Početak nastave - srijeda, 11. listopada, A 106, u 8:00.