Uvodni sastanak u četvrtak, 5. listopada, u dvorani D4 u 14.