na tekstu, samostalna analiza problema.

Sadržaj kolegija po tjednima

 1. Uvodno predavanje: upoznavanje studentica i studenata sa sadržajem kolegija i metodologijom rada
 2. Teorija avangardne umjetnosti
 3. Europske povijesne avangarde i njihove poetike (ekspresionizam, futurizam dadaizam, nadrealizam i dr.)
 4. Protoavangardni tekstovi: Matoš, Mora
 5. Protoavangardni tekstovi: Kamov, Isušena kaljuža, Kosor, Požar strasti
 6. Avangardni manifesti; manifest kao književni tekst (Krleža, Šimić, Donadini)
 7. Avangarda i tradicija (Ujević, Oproštaj)
 8. Aktivistički ekspresionizam: Krleža, Kristofor Kolumbo
 9. Poetika simultanizma – M. Krleža, Kraljevo
 10. Avangardna poezija: A. B. Šimić
 11. Avangardni hibridni žanrovi – M. Krleža, Hrvatska rapsodija
 12. Proza ekspresionizma: Krleža, Hodorlahomor Veliki
 13. Futurizam i zenitizam. Avangarda i tehnika.
 14. Odjeci avangarde u hrvatskom teatru: Begović, Pustolov pred vratima

Literatura

a) Obvezatna

 • Bürger, Peter, Theorie der Avantgarde. Frankfurt/Main, 1974. (hrv. prijevod 2007.)
 • Ekspresionizam u hrvatskoj književnosti i umjetnosti. Zbornik radova. Zagreb, 2002.
 • Flaker, Aleksandar, Poetika osporavanja. Zagreb, 1982.
 • Hrvatska književna avangarda. Programatski tekstovi. Zagreb, 2008.
 • Milanja, Cvjetko, Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Zagreb, 2000.
 • Slabinac, Gordana, Hrvatska književna avangarda. Zagreb, 1988.
 • Solar, Milivoj, Mit o avangardi i mit o dekadenciji. Beograd, 1985.
 • Hrvatska književna avangarda. Programski tekstovi. Priredio I. Matičević. Zagreb, 2008.

b) Dodatna

 • Butler, Christopher, Early Modernism. Oxford, 1994.
 • Calinescu, Matei, Lica moderniteta. Zagreb, 1988.
 • De Micheli, Mario, Umjetničke avangarde XX. stoljeća. Zagreb, 1990.
 • Donat, Branimir, Pegaz ili dada. Rijeka, 1988.
 • Ekspresionizam i hrvatska književnost. Posebno izdanje časopisa “Kritika", svezak 3, Zagreb, 1969.
 • Flaker, Aleksandar, Nomadi ljepote. Intermedijalne studije. Zagreb, 1988.
 • Ivanišin, Nikola, Tradicija, eksperiment, avangarda. Split, 1975.
 • Ivanišin, Nikola, Fenomen književnog ekspresionizma. Zagreb, 1990.
 • Nemec, Krešimir, Povijest hrvatskog romana od 1900. do 1945. godine. Zagreb, 1998.
 • Petrač, Božidar, Futurizam u Hrvatskoj. Pazin, 1995.
 • Pjesništvo hrvatskog ekspresionizma. Priredio C. Milanja, Zagreb, 2002.
 • Poggioli, Renato, Teoria dell´ arte d´avanguardia. Bologna, 1962 (srp. prijevod, 1975.)
 • Vučković, Radovan, Poetika hrvatskog i srpskog ekspresionizma. Sarajevo, 1979.

Praćenje i ocjenjivanje studenata: Studenti su dužni aktivno sudjelovati u svim oblicima nastave. Prati se i procjenjuje aktivnost studenata tijekom nastavnoga procesa. Svaki od programom predviđenih zadataka sudjeluje u formiranju konačne ocjene.

Način polaganja ispita: Pismeni ispit

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Studentska anketa na kraju semestra.